article image

2020. aasta teema – kliima- ja keskkonnamuutused

2020. aastal keskendub eTwinning kliimamuutusele ja keskkonnaprobleemidele.

„Meie eesmärk on lepitada majandust meie planeediga, kooskõlastada tootmis- ja tarbimisviis planeedi vajadustega, et tagada inimeste heaolu“
Ursula von der Leyen, Euroopa Komisjoni president

Toetades Euroopa rohelist kokkulepet, pöörab eTwinning tähelepanu asjaolule, et praegused õpilased on tulevased täiskasvanud, kes suure tõenäosusega saavad kliimamuutuse mõjusid tunda. Seepärast on hädavajalik õppida elama jätkusuutlikult, et võidelda kliimamuutuse ja teiste keskkonnaprobleemidega.

Koolid, kes osalevad eTwinningus, saavad anda õpetajatele vajalikku teavet ja teadmisi kliimamuutuse kohta ning panna õpilased võimalikult varakult mõistma selle mõjusid. Lisaks me arvame, et õpetajatel ja nende õpilastel on tähtis roll, sest nad saavad suurendada teadlikkust suurtest muutustest, mis kliimamuutuse tagajärjel inimkonda järgnevatel aastatel ees ootavad.

Seepärast keskendub eTwinning kogu selle aasta kliimamuutuse teemale, aidates õpilastel saada teadlikumateks tarbijateks. Sel viisil kujunevad õpilastes uued hoiakud ning nad õpivad tegema õigeid valikuid, sealhulgas keskkonnateadlikke valikuid.

Seda teemat käsitlevate projektide kaudu arendavad õpilased oma pädevusi loodusteadustes, tehnoloogias ja inseneriteaduses. Need aitavad neil mõista inimtegevuse mõju kliimamuutusele ja õpetavad neile kodanikena vastutustundlikkust. Kodanikupädevuste õppimine, võime käituda vastutustundlike kodanikena ning osalemine sotsiaalses ja ühiskondlikus elus on samuti selle aasta eesmärkide seas.

Lõpetuseksloovuse, kriitilise mõtlemise ja probleemide lahendamise kaudu ning koostööd tehes saame planeedi kaitsmise ideed ellu viia. Sel moel arendavad õpetajad ja õpilased ka oma ettevõtluspädevust.

2020. aasta teema kohta saate lisateavet projekti tööriistakomplektidest Lase-meid-jälle-roheliseks-muutuda ja Tegutseme tuleviku nimel.