article image

eTwinning tähistab kevadkampaania lõppu ja suvevaheaja algust!

Kooliaasta on lõppenud ning mis võiks olla veel parem viis tähistada kevade lõppu ja suve algust kui autasustada kampaania „Online-otsirännak“ („Online Quest“) auhinnavõitjaid.

eTwinningu mängu neli finalisti keskendusid kaasamisteemale ning peatasid härra Z-i kurjad paanid, lahendades kõik mõistatused sellistes valdkondades nagu keemia, matemaatika ja humanitaarained!

Sel kampaanial osales silmapaistvalt palju huvilisi, ligi 1000 õpetajat, kes mängisid koos oma klassiga, õppides samal ajal põnevaid fakte kaasamise kohta! Kõige rohkem osalejaid oli ÜKst, Rumeeniast, Poolast ja Itaaliast.

eTwinningu õpetaja Agnieszka Czepiżak, 6–12aastaste vanusekategooria võitja: „See mäng andis meile uusi ja värskeid meetodeid, ebatraditsioonilisi õpetamisviise, suurendas teadlikkust teistest kultuuridest ja erinevatest inimestest, nende probleemidest ning inimõiguste konventsioonist – sellistest väärtustest nagu sallivus, võrdsus ja demokraatia. Veebimäng hõlmas loogika-, matemaatika- ja analüütilisi oskusi ning lisaks kujutlusvõimet, kunstimeelt ja õpilaste koostööd, samuti suurendas see õpilaste huvi teaduse, keelekoodide, eri riikide, kohtade ja kultuuride vastu, tuues klassiruumi kultuuriliselt mitmekesise õhkkonna. Õpilased olid pusledest vaimustuses ja jagasid neid ka oma vanematega ning iga nädal küsisid lahendamiseks uusi ülesandeid. See kõik oli lõbus ja põnev!“ lisas Agnieszka.

Vanusekategooria 12+ võitja Helena Drobúlová sõnas „Online-otsirännaku“ puslede kohta järgmist: „Testid olid väga huvitavad nii õpetajale kui ka õpilastele. Positiivne oli see, et need olid temaatiliselt mitmekesised ja eri raskusastmega. Suurepärane õppevahend!“