article image

Fookuses: uus eTwinningu esiletõstetud grupp „Kuidas hoiduda soostereotüüpidest“

Alanud kooliaastal on eTwinningul heameel tutvustada uut esiletõstetud gruppi oma kogukonnas: „Kuidas hoiduda soostereotüüpidest“.

Sõna „sugu“ viitab kahele soole (mees- ja naissugu), eriti pidades silmas viiteid sotsiaalsetele ja kultuurierinevustele, mitte niivõrd bioloogilistele teguritele. Seda terminit kasutatakse laialdasemalt identiteedi määratlemiseks, mis ei vasta naise ja mehe traditsioonilisele käsitlusele. Kuigi termineid „sugu“ ja „seksuaalsus“ kasutatakse tihti sünonüümidena, on neil siiski väike tähenduserinevus; „seksuaalsus“ kaldub viitama bioloogilistele erinevustele, samas kui „sugu“ viitab sageli kultuuri- ja sotsiaalsetele erinevustele ning mõnikord hõlmab laiemat identiteediringi kui kahendjaotus „mees-naine“.*

eTwinningu uue esiletõstetud grupi eesmärk on käsitleda neid teemasid, pakkuda tuge ja inspiratsiooni neid teemasid õpetavatele tvinnijatele ning lahendada probleeme, millega õpetajad võivad klassiruumis kokku puutuda. See hõlbustab teadmiste ja õpetamistavade jagamist soo ja seksuaalsuse teemal inglise, prantsuse ja skandinaavia keeltes ning võitlust soostereotüüpide ja seksismiga, samuti tagab soolise võrdõiguslikkuse, vabaduse ja mitmekesisuse klassiruumis, mänguväljakul ning kogu ühiskonnas. 

Meil oli võimalus vestelda grupi moderaatori Marie Louise Peterseniga Taanist ja esitada talle mõni küsimus. Me loodame, et tehtud intervjuu tundub teile sama sisukas kui meile! 

1. Kuidas esiletõstetud grupp „Kuidas hoiduda soostereotüüpidest“ teie meelest rikastab õpetajate igapäevatööd ja pakub neile tuge?

Suur tänu selle eest, et andsite meile võimaluse luua esiletõstetud grupp ja toetasite kogu ideed. Loodan, et kui see grupp edeneb, pakub see oma liikmetele veelgi rohkem ideid, linke ja soovitusi, eelkõige pöörates tähelepanu vajalikele teemadele ning andes inspiratsiooni videoteks ja muuks, mida saab igapäevapraktikas kasutada. Ma tõepoolest loodan, et grupi liikmed jagavad ideid, küsimusi, parimaid tavasid ja ka muresid! Eri riikidel on suurepärast materjali, mida jagada, ja üks eesmärke võiks olla ka abi tõlkimisel. Toon mõne näite: Prantsuse veebisaidid „Egalité filles-garçons“ ja „Matilda“, mille on välja arendanud Canopé võrgustik, mis on grupi liige ja millel on tohutu hulk materjali; samuti Taani õppematerjal seksuaalhariduse kohta on väga informatiivne, otsekohene ja kohandatud kõigile vanuserühmadele. On veel muudki materjali, mida me peaksime jagama, tõlkima ja levitama.

2. Mis on teie arvates kõige tähtsamad vahendid, mida õpetajad vajaksid, et käsitleda tunnis selliseid teemasid nagu sugu ja seksuaalharidus?

Ma usun, et haridustöötajatel peavad olema ajakohased teadmised soo- ja seksuaalteemadest. Samuti peaksid nad õpetama õpilasi kahtlema selles, mida peetakse „normaalseks“. Ma ei saa viidata konkreetsele abinõule, kuid ma arvan, et avatud meel ja tunnistamine, et soostereotüübid eksisteerivad ning et kool kui asutus on selles probleemis osaline, on osa probleemist ja selle lahendusest! Lisaks peaksime õpetajatena teadma oma piiranguid ja piire. Viimase punktina ma leian, et on väga tähtis tegeleda stereotüüpide, ebavõrdsuse ja seksismi teemadega ilma, et näidataks kellegi peale näpuga, samuti ilma moraalilugemiseta ja kedagi süüdistamata. Selle asemel peame vaatama kogu struktuuri laiemalt.

3. Mis on need peamised katsumused, millega õpetajad seisavad silmitsi, kui nad püüavad õpilaste seas ära hoida stereotüüpide teket, ning kuidas saab teie grupp aidata neid ületada?

Soo- ja seksuaalsusteema tekitavad alati kergesti diskussioone! Need on küllaltki õrnad teemad, kuna on tihedalt seotud eraeluga. Seega peavad õpetajad ja kasvatajad käsitlema neid väga ettevaatlikult. Koolis võidakse propageerida mõningaid stereotüüpide vastaseid ideid, mida õpilase kodus võidakse seevastu aktsepteerida. Mõnda inimest võib provotseerida kogu idee soo ja seksuaalsuse teema käsitlemisest ning uurimisest. 

4. Kas saaksite tuua näiteks mõne hea meetodi, kuidas soo ja seksuaalsuse teemat klassis käsitleda?

Õpilastele võiks tutvustada soorollide ajaloolist muutumist, nt moe või soengustiilide vaheldumine, et nad mõistaksid, et need rollid pole muutumatud. Samamoodi nagu igaüks teab, et homoseksuaalsus oli Vana-Kreeka ühiskonnas täiesti normaalne nähtus. Kuna me kuulume eTwinningu kogukonda, on endastmõistetav võrrelda eri kultuuride soo- ja seksuaalsustõlgendusi, et näidata nende paljusust. Näiteks sel kevadel külastasin ma ühte eTwinningu partnerit Hispaanias ja märkasin, et paar noormeest jalutas mänguväljakul käsikäes. Seda oli meeldiv näha! Ma ei ole sellist vaatepilti näinud Taani koolis. 

###

Kas soovite selle uue esiletõstetud grupi kohta rohkem teada saada? Sel juhul liituge sissejuhatava veebiseminariga eTwinning Live’is 9. oktoobril kell 18.00 CET. Koha saate broneerida 30 minutit enne ürituse algust:

https://live.etwinning.net/events/event/32098

* Oxfordi sõnastikud