article image

eTwinning otsib eTwinningu koole!

eTwinning laiendab enda haardeulatust õpetajatest koolideni: saage esimesteks eTwinningu Euroopa koolideks!

eTwinningu 2015. a seirearuande[1], mille eesmärk oli koole laiemalt kaasata, üks peamine soovitus oli „suunata tähelepanu koolijuhtide ja kooli vanemjuhtkonna kaasamisele, muu hulgas selleks, et tõsta tõenäosust, et eTwinningu tegevus mõjutab koolipoliitikat ning muutub üldlevinuks.“

Alates 2017. a oktoobrist on teie koolil võimalus saada ametlik tiitel „eTwinningu kool“!

Miks peaksite kandideerima?

  • Et anda enda koolile Euroopa mõõde ning parem nähtavus kohalikul, piirkondlikul ja riiklikul tasandil.
  • Saada tunnustust töö eest, mida teie kool eTwinninguga seotud tegevustes osalevate töötajate kaudu teeb.
  • Et mõjutada poliitikat: teie kool muutub eeskujuks teistele koolidele ning piirkondlikele ja riiklikele võimuesindajatele.

Ks olete valmis?

  1. Kas teie kool on eTwinningus vähemalt 2 aastat registreeritud olnud?
  2. Kas teie õppealajuhataja või keegi kooli juhtkonnast on end eTwinningus registreerinud?
  3. Kas teie koolist on vähemalt kaks õpetajat end eTwinningus registreerinud?
  4. Kas olete sel aastal osalenud vähemalt ühes Euroopa projektis, millele on antud riiklik kvaliteedimärk?

Kui vastasite kõigile neile küsimustele jaatavalt, vastate seatud kriteeriumitele. Kui ei, siis on teil veel paar kuud aega, näiteks et riiklikule kvaliteedimärgile kandideerida. 2017. a oktoobrist kutsutakse kõiki koole, kes ülalmainitud tingimustele vastavad, „eTwinningu koolideks“!

 

[1] Uuringus osales 6000 õpetajat.