article image

Uus rühm kogukonnas: rändajatest õpilaste lõimimine koolis

Kuidas saavutada noorte pagulaste ja rändajate edukas lõimimine koolis? Milliste katsumustega koolikogukond silmitsi seisab ja kuidas need ületab? Millised hariduskontseptsioonid ja õppematerjalid on selles kontekstis sobivaimad näidisena kasutada? Uus esiletõstetud grupp eTwinning Live’is: „Rändajatest õpilaste lõimimine koolis“ on eeskätt vastastikuse abistamise keskkond, kus koolijuhid ja õpetajad saavad jagada oma kogemusi ja materjale.

Meil oli võimalus intervjueerida selle grupi juhti Carol Barriusot ja esitada talle mõni küsimus. Meie vestlust saate lugeda allpool.

1. Kuidas saab esiletõstetud grupp „Rändajatest õpilaste lõimimine koolis“ teie arvates aidata õpetajaid, kelle klassis on noori pagulasi ja rändajaid?

Ühest küljest on uue esiletõstetud grupi eesmärk pakkuda oma liikmetele kohta, kus saab jagada kasulikke materjale ja edulugusid, et õppida üksteiselt ning üheskoos kasvada. Samuti antakse õpetajatele inspiratsiooni selle kohta, kuidas äsja saabunud rändajad hõlpsalt kooli lõimida ning missuguseid materjale ja vahendeid sel eesmärgil kasutada.

Teisest küljest soovib see grupp tuua esile sotsiaalse ja emotsionaalse õppimise (SEÕ) rakendamist, mis on ohutu ja tõhus õpiviis ning suurendab õpilaste võimalusi koolis, tööl ja mujal edukalt toime tulla. Ma olen kindel, et grupina saame pakkuda uusi ideid ja materjale ning jagada neid ülejäänud kogukonnaga.

2. Milliste katsumustega peavad õpetajad või kool üldiselt silmitsi seisma pagulastest või rändajatest õpilaste puhul ja kuidas saab teie grupp aidata neid probleeme lahendada?

See on keeruline küsimus. Võib arvata, et kõige suuremad probleemid puudutavad keele- ja kultuurierinevusi, kuid pagulastest lapsi ja noori käsitlevad rahvusvahelised uuringud viitavad, et peamised proovikivid on seotud emotsionaalsete ja käitumuslike raskustega, eeskätt traumajärgne stress (TJS), uneprobleemid, äng ja depressioon. Paljud on kogenud enne lendu või lennu ajal eluohtlikke olukordi ning kannatavad vanemate, pere ja sõprade kaotamise tõttu. Seega on äsja saabunud rändajate taust raske ja me ei tohiks nende minevikku tähelepanuta jätta. Haridus ei tähenda ainult õppimist, vaid laste omaksvõtmist ja neile ohutu keskkonna pakkumist, kus nad saavad isiksusena areneda.

Seepärast ma usun, et meie grupp saab pakkuda suurepäraseid materjale ja kogemusi, mis kogukonnas jagada, et kergendada igapäevatööd. Sotsiaalse ja emotsionaalse õppimise edendamine aitab nii rändajatest õpilasi kui ka teisi õppureid.

3. Milline roll on digitaalmeedial noorte pagulaste ja rändajate lõimimisel kooli ning kuidas see seostub teie grupiga?

Digitaalmeedial on tähtis osa mitterändajatest noorte kaasamisel ja harimisel tõsistel sotsiaal- ja poliitilistel teemadel. Üks hea näide on veebipõhised digimängud, mis käsitlevad pagulaseks olemise või konfliktipiirkonnas elamise temaatikat, nt pagulaselu tutvustav veebimäng „Against all Odds“ („Piire ületades“), mille on loonud ÜRO Pagulaste Agentuur (UNHCR). Muud populaarsed digitaalmeedia vormid hõlmavad äsja saabunud rändajate isikuloolisi digitaalvideoid, nagu BBC animatsioonisari „Seeking Refuge“ („Varjupaika otsides“), mis annab ainulaadse ülevaate noorte inimeste elust, kes on otsinud varjupaika ÜKs, samuti digikoomiks „Over Under Sideways Down“ Briti Punaselt Ristilt.

Lühianimatsioone saab kasutada sissejuhatava materjalina kriitiliste vestluste pidamisel rändajatest ja nende elust. Veelgi enam, lühikesed live-videod aitavad inimlikustada pagulaseks olemise kogemust ning selgitada, kuidas noor inimene mõistab pagulase olemust.

Digitaalmeediat saab kasutada ka selleks, et rääkida lugusid äsja saabunud rändajatest koolis. On oluline suurendada õpilaste teadlikkust rändajate elust (isegi kui neid teie koolis ei ole) ja ühtlasi lasta neil mõista oma äsja saabunud koolikaaslasi.

Grupis on need materjalid saadaval ja seal saab ka muid materjale jagada, et toetada noorte pagulaste lõimimist koolis. Lisaks pakutakse regulaarselt palju tegevusi, mis hõlmavad digitaalmeedia kasutamist.