article image

Õppides minevikust, kujundame tulevikku: Euroopa kultuuripärand läbi eTwinningu

„Meie rikkalikul ja mitmekesisel kultuuripärandil on suur jõud meie rahvuse ülesehitamisel“ - Nelson Mandela

Vastavalt Eurobaromeetri andmetele on 88% vastanutest seisukohal, et Euroopa kultuuripärandit tuleks koolides õpetada, sest see annab teadmisi meie ajaloo ja kultuuri kohta. (Eurobaromeetri eriaruanne, kultuuripärand, 2017).

eTwinningu raamatu eesmärk on uurida kultuuripärandi eri aspekte ja esitleda näiteid eTwinningu projektidest, samuti pakuda ideid kultuuripärandiga seotud tegevusteks.

Esimesest osast saate teada, mida kultuuripärandi all mõistetakse ning kuidas pärandi tõlgendamist õppemeetodina kasutada. Teisest osast saate avastada inspireerivaid eTwinningu projekte, milles käsitletakse kultuuripärandi materiaalseid, immateriaalseid ja loodusega seotud tahke. 

Kolmandas osas tutvustatakse teile rikkalikku allikakogu Europeanalt, Euroopa Liidu kultuuripärandi platvormilt. Lisaks saate uurida põnevaid tunnitegevusi, mille on loonud meie pedagoogikameeskond. Tegevused on seotud eri ainetega, alates ajaloost kuni astronoomiani ja matemaatikast keelteni. 

Viimases osas saate teada, kuidas teie õpilased saavad ajaloo ja pärandi õppimiseks kasutada Euroopa Ajaloo Maja materjale. Samuti avastate, kuidas eTwinningu koolid kultuuripärandit edendavad, korraldades üritusi nii koolikogukonnas kui ka sellest väljaspool.