article image

eTwinningu esiletõstetud grupid

eTwinningu grupid on tvinnijatele suunatud privaatsed platvormid, kus kindlal teemal arutada ja koos töötada. Eesmärk on jagada praktikanäiteid, arutada õpetamis- ja õppimismetodoloogiaid ning leida tuge kutsealaseks arenguks.

Meie esiletõstetud gruppe juhivad tvinnijad, kes on lõpetanud eTwinningu moderaatorite kursuse. Igas grupis pakutakse õpetajatele välja tegevusi ja ülesandeid, mida arutada ja mille kallal koos töötada. Teemad varieeruvad keeleõppest ja ettevõtlusest hariduses STEMini (loodusained, tehnoloogia, inseneriteadus ja matemaatika). Uurige gruppe eTwinning Live’is, leidke endale sobiv ja liituge!

Kes neid korraldab? eTwinningu keskne kasutajatugi

Kuidas eTwinningu grupiga liituda? See on väga lihtne, logige eTwinning Live’i sisse, minge gruppide rubriiki, leidke otsingutööriista kasutades endale sobiv grupp ja liituge!

Praegused eTwinningu grupid:

Üleilmne praktikakogukond – kutseharidus

VET

Moderaatorid: Petra Jeanine Nip ja Rosario Rodríguez Utrilla

Üleilmse praktikakogukonna grupp on suunatud kutseharidust- ja õpet pakkuvate koolide õpetajatele ja koolitajatele. Grupis kutsutakse teid enda projekte jagama ning leiate ka ise eri projekte kutsekooliõpilastele.

Virgilio – sissejuhatus eTwinningusse

Virgilio

Moderaatorid: Paola Arduini, Laura Maffei ja Elena Pezzi

Kas olete eTwinningus uus? Võib-olla olete juba mõnda aega ringi vaadanud ja enda teed leida püüdnud? Ehk tunnete end eksinuna ja vajate veidi abi? Olete õiges kohas! Grupis juhendatakse teid teie rännakul eTwinningu võlumaailmas: näete, kuidas see töötab ja kuidas see teie heaks võib töötada. Ning te tunnete selle vaimu: pidevat ideede ja kogemuste vahetamist õpetajate ja õpilaste praktikakogukonnas ja üksteiselt õppimist. Liituge meiega kohe ja alustage enda rännakut!

eTwinning koolijuhtidele

School Leadership

Moderaator: Rita Zurrapa

See grupp on mõeldud spetsiaalselt koolidirektoritele ja neile, kes osalevad koolijuhtimises. Grupile pandi alus teemakonverentsil „Kodakondsus – uus 21. sajandi eetika“, mis toimus 2016. a septembris Florence’is, Itaalias. Grupis jätkame arutelusid ning uurime lahendusi koolijuhtimisega seotud probleemidele tänapäeva maailmas.

eTwinningu projektide e-turvaliseks muutmine

eSafety

Moderaator: Aneta Wilk

See grupp on kõigile tvinnijatele, kes kasutavad hariduses sotsiaalmeediat, ja eriti neile, kes osalevad aktiivselt eTwinningu projektides. Grupi üldised eesmärgid on: anda õpetajatele nõu, kuidas enda õpilasi e-turvalisena hoida, eriti eTwinningu projektide läbiviimisel arendada õpetajate e-turvalisusega seotud oskusi enda õppematerjalide ettevalmistamisel, et nad saaks neid enda töös kasutada jagada ja vahetada teemakohaseid teadmisi teiste õpetajatega.

Loov klassiruum

Creative Classroom

Moderaator: Angeliki Kougiourouki

Loov õpetajate ja sõprade kogukond, kus saame jagada kogemusi ja ideid, osaleda loovates tegevustes ja veebinaridel ning üksteiselt õppida. Loov klassiruum tähendab loovat jagamist ja õpetaja töö tunnustamist koolis. Creative Classroomi grupp jätkab 7 aasta pikkust teekonda uuel gruppide platvormil.

Inglise keel teise keelena

English as Second Language

Moderaator: Theodora Gkeniou

Grupp kõigile eTwinningu õpetajatele, kes õpetavad inglise keelt teise keelena. Koht inspiratsiooniks, koostööks ja kutsealaseks arenguks!

Ettevõtlus hariduses

Entrepreneurship

Moderaator: Kornelia Lohynova

Ettevõtlushariduse eesmärk on võimaldada noortel arendada eluks ja tööks vajaminevaid oskusi. Neid tähtsaid oskusi on võimalik õpetada ning need tuleb lõimida iga taseme õppeainetesse. Kuidas? Siseneme äriinkubaatorisse, haarame ohjad ning uurime koos, kuidas arendada õpilaste ja ka enda ettevõtlusvõimekust. Osalejad õpivad üksteiselt ning muutuvad positiivse ja aktiivse hoiakuga õpetaja-ettevõtjateks.

Mängul põhinev klassiruum

Game-based Classroom

Moderaator: Glykeria Gkouvatsou

Tänapäeval mängud on ühine keel, mille abil piire ületada. Küsimus pole enam selles, kas mängud on õppimise eesmärgiks sobilikud, vaid selles, kuidas kasutada ära noorte kirge ning mänge õpetamis- ja õppimisprotsessi lõimida. Grupis otsitakse sellele küsimusele vastust, püütakse eristada kommertslikke ja harivaid mänge ning arutatakse, kuidas viimased saavad aidata kaasa õppimise, koostöö ja kriitilise mõtlemise arendamisele.

Kaasav haridus

Inclusive Education

Moderaator: Marijana Smolčec

Grupp on suunatud kõigile haridustöötajatele, kes soovivad parandada haridusega seotud oskusi ning tugevdada enda pädevusi nii erivajadustega kui ka eriliselt andekate õpilaste õpetamises. See on tugigrupp, kus õpetajad jagavad enda kogemusi, materjale ja tegevusi ning osalevad online-seminaridel, mis on pühendatud eri tüüpi õpilaste kaasamisele.

STEM

STEM

Moderaator: Rafael Montero

Teretulnud ON kõikide tasemete loodusainete, tehnoloogia, inseneriteaduse ja matemaatika (STEM) õpetajad. See grupp on kohtumispaik - koht, kus üksteisega jagada ja üksteiselt õppida. Nanotehnoloogiad, IKT, astronoomia, uurimuslik õpe, multiintelligentsus, teadustöö populariseerimine, koos töötamine, teaