article image

eTwinning ja sõbrad: COFACE Families Europe

COFACE Families Europe on eTwinningu sõber. See organisatsioon edendab ELis ja mujal elavate perekondade heaolu, tervist ja turvalisust.

eTwinningu sõbrad pakuvad enda töö ja erialaga seotud väärtuslikku teavet, andes selle kaudu õpetajatele võimaluse enda oskusi ja teadmisi täiendada, kasutades selleks õppematerjale ekspertidelt üle Euroopa.

COFACE Families Europe ja eTwinning on alates 2014. aastast koostöösuhet arendanud. COFACE on aktiivselt osalenud eTwinningu iga-aastastel konverentsidel, viies näiteks läbi töötoa teemal „Detsentraliseeritud tehnoloogiad ja kuidas need muudavad internetti (või täpsemalt veebi)“. See toimus 2017. aastal Maltal.

Hiljuti juhtis eTwinningu kommunikatsioonijuht Claire Morvan Austrias, Grazis toimunud COFACE'i konverentsil töötuba „Jätkusuutlike ja tulevikukindlate haridussüsteemide loomine“.

Töötoas „Koolide digitaliseerumise muundav jõud: kuhu tõmmata piir?“ uuriti digitööriistade positiivset kasutust koolides ning jagati kasulikku teavet teemadel nagu eri kultuuritaustaga õpetajate ja vanemate vaheline suhtlus, digilõhe ja digitaalne ligipääs.

Töötoas jõuti järeldusele, et klassiruumis kasutataval tehnoloogial on potentsiaali, mida on võimalik paljudel eesmärkidel rakendada:

„Rakendades segaõpet (segades digitaalse nn füüsilisega), kaasavat õpet, koostööõpet (piiriülest teiste koolidega) ja muid võimalusi, minimeerides samal ajal potentsiaalselt negatiivseid mõjusid õpilastele (ekraaniaeg, kriitilise mõtlemise ja meelekindluse arendamine seoses veebisisuga jne).“

Töötoa kohta saate lisaks lugeda siit.

COFACE Families Europe, mis on olnud organisatsiooni nimi alates 2016. aastast, asutati 1958 aastal. Sellest alates on organisatsioon jõudsalt arenenud ning olnud ELi perekondade häälekandjaks.

Praegu on COFACE'il 58 liikmesorganisatsiooni 23 ELi liikmesriigist, mis hoolitsevad perekondade vajaduste eest riiklikul või piirkondlikul tasemel. Nad keskenduvad eriti haavatavates olukordades olevatele perekondadele – vaesuspiiril peredele, ühe lapsevanemaga peredele, suurperedele, sisserännanud peredele, samasooliste vanematega peredele, erivajaduse või krooniliselt haige liikmega peredele ning peredele, kes elavad piirkondades, kus on piiratud lapsehooldus- ja terviseteenused.

COFACE Families Europe'i põhiväärtused on: mittediskrimineerimine, võrdsed võimalused, inimõiguste austamine, võimestamine, sotsiaalne kaasamine ja solidaarsus.