article image

Tvinnijad, vajame teie teadmisi digitaalse õpisisu valdkonnas

Digitaalne õpisisu on kvaliteetse digihariduse keskne osa, kõrvuti ühenduvuse, taristu, platvormide ning digioskuste ja -pädevuste arendamisega.

Euroopa poliitikakujundajad soovivad enne järgmiste sammude astumist olukorda paremini hoomata ning õpetajate vajadusi mõista.

Olite esimesed, kes pidid COVIDiga seotud piirangute ajal minema üle veebiõppele. Nüüd olete esimesed, kes kogevad muutusi digitaalse õpisisu kasutamise oskustes ja harjumustes. Teie teate kõige paremini, millist tüüpi digitaalne õpisisu teie kontakt- või veebitundides toimib. Teil on kogemusi ja ideid, kuidas seda paremini teha.

Komisjon on käivitanud digiõppe tegevuskava perioodiks 2021–2027. See sisaldab 14 meedet, et toetada ELi liikmesriikide haridus- ja koolitussüsteemide kohandamist digiajastuga. Üks neist meetmetest on digitaalse õpisisu Euroopa raamistik

Digihariduse üksus on koostanud lihtsa küsimustiku, et koguda eTwinningu õpetajate seisukohti, kogemusi ja ootusi alus-, põhi- ja keskhariduses. Selle täitmiseks kulub umbes 15 minutit teie ajast. Teie vastuseid kasutatakse ka 2022. aastaks kavandatavas uuringus „Digitaalse õpisisu poliitilised võimalused ELis”.

Küsimustik puudutab formaalharidust – mitte elukestvat või informaalset õpet – ning selle geograafiline ulatus on Erasmuse programmis osalevad riigid.

Küsimustik on saadaval EUSurveys ning see on avatud kuni 15.12.2021.