article image

Kliimamuutused ja keskkonnaprobleemid: eTwinningu 2020. aasta teema käsitlemine kodus

Paljud õpetajad tunnevad Covid-19 teemade vastu suurt huvi ning olukord on neid inspireerinud enda õpetamismeetodeid arendama. Siiski on meil hea meel teatada, et ka selleaastane eTwinningu teema annab jätkuvalt ainest tegevusteks ja projektideks.

Rita Neves Portugalist selgitab, kuidas ta toetab enda õpilasi virtuaalselt ning aitab neil kodus olles kliimamuutusi ja nende mõju analüüsida.

Rita Neves on õpetaja Portugali läänekaldal asuva Almada linna koolis Agrupamento de Escolas Anselmo. Tal on 30 aastat õpetamiskogemust.

Rita

eTwinning on edendanud ja rikastanud minu õpetamispraktikat koolis. Uuenduslikud õpetamismeetodid ja IKT-tööriistad on muutnud õppetöö dünaamilisemaks ja õpilaste jaoks mõtestatumaks. Teadmiste jagamine ja rohkem koostööd valdkondadevahelistes meeskondades on tõstnud õpetamise ja õppimise kvaliteeti ja tulemuslikkust.

Õpilased on klassis aktiivsemad ning nad on arendanud kultuuridevahelisi oskusi ja suhtlusoskust, mis on positiivselt mõjutanud nende õpitulemusi.

Lisaks on eTwinningu projektid aidanud arendada erinevaid 21. sajandi oskusi, nagu näiteks iseseisvus, kriitiline mõtlemine, kodanikupädevused ja loovus.

Ajal, mil koolid on suletud, innustavad õpetajad õpilasi kodust töötama ja paluvad neil täita eri ülesandeid. Kogu olukord, mis hõlmab koolide sulgemist, distantsõpet ja sotsiaalset eraldatust, on olnud õpilastele pingeline.

Tänu eTwinningu projektile oleme enda TwinSpace'is õpitegevusi loonud. See on võimaldanud õpilastel, kes teevad rahvusvahelist koostööd ja püsivad teistega ühenduses, arendada keeleoskust ning kultuuride- ja inimestevahelisi oskusi.

Õpilasi kutsuti sel perioodil osalema kaks korda nädalas vestlussessioonidel („Koroonaviiruse vastane koosolek”) koos oma Euroopa partneritega. Nad on vestlustes väga aktiivsed, jagades kaaslastega enda vaatenurki ja muresid. Arutades teemal, kuidas nad sotsiaalses isolatsioonis aega veedavad, on nad üksteist paremini tundma õppinud.

Arvestades eTwinningu selleaastast teemat, otsustasin paluda õpilastel analüüsida isolatsiooniga kaasnenud keskkonnamõju ja vähenenud õhusaastet.

Soojendustegevuseks lasin neil võrrelda Maa satelliidipilte enne ja pärast Covid-19 pandeemiat ning palusin neil arvutada enda süsiniku jalajälg. Seejärel tuli neil tulemusi võrrelda ja analüüsida, kuidas nad saaksid enda süsiniku jalajälge vähendada.

Pärast seda palusin õpilastel täita ära tabel, kus on kliimamuutuste põhjused ja tagajärjed. Selle käigus pidid nad tegema keskkonnaprobleemide nimekirja ja pakkuma neile arutelufoorumis lahendusi. Viimane ülesanne oli luua plakat Maa päevale 2020.

Kuid Rita pole ainus omasugune. Ka paljud teised Portugali õpetajad tuletavad õpilastele meelde, et ei tohi unustada kliimamuutuste ja keskkonnaprobleemide tähtsust.

Samuel Branco on 23-aastase kogemusega õpetaja, kes jätkas õpilastega tööd eri projektides, mis on seotud kliimamuutuste, taaskasutuse ja robootikaga.

samuel

Ühes partnerluses tuleb meie koolil otsida lahendusi puhtamate ookeanide heaks, kasutades robootikat. Isolatsiooni ajal anti õpilastele järgmine kodutöö: uurida ja tuvastada peamised ookeanide reostumise põhjused, mõelda välja inimesi hariv mäng, koostada teabeleht ja valida videoid, mis aitaksid inimestel ookeanide reostusest teadlikumaks saada. Tänu eTwinningule said õpilased teavet vahetada enda Euroopa kaaslastega. Selle kaudu said nad aru, kuidas iga riigi kultuur ja harjumused võivad mõjutada eri strateegiate valikut.

Ana Cristina Figueiredo on 22-aastase kogemusega õpetaja, kelle eTwinningu projekt sai uue tähenduse, kui kõik mõistsid päriselt, mida tähendab elada omavahel ühendatud maailmas.

ana

Sel aastal kannab meie projekt pealkirja „Tegutseme üleilmselt jätkusuutliku planeedi nimel”. Teemat valides me veel ei teadnud, et üleilmsel tegutsemisel on peatselt täiesti teistsugune ja veelgi aktuaalsem tähendus. eTwinning aitab meil ülejäänud maailmaga ühenduses püsida. See on justkui kinnitus, et kuigi oleme raskes olukorras, liiguvad asjad edasi ning me saame pandeemiast üle ja jätkame koos töötamist ja elamist paremini kui iial enne.

Estefânia Pires on 24-aastase kogemusega õpetaja, kes motiveerib enda õpilasi, viies läbi projekti ookeanide kaitse teemal.

estefania

eTwinningu projekti „Elagu kalad” raames koostasime jutustuse, mille teema oli prügi ja selle mõju mere ökosüsteemidele. Korraldasime Zoomis videokonverentsi koos teadlastega Coimbra ülikooli SERMARE uurimiskeskusest. Projekti esimeses osas lõid õpilased mereloomade teemal teose, kaasates enda perekondi. Nad räägivad sotsiaalmeedia vestlustes, mida nad karantiini ajal teevad.

Et piirangute ajal enda õpetamist arendada, võite liituda tasuta veebikursusega „Üleilmse kliimakriisi käsitlemine tundides”. Kursus aitab teil aru saada kliimamuutusi põhjendavatest teadustõenditest ning näitab, kuidas teema tundides käsitlemiseks uuenduslikke projekte ja tegevusi läbi viia.

MOOC