article image

Õppimisüritused

Mis need on? Õppimisüritused on lühikesed intensiivsed veebiüritused eri teemadel. Teemad on seotud pedagoogiliste aspektidega. Üritusi juhib ekspert ning need hõlmavad aktiivset tööd ja õpetajate omavahelist arutelu. Õppimisüritustel on asünkroonseid ja mõnikord ka sünkroonseid tegevusi ning neid viiakse läbi mõnes laia levikuga Euroopa keeles. Üritusel osalemise eest on võimalik saada tunnistus.

Kes neid korraldab? eTwinningu keskne kasutajatugi.

Kes saavad osaleda? Kõik registreerunud eTwinningu õpetajad. Osalejate valimisel võib rolli mängida ürituse teema. Õppimisüritustel on keskmiselt 200 osalejat.

Kestus? Õppimisüritused toimuvad 10–15 päeva vältel.

Kus? Üritused toimuvad veebis, eTwinningu õppelaboris.

Kuidas saan kandideerida? https://live.etwinning.net/professionaldevelopment

Kui olete huvitatud mõnes allolevas kutsealase arengu võimaluses osalemisest, logige sisse eTwinning Live'i ja uurige kutsealase arengu vahelehte.

Ettevõtlusõpe kõigi õppeainete alusel
Eksperdid: Anusca Ferrari ja Tomislava Recheva
11.–22. september 2017
Keel: inglise
Sihtrühm: kõik õpetajad

Selle õppimisürituse eesmärk on koolitada ja võimestada õpetajaid (põhi- ja keskkool, kutseharidus ja -koolitus), et nad suudaksid arendada oma õpilaste algatusvõimet ja ettevõtlusvaimu ning kujundada nendes uuenduslikku ja loovat suhtumist ning vastavaid oskusi.

Mobiilseadmete kasutamine põhikoolis
Eksperdid: Rose-Anne Camilleri / Antonella Giles
14.–28. september 2017
Keel: inglise
Sihtrühm: põhikooliõpetajad

Sellel õppimisüritusel arutleme rakenduste veebitööriistade kasutamise üle, mida saab kasutada põhikooli õppetöös.

eTwinning lasteaias
Ekspert: Adrijana Višnjić Jevtić 
25. septembrist 6. oktoobrini 2017
Keel: horvaadi 
Sihtrühm: lasteaiaõpetajad ja -direktorid 

Osalejaid juhendatakse samm-sammult, kuidas kavandada ja rakendada eTwinningu projekte lasteaias, ning tutvustatakse parimaid Web 2.0 tööriistu, mida saab tõhusalt kasutada noorte õppijate õpetamiseks.

DNA-tehnoloogia võim
Ekspert: Agnes Szmolenszky
25. septembrist 6. oktoobrini 2017
Keel: inglise
Sihtrühm: loodusteaduste õpetajad

Selle õppimisürituse eesmärk on ergutada kõrgkoolide loodusteaduste õpetajaid kasutama oma teadmisi ja uusi oskusi geenitehnoloogia viimaste arengusuundade valgusel ning tutvuda põnevate tegevustega, mida saab klassiruumis ette võtta. 

Ako rozvíjať rezilienciu v škole
Ekspert: Kornelia Lohynova 
2.–13. oktoober 2017
Keel: slovaki
Sihtrühm: õpetajad, kes valdavad slovaki keelt

Selle õppimisürituse eesmärk on mõista vastupidavuse mõõtmeid ja selle tähtsust edukaks eluks, et julgustada kõigi ainete õpetajaid arendama oma õpilastes vastupidavust ning õpetada õpetajatele, kuidas anda oskusi, mis seda omadust ja sellist ellusuhtumist arendavad.

Tuleviku kool – suundumused ja proovikivid
Ekspert: Tiina Sarisalmi 
2.–13. oktoober 2017
Keel: inglise
Sihtrühm: kõik eTwinning Plussi õpetajad 

Kuidas õpikeskkonnad, õpetajate rollid ja õppimine ise lähitulevikus muutuvad? Mis on praegused suundumused ja proovikivid õpetamises-õppimises? Sellel õppimisüritusel arutleme tuleviku kooli ja hariduse üle, et uutele katsumustele vastu astuda ning saada innustust avanenud võimalustest. 

Küberkiusamine: millal muutuvad virtuaalsed ohud tõeliseks
Ekspert: Sonia Seixas 
16.–30. oktoober 2017
Keel: inglise
Sihtrühm: kõik alg-, põhi- ja keskkooliõpetajad

Sellel õppimisüritusel soovime arutleda kiusamise ja küberkiusamise erinevuse üle ning käsitleme peamisi tegureid, mis soodustavad nende esinemist ning muutumist ühest vormist teise. Lisaks vaatleme ennetavaid ja sekkuvaid käsitlusi.

