article image

eTwinningul on hea meel tutvustada uusi projektikomplekte!

Projektikomplektid on kasulikud tööriistad, mis aitavad teil uusi ideid genereerida ning projekte kiirelt alustada ja algusest lõpuni hallata. Need moodustavad valiku parimatest saadaolevatest praktikanäidetest, mis teid enda eTwinningu projekti kokkupanemisel ja juhtimisel inspireerivad.

Projektikomplektid aitavad teil juhtida oma aega, partnereid ja ideid, maksimeerides teie produktiivsust. Kuna need on üleval veebis, saate materjalidele igalt poolt ligi ning neid alati uuendada. eTwinningul on rõõm teatada seitsme uue projektikomplekti lisandumisest, millest kaks on saadaval ka eTwinning Plusile. Praegu on projektikomplektid tõlgitud 22 keelde ning kaetavad teemad varieeruvad põgenikest õpilastega töötamisest kuni Euroopa kultuuripärandi aastani. Tutvustame iga projektikomplekti lühidalt allpool.

  • Kultuuripärand: komplekti tegevused keskenduvad kolmele kultuuripärandi põhikategooriale: materiaalne kultuur, nt monumendid, ehitised, raamatud, kunstiteosed ja tehised; immateriaalne kultuur, nt suulised traditsioonid, tavad, folkloor, keel ja elustiil; ning looduspärand, nt kultuuriaspektidega looduslikud kohad.
  • Migrandid ja põgenikud: õpilased uurivad immigratsiooni ajalugu ning võrdlevad seda tänapäeva Euroopa immigratsioonimustritega. Nad analüüsivad ajalugu ja kirjandust, et panna praegused sündmused perspektiivi ning ajaloolisesse ja rahvusvahelisse konteksti. 
  • Tee minust eurooplane: selle komplekti tegevused keskenduvad Euroopa väärtustele ja Euroopa identiteedi arengule. Õpilased õpivad Euroopa Liidu alusväärtusi: austust inimväärikuse ja inimõiguste vastu, vabadust, demokraatiat, võrdsust ja õigusriiki.
  • Noored ettevõtjad: tegevused keskenduvad õpilaste ettevõtluse ja tööhõivega seotud pädevuste arendamisele. Õpilased õpivad tööd valima ja enda äri alustama.
  • STEMist STEAMini: selle komplekti tegevused keskenduvad STEM-ainetele (loodusteadus, tehnoloogia, inseneriteadus ja matemaatika) ning lisaks kunstile, keeltele ja humanitaariale. Komplekti eesmärk on arendada õpilaste kriitilist ja loovat mõtlemist ja probleemide lahendamise oskust.
  • Jagamise kunst – kunsti jagamine (eTw+): õpilastel on võimalus õppida eri tüüpi autoriõiguste ja Creative Commonsi litsentsi kohta. Nad õpivad autorile sobival viisil viitama.
  • Ühendavad jutustused (eTw+): komplekti eesmärk on arendada õpilaste kirjutamis-, rääkimis- ja esitlusoskusi. Õpilased osalevad koostöös õppimist julgustavates tegevustes, vahetades oma riikide traditsioonilisi lugusid. 

Projektikomplektid pakuvad tvinnijatele suurepärast võimalust luua ainulaadseid koostööl põhinevaid õppimiskogemusi. Kui soovite rohkem projektikomplekte avastada ning õppida, kuidas enda oma luua, klõpsake siia