article image

eTwinning Ühendkuningriigis - Shetlandi saared, Šotimaa põhjapoolseim punkt

Shetland on saarestik Atlandi ookeani ja Põhjamere vahel. See on Ühendkuningriigi üks kaugemaid äärealasid. Kuna Shetland asub sedavõrd kaugel ning moodustab ainulaadse segu Šotimaa ja Skandinaavia ajaloost, tundub see omaette maailmana.

Shetland koosneb sajast saarest, millest üksnes 16 on asustatud. Suure osa ajaloost on Shetland olnud Skandinaaviariikide, eriti Norra mõju all, enne kui 15. sajandil Šotimaa osaks sai. Kuni tänapäevani mängib Shetlandi majanduses olulist rolli kalastamine. Shetlandi arhitektuur, toit, muusika ja üldine eluviis peegeldavad saarte Šoti ja Norra pärandit.

Praegu katab saari 22 algkoolist koosnev võrgustik. Mõni algkool on väga pisike, olles väikestesse klassidesse palganud üksnes 1–2 õpetajat. Pärast 7. klassi liiguvad õpilased edasi põhikoolidesse. Selleks saab enamasti neile lähim kool, kuid mõnikord on võimalik lapsevanema palvel paigutada laps mõnda teise põhikooli.

Seal on neli põhikooli, mis tegutsevad neljal Shetlandi saarel: Unst, Yell, Whalsay ja Mainland. Õpilased, kes soovivad jätkata kõrgemas kooliastmes, peavad viienda õppeaasta alguses liikuma edasi ühte kahest kuueaastase õppega keskkoolist Braes või Lerwickis.

Tvinnija ja Šoti põhikooliõpetaja Isabelle Boulay kirjeldab, mida tähendab olla äärepiirkonna õpetaja, ning räägib, kuidas eTwinning on tema kooli ja klassi arendanud.

Mid Yell JHS

Alustasin õpetamist Glasgows 1992. aastal, olles kuni 1993. aasta novembrini asendusõpetaja. Seejärel kolisin Shetlandi Mainlandi, kus õpetasin Scalloways kuni 1995. aasta suveni. Pärast seda kolisin Yelli, kus töötasin kuni 2014. aasta oktoobrini, mil lõpetasin sealses algastmes prantsuse keele õpetamise ning hakkasin õpetama põhikooli 1.-4. astet Baltaspundi põhikoolis Unsti saarel. Olen õpetanud üle 26 aasta, neist 23 Shetlandis.

Mid Yell JHS on ilmalik kool, mis pakub haridust alates lasteaiast kuni põhikooli 4. astmeni. Koolis käib praegu 83 õpilast ning lisaks on 13 last lasteaiaklassis. Meie põhiosakond on jagatud kaheks: madalam ja kõrgem põhikooliaste. Kõrgemas põhikooliastmes on õpilased 1.–4. astmeni (S1–S4). 

Mid Yell JHS koolis algavad tunnid kell 9 hommikul. Klassid on suhteliselt väiksed, andes õpetajatele võimaluse õpilasi hästi tundma õppida. Pärast tundide andmist panustan palju aega, et mõelda ja kavandada meie eTwinningu ja Erasmus+ projekti „Let’s Think about Plastic”.

Projekt tõstab teadlikkust plastmassireostusest. Shetlandi saarte Mid Yelli põhikool ja Baltasoundi põhikool teevad plastmassi teemal koostööd Collège Le Dimitilega Réunioni saarelt Vaikses ookeanis ja Collège de Budéga Genfi järve äärest. Loodusainete, inglise ja prantsuse keele ning geograafia õpetajad ja õpilased teevad enda piirkonnas koostööd kohalike asutustega, et paremini mõista plastmassireostuse põhjustatud probleeme.

Äärealal elamisel ja töötamisel on häid ja halbu külgi. Suur murekoht on ligipääs – Lerwickis (Shetlandi saarte põhisadam) või kaugemal toimuvatele üritustele minemine on kallis. Olles ainus enda aine õpetaja oma koolis, võid tõrksalt suhtuda mõttesse, et võtta koolist vabaks ja minna kursustele. Mina ja enamik minu kolleege põhikoolis töötavad kahes koolis, mis asetab meid lisasurve alla.

Teisest küljest tunnevad koolitöötajad teineteist väga hästi. Alg- ja põhikooliastme kolleegid toetavad üksteist. Nad austavad üldiselt üksteist väga. Ka kogukond on väga toetav.

Tänu eTwinningule leidsin 2012. aastal kolleegi, kellega olin kontakti kaotanud. Ta töötas 90ndatel Shetlandis ning kolis umbes 10 aastat hiljem Reunioni saarele. Hakkasime koos väikeseid projekte tegema. 2014. aastal võitsime projekti ja meie saartel toimuvat elu võrdlevate lühifilmide eest Euroopa kvaliteedimärgi. Aasta pärast seda osalesime koos Andaluusia kooliga esimeses Erasmus+ projektis „Treasure”. Ka siin mängis eTwinning meie kokkusaamisel tähtsat rolli. Praegu teeme oma teist Erasmus+ projekti. Nende projektide mõjul on õpilased hakanud prantsuse keele vastu suuremat huvi tundma. Välisreisid, mille teevad võimalikuks Erasmus+ toetused, toidavad õpilaste seiklushimu ja edendavad vastupidavust. Meie õpilased loovad teiste riikide õpilastega sõprussidemeid. Selle tulemusel mõistavad nad paremini nii teiste kui ka enda kultuuri. Erasmus+ projektis osalemine innustab mind ka vaatama väljapoole ning tegema tihedamat koostööd kogukonna kolleegide ja inimestega.

Allpool on video ettevõtmisest Da Voar Redd Up (Shetlandi šoti keeles tähendab see kevadpuhastust), mille Mid Yell JHS õpilased läbi viisid. Algatuse eesmärk oli korrastada ja puhastada Yelli saare kauneid randu.