Codage et apprentissage
Eksperdid: João Torres & Miguel Figueiredo 
17.–28. oktoober 2017
Keel: prantsuse
Sihtrühm: kõik eTwinningu õpetajad

Kodeeritud keel ja arvutuslik mõtlemine on nähtused, mis toetavad 21. sajandi pädevuste arengut. Õpetajatel on võimalus mõtiskleda kodeerimise piiritute võimaluste üle ja kasutada seda ka eTwinningu projektides.

Väärtustepõhine haridus igapäevaõpetamises ja projektitöös
Ekspert: Adam Stępiński 
6.–19. november 2017
Keel: inglise
Sihtrühm: kõik õpetajad

Sellel õppimisüritusel püüame käsitleda väärtustest juhinduvat haridust kui hariduskäsitlust, mis võib tuua palju hüvesid nii meie igapäevaõppetöös kui ka eTwinningu projektides.

Arendades täiendusõppe tegevusi NAM-õpilaste jaoks
Ekspert: Nektaria Palaiologou 
6.–16. november 2017
Keel: inglise
Sihtrühm: kõik õpetajad

Sellel õppimisüritusel uurime täiendusõppe tegevusi, mida õpetajad saavad kohandada eel- ja koolieelses hariduses NAM-õpilaste puhul (äsja saabunud rändajad).

Aktiivne digitaalne kodanikuosalus – katsumuste ületamine
Eksperdid: Kooperative Berlin 
7.–20. november 2017
Keel: saksa
Sihtrühm: õpetajad, kes valdavad saksa keelt

Sellel õppimisüritusel vastavad osalejad järgmistele olulistele küsimustele:

  • Kuidas saab koolis õpetada õpilastele aktiivset kodanikuosalust?
  • Kuidas siduda koolielu, ühiskondlik panus ja sotsiaalne osalus interneti kaudu ning kuidas need vastastikku üksteist toetavad?
  • Kuidas julgustada õpilasi osalema kodanikuühiskonnas (internetis)?
  • Millised käsitlused on osutunud edukaks? 

Liitugem eTwinninguga!
Ekspert: Celina Świebocka 
13.–27. november 2017
Keel: poola
Sihtrühm: kõik õpetajad, kes valdavad poola keelt ja kavatsevad eTwinninguga liituda

Sellel õppimisüritusel juhendatakse õpetajaid, kuidas eTwinningut tõhusalt õppetööks kasutada, ning tutvustatakse õpilastele digitaalse kodanikuosaluse mõistet.

Emotsionaalne intelligentsus eTwinningu projektides
Eksperdid: Angeliki Kougiourouki, Rania Bekiri 
13.–23. november 2017
Keel: inglise
Sihtrühm: eTwinning Pluss

Eesmärk on aidata õpetajatel mõista, kuidas nad saavad arvestada mõningaid emotsionaalse intelligentsuse põhimõtteid, et õpilased saaksid eTwinningu projektidest rohkem kasu ja et need oleksid edukamad.

Koostööpõhine õppimine ja õpetamine: teooriast praktikani
Eksperdid: Anna Laghigna / Viola Pinzi 
27. novembrist 15. detsembrini 2017
Keel: inglise
Sihtrühm: põhi- ja keskkooliõpetajad, kutseõpetajad, õpetajate koolitajad ja koolidirektorid

Sellel õppimisüritusel tutvustatakse koostööpõhist õppimist ja õpetamist õppijakeskse käsitlusviisina; esitletakse peamisi teoreetilisi aspekte ja praktilisi soovitusi selle kohta, kuidas kujundada õpitegevusi, mis hõlmavad koostööd, ning kuidas neid hinnata.

Veebivahendite pedagoogiline kasutus keeleõppes
Ekspert: Rita Zurrapa 
27. novembrist 8. detsembrini 2017
Keel: inglise
Sihtrühm: eTwinning Plussi keeleõpetajad

On oluline, et veebitööriistu kasutataks pedagoogilisel viisil vastavalt õpetajate ja õpilaste vajadustele. Veebivahendid arenevad tohutu kiirusega ja seega on tähtis propageerida elukestvat õpet nii õpilaste kui ka õpetajate puhul. Sellel õppimisüritusel esitletakse veebivahendeid ja tuuakse näiteid nende pedagoogilise kasutuse kohta.