article image

Kaasamise aasta – meie 2017. aasta teema

Uue aasta alguse traditsioonina on meil rõõm kuulutada välja eTwinningu uus kaasamise teema, millest 2017. a tegevustes juhinduda.

Peaaegu kaks aastat on möödunud Pariisi deklaratsiooni vastuvõtmisest, mis edendab kodakondsuse ning vabaduse, sallivuse ja mittediskrimineerimise väärtuste arendamist hariduses. Jätkame tööd nendes avarates valdkondades, kuid 2017. aastal keskendume eriliselt kaasamisele.

Rääkides kaasatusest, viib vestlus tihtipeale teemadeni, mis on seotud radikaliseerumise ennetamise ja erivajadustega laste haridusega. eTwinningu maailm tegeleb 2017. a vältel nende teemadega, kuid vaatleme kaasamist ka laiemalt: kuidas rakendada haridust tõhusalt selleks, et edendada kaasamise enda alusväärtusi.

Seotud ettevõtmistes läbiviidav töö hõlmab selliste ürituste ja projektide reklaamimist, mis aitavad noortel omandada kodanikupädevusi ja arendada aktiivset kodakondsust. Lõppeesmärk on edendada sotsiaalset kaasatust ja mittediskrimineerivat suhtumist kultuuridesse, sugudesse, rassi, religiooni, erivajadustesse, seksuaalsesse sättumusse, vanusesse või muusse sarnasesse kategooriasse.

2017. a vältel rõhutame seda teemat erinevates eTwinningu tegevustes: alates töötubadest ja konverentsidest kuni suhtluskampaaniate, väljaannete ja portaalis avaldatavate eriartikliteni.

Usume Euroopa koostöösse ning kui te pole seda veel teinud, julgustame teid eTwinningus registreeruma ja 2017. a üritustel osalema. Ootame väga uut aastat ning põnevat tööd koos oma partnerite, õpetajate ja õpilastega uuenduslikes ja rahulolu pakkuvates projektides.