article image

eTwinning Plus tunnustab idapartnerlust (EaP)

eTwinning Plus pakub platvormi naaberriikide koolide töötajatele, et nad saaksid koostööd teha ja laiendatud eTwinningu kogukonnas osaleda.

Idapartnerlus, millele pani Euroopa Liit aluse 7. mail 2009. a Tšehhis Prahas, on ühine poliitiline algatus, mille eesmärk on süvendada ja tugevdada suhteid Euroopa Liidu (EL), selle liikmesriikide ja kuue idanaabri vahel: Armeenia, Aserbaidžaan, Valgevene, Gruusia, Moldova ja Ukraina.

eTwinning Plusi käivitamise eesmärk oli luua platvorm töötajatele (õpetajatele, õppealajuhatajatele, raamatukogutöötajatele jne), kes tegutsevad projektis osalevate riikide (Armeenia, Aserbaidžaan, Gruusia, Moldova, Ukraina) koolides. Selle kaudu saavad nad suhelda, koostööd teha, projekte läbi viia ja olla osa laiendatud eTwinningu õpikogukonnast.

„Sõna „plus”  tähistab ühelt poolt seda, et see lisandub eTwinningus juba olemasolevale, kuid see on „plus” ka selles mõttes, et kõik saavad nende riikide kaasamisest kasu,” leidis Michael Teutsh, kes on hariduse ja kultuuri peadirektoraadi üksuse „Koolid ja haridustöötajad; mitmekeelsus” juht, kui rõhutas nende riikide lisaväärtust eTwinningule.

Allolevas videos räägivad kolm Aserbaidžaani, Armeenia ja Ukraina partnerite tugiagentuuride esindajat eTwinning Plusist. Nad rõhutavad eTwinningu tähtsat rolli rahvusvaheliste partnerlusvõimaluste ja õpetajatele suunatud kutsealase arengu programmide loomisel ning uuenduslike meetodite ja tõhusamate tundide rakendamisel, mis tõstavad oluliselt õpilaste motivatsiooni ja loovust.

eTwinning on tõepoolest muutnud õpetamis- ja õppimisviisi, andes õpetajatele võimaluse luua sidemeid teiste riikidega, end proovile panna ja oskusi arendada.