article image

eTwinningu töötuba õpetajakoolitusasutustele

2012. aastal käivitas eTwinning algatuse, millesse kaasas eri riikide õpetajakoolitusasutusi (TTI), et õpetajaks õppijatele eTwinningu kohta teadmisi jagada.

Algatus on järk-järgult arenenud algsest pilootprojekti etapist ettevõtmiseks, mis katab nüüd kõiki eTwinningu ja eTwinning Plusi riike.

Alates 2019. aastast on lisaks õpetajate koolitajatele ka õpetajaks õppijatel ligipääs eTwinning Live'i, kus neile on antud spetsiaalne kasutajaroll.

Õpetajakoolituse algatusel on üha rohkem näiteid eri riikidest, mis kinnitavad, et eTwinningu tutvustamine õpetajaks õppijate seas annab neile ja nende asutustele olulist lisaväärtust. See pakub 21. sajandi oskuste praktilist rakendamist, projekti- ja rahvusvahelisi kogemusi ning soodustab digitaalset kodakondsust. Õpetajakoolitusasutuste algatus on eTwinningule tähtis, sest see jõuab õpetajate järgmise põlvkonnani Euroopas ja mujal.

2019. aasta mais toimus Brüsselis TTI töötuba, mis tõi kokku uued õpetajakoolitusasutused kõikidest algatuses osalevatest riikidest, sh uued tulijad. Töötoa eesmärk oli kasutada olemasolevaid kogemusi ning jagada neid uute osalejatega.

Üritusel keskenduti teoreetilisele põhistusele, kuidas eTwinning võiks täiustada õpetajakoolitusasutuste õppekava ja õpetajateks õppijate kogemusi ning kuidas toetada ettevõtmiste ja uute õpikäsituste rakendamist koolides eTwinningu kaudu. See kõik anti edasi praktiliste ja teoreetiliste töötubade kaudu, milles kasutati parimaid praktikanäiteid. 

(TTI videote loend 2018)