Esiletõstetud

Sellest rubriigist leiate eTwinningu võrgustiku esiletõstetud osad. Saate piiluda kulisside taha ning avastada, mida õpetajad üksteiselt ning õpilastega piiriülese koostöö tegemise kaudu õpivad. Lisaks saate avastada eTwinningu projekte ja kandideerida kutsealase arengu võimalustele.