article image

Millist mõju avaldab eTwinning õpetajate praktikale ja pädevustele?

Äsja avaldati eTwinningu 2018. a seirearuanne. Selle laiahaardelise seireuuringu tulemused, mille saamiseks analüüsiti sadu enesehindamise küsimustikule antud vastuseid ja viidi läbi juhtumianalüüse, kinnitavad, et eTwinningu tegevustes osalemine parandab õpetajate kindlust enda digitaalsete-, pedagoogiliste- ja koostööpädevuste osas.

2018. aastal käivitas eTwinning MeTP 2.0 raamistiku, mis sisaldas enesehindamise tööriista ja individuaalset tagasisidelehte. See oli osa eTwinningu pidevast pedagoogikaseirest ning jätkutegevus eelmise aasta eTwinningu praktika jälgimise (MeTP) pilootalgatusele.

Raamistiku rakendamise eesmärk oli jälgida õpetajate pedagoogiliste-, digitaalsete- ja koostööpädevuste arengut nende eTwinningu tegevustes osalemise tulemusena. Kohandatava veebiversiooni loomise ja protsessi lihtsustamise tulemusena said kõik osalejad veebilehe kaudu individuaalset tagasisidet ning võimaluse osaleda enda vajadustele vastavates eTwinningu ettevõtmistes. Raamistik MeTP 2.0 sisaldas ka jätkuküsimustikku, mis aitas õpetajatel enda oskuste arengut jälgida.

eTwinningu seirearuanne näitab, et õpetajad tunnetavad enda oskuste arenemist, ning see võib olla seotud nende osalemisega eTwinningu tegevustes.

Võrreldes eel- ja jätkuküsimustikele antud vastuseid, nähtub, et väga suur osa vastanutest leiab, et nende pädevused tervikuna on arenenud. Üldiselt tõusid osalejate nii madalaimad kui ka kõrgeimad punktisummad kõigis kolmes valdkonnas, mis võib tähendada, et nad hindavad oma oskuste taset kõrgemalt. Kõige suurema kasvupotentsiaaliga oli koostööoskus (mille lähtepunkt oli madalam kui kahel teisel pädevusel), sest seal tõusid õpetajate punktid kõige rohkem.

Analüüsi tulemusi toetavad kaheksa juhtumianalüüsi, mis näitavad kolme eeltoodud pädevuse ja eTwinningu ettevõtmiste vahel konkreetseid koostoimeviise.

Enesehindamise küsimustik ja sellega seotud tagasisideleht on saadaval kõigile huvitatud õpetajatele, kes sooviksid väärtuslikku eneseanalüüsi kogemust, mis võib lõppastmes edendada nende oskuste arengut ja omaalgatust. Selleks minge lihtsalt lehele metp.etwinning.net, kasutades oma eTwinningu sisselogimisandmeid.

Aruanne on saadaval kuues keeles (EN, FR, DE, IT, PL, ES).