article image

eTwinningu õppimisüritus „Muuseumis õppimine“

Muuseumid annavad õpilastele kogemusi, mis lähevad kaugemale igapäevareaalsusest ning see rikastab ja toetab tundides õppimist ja õpetamist. Õppimisüritus „Muuseumis õppimine“ rajas selles osalevatele õpetajatele tee muuseumiressurssideni, sest nad jagasid innukalt ideid muuseumieksponaatide rakendamise kohta ning õppisid üksteise kogemustest. Daniela Bunea, TEFL õpetaja, eTwinningu saadik

eTwinningu õppimisüritus „Muuseumis õppimine“ keskendus muuseumiõppele eTwinningus. Selle peaeesmärk oli uurida 21. sajandi muuseumite haridusväärtust ja potentsiaali ning jagada eri strateegiaid, kuidas muundada noore külastaja innukus kaasavateks, sidusateks ja lõimitud tegevusteks, mis viivad õpilaste teadmiste suurenemiseni.

Üle 200 õpetaja registreerus õppimisüritusele ning täitis aktiivselt selles antud ülesandeid. Ülesandetüübid ja interaktiivsuse tase olid iga päev erinevad. Kursus jagunes nelja tegevusplokki.

Muuseumid – sotsiaalse muutuse vahendajad

Osalejad arutasid ligipääsu ja osalemist kultuuris, mis toetab inimese identiteeditunnetuse kujunemist, edendab sotsiaalse kaasatuse protsesse, mitmetasandilist arengut (nii individuaalset kui ka kollektiivset) ja elukestvat õpet. Samuti nägid osalejad, kuidas uued tehnoloogiad võivad muuseumides kaasatust suurendada. Pärast materjalide lugemist ja videote vaatamist paluti osalejatel arutleda foorumis ja vastata küsimustele: „Mida te muusemi all mõistate? Millest teie arvates muuseum koosneb?“. Teises ülesandes pidid osalejad analüüsima, millised on potentsiaalsed õppimisvõimalused muuseumites.

Külastuskogemus

Teises plokis uurisid osalejad interaktiivsuse mõistet. Õpetajad said ülesande analüüsida muuseumi sisu ning pakkuda Coggle’it kasutades välja viise, kuidas seda interaktiivsemaks muuta. Samuti tuli neil seletada, kuidas see aitab õpilaste ja sisu vahel silda luua.

Ekskursioonid muuseumitesse

Osalejad uurisid, kuidas korraldada ekskursiooni muuseumisse. Nad lõid paaridesse jagatuna töölehe, mida nende õpilased saaksid individuaalselt või üheskoos kasutada kujuteldavas eTwinningu partnerluses enne kindla virtuaalse muuseumi külastust, selle ajal või pärast seda. Ploki lõpuülesandes pidid õpetajad looma enda virtuaalgalerii, kasutades pilte/fotosid eTwinningu projektist, milles nad osalevad/osalesid, ning mis moodustasid osa riikideülesest koostöötegevusest.

Muuseumiprojektid laiendavad haaret

Osalejad pidid töötama paarides ning looma riikideülese koostöös õppimise tegevuse, mille läbiviimine on seotud muuseumiga. Nad pidid järgima kindlaid samme ja võisid tulemuste jagamiseks kasutada Google doci, Adobe Spark Page’i ja Learning Labi foorumit.

Näiteid osalejate loodud tegevustest leiate siit:

  1. Virtuaalne kunstigalerii
  2. Muuseumipõhine riikideülene koostöös õppimise tegevus

Õppimisürituste teemad varieeruvad igal aastal. Tavaliselt korraldatakse aastas üle 20 õppimisürituse. Kandideerimiseks peavad õpetajad minema eTwinning Live’i kutsealase arengu rubriiki, valima ürituse, millel nad soovivad osaleda ning määratud perioodil end registreerima.