article image

eTwinning ja sõbrad: algatus Better Internet for Kids (BIK)

BIK on eTwinningu sõbrast algatus, mille eesmärk on luua lastele turvaline internetikeskkond.

Sotsiaalmeedia, nutitelefonide ja digivahendite plahvatuslik levik on muundamas laste elusid nii koolis kui ka kodus. Üks kolmest internetikasutajast kogu maailmas on laps. Kui ühelt poolt toimub loomulik kohandumine tehnoloogia arenguga, mis pakub lastele võimalusi teadmistele ligipääsemiseks, suhtlemiseks ja oskuste arendamiseks, siis teiselt poolt peidab see endas ohtu kahjustava sisu näol, mida lapsed ei oska oodata.

latest updates

Sellega seoses pakub lastele parema interneti loomise strateegia välja tegevuste sarja, mida Komisjon, liikmesriigid ja kogu asjaomane tööstusharu saaksid rakendada, et lastele turvalisemat internetikeskkonda luua.

Algatuse Better Internet for Kids (BIK) veebiteenuste juhised annavad põhiteavet kõige populaarsemate rakenduste, sotsiaalmeediasaitide ja teiste platvormide kohta, mida lapsed, noored ja täiskasvanud tänapäeval kasutavad.

Iga-aastase turvalise interneti päeva tähistamise eesmärk on tõsta teadlikkust turvalisema ja parema interneti kohta, kus igaüht võimestatakse kasutama tehnoloogiat vastutustundlikul, austaval, kriitilisel ja looval viisil. Kampaania kaudu soovitakse jõuda laste ja noorte, lapsevanemate ja poliitikute, õpetajate, koolitajate ja haridustöötajateni, samuti tööstusharu, otsustajate ja poliitikuteni, et innustada kõiki andma enda panust parema interneti loomisesse.

Lisaks viidi projekti SELMA (Social and Emotional Learning for Mutual Awareness - sotsiaalne ja emotsionaalne õpe üksteise mõistmiseks) raames läbi uurimus, mille aruanne „Hacking Online Hate: Building an Evidence Base for Educators” avaldati veebruari alguses turvalise interneti päeval. Aruandes koondatakse laiaulatusliku uurimisprogrammi peamised tulemused. Selle eesmärk oli mõista veebis leviva vihakõne nähtust.

BIK on eTwinningu sõber. eTwinning toetab täielikult turvalisema interneti päeva ning kutsub igal aastal õpetajaid üles kampaaniaga liituma. Lisaks saavad tvinnijad liituda grupiga „Bringing eSafety into eTwinning projects”, mis on spetsiaalselt pühendatud sellele, et õpilased kasutaksid hariduses digimeediat turvaliselt.

Kuigi on veel palju minna, et internet lastele täiesti turvaliseks kohaks muuta, saab kõigi nende tegevuste abil paremini aru, milliste väljakutsetega me silmitsi seisame, ning väljapakutud praktilised strateegiad aitavad mõista, kuidas lastele paremat ja turvalisemat internetikeskkonda luua.