article image

eTwinning Moldovas - loovad lahendused, kui koolid on kinni

Moldova Vabariigis õpetavad õpetajad enda õpilasi distantsilt, mis nõuab neilt palju kannatlikkust, aega ja loovust. Nende moto on: „Üksteisest kaugel, aga eTwinningus koos“.

Sellel keerulisel ajal peavad õpetajad leidma viise ja meetodeid, mis aitaksid neil õpilaste õpetamist jätkata. See protsess nõuab püsivust, motivatsiooni, kaasatust ja loovust.

Tänapäeval mängib tehnoloogia, mis on vabalt saadaval, hariduses tähtsat rolli. Kuid eTwinningus osalemine tähendab midagi rohkemat. Moldova õpetajad saavad sealt palju teadmisi veebikoostööst, mis on neil aidanud enda tööd veebi viia ning õpilasi interneti vahendusel, mitte silmast silma õpetada.

Moldova Vabariigi õpetajad uurisid kiiresti, milliseid tööriistu eTwinningu platvorm pakub, et nad saaksid neid kasutada virtuaalse klassiruumi loomiseks koos mitmesuguste Web 2.0 töövahenditega. Nad otsisid abi eTwinningust ja TwinSpace'ist, sest need võimaldavad õpetajatel jätkata õpetamise-õppimise-hindamise protsessi virtuaalselt ning suhelda edasi enda õpilaste ja nende vanematega.

Näiteks lõi Olga Juravschi, matemaatikaõpetaja Anenii Noi linna avalikust teoreetilisest lütseumist „Andrei Straistă“, eTwinningu projekti „Matemaatika kõigile“ (Matematica pentru toți).

Projekti loomise eesmärk ja sisu olid suunatud täielikult matemaatika õppimise jätkamisele COVID-19 ajal. Projekti TwinSpace on virtuaalne klassiruum, mis aitab meil koostööd teha ja asünkroonselt suhelda. Meie meeskond koosneb kuuest Moldova ja Rumeenia matemaatikaõpetajast ning meie 9. ja 10. klassi õpilastest. Virtuaalses klassiruumis on meil võimalus luua iga teema jaoks lehekülg ning postitada sinna eri teemade kohta sisu ja teste.

Lisame sinna ka videomaterjale ja teisi internetis saadaolevaid materjale, mis aitavad õpilastel algebrat ja geomeetriat õppida. Materjalide jaotisesse tegime kaustad õpilaste kodutööde jaoks. TwinSpace on kui portfoolio, kuhu saab paigutada ja kus säilitada tundide sisu pikka aega.

Veel teinegi õpetaja, Ludmila Cojocari, kes õpetab matemaatikat Chisinau avalikus teoreetilises lütseumis „Gaudeamus“, lõi projekti, mis muutis TwinSpace'i virtuaalseks klassiruumiks.

Kui eTwinningu virtuaalse klassiruumi projekt heaks kiideti, hakkasin kohe õpilastega tööle. Virtuaalne klassiruum on TwinSpace, mis pakub palju võimalusi. Kasutan edukalt neid kõiki, et veebikoostöö õpilastega oleks köitvam, põnevam ja mitmekesisem.

Platvorm võimaldab meil laadida õpilastele üles mitmekesiseid materjale ning lisame TwinSpace'i ka mänge ja teste. Platvormi kaudu saame õpilastega veebifoorumis ja vestlusrakenduses suhelda.

Õppige koos eTwinninguga, arendage enda oskusi ja püsige ühenduses.