article image

eTwinningu auhindade pidustused 2018

eTwinning tähistas koos 2018. a auhindade võitjatega Tšehhi Vabariigist, Itaaliast, Kreekast, Hispaaniast ja Lätist.

Meil on rõõm teatada, et võistlusele esitatud 700 projektist valiti projektid „IMAGINE… Together for the world!“ („KUJUTLE... Üheskoos maailma heaks“), „ICT World 2017“ („IKT maailm 2017“) ja „National Parks = International Treasure“ („Rahvuspargid - rahvusvaheline aare“) 2018. aasta eTwinningu Euroopa auhinna võitjateks vastavalt vanusekategooriates 4-11, 12-15 ja 16-19.

Enamikul tseremooniatel olid auhinna üleandmiseks kohal Euroopa Komisjoni esindaja ja eTwinningu keskse kasutajatoe (CSS) esindaja.

Euroopa auhindade pidustused

Projekt „IMAGINE…Together for the world!“ pälvis auhinna, sest oli suurepärane migratsiooniteemaline teadlikkuse tõstmise algatus Itaalia ja Kreeka õpilaste seas. Projektis osalenud õpilased meenutasid tehtud tööd, öeldes:

„eTwinningu projektid aitasid meil saada sisserändajate kohta uusi teadmisi ning sooviksime tulevikus väga veel eTwinningu projektides osaleda.“

Euroopa auhindade pidustused

Lisaks kajastas seda suurepärast üritust aktiivselt ka press, täpsemalt Turini ajaleht La Stampa ja Kreeka TV-kanal EPT3:

Projekti „ICT World 2017“ tunnustati selle uudsete õpetamis- ja õppimismeetodite eest IKT-valdkonnas. Koostööl põhinev ja kaasav rahvusvaheline keskkond mängude ja tööriistade väljatöötamiseks võimaldas Läti ja Tšehhi õpilastel täiustada enda IKT-, sotsiaalseid- ja suhtluspädevusi. Pühendunud õpilased esitlesid enda IKT- ja muusikaoskusi ka auhinnatseremoonial:

Projektile „National Parks = International Treasure“ anti Euroopa auhind märkimisväärse töö eest teadlikkuse tõstmisel keskkonnaprobleemide ning ohustatud loomade ja taimede teemal ning selle eest, et nad andsid õpilastele võimaluse õppida teiste riikide rahvusparkide ilu ja ainulaadsuse kohta. Õpilaste ja nende õpetajate suurepäraseid saavutusi kajastas ka Tšehhi ajaleht Kroměřížský deník.

Euroopa auhindade pidustused

Palju õnne kõigile võitjatele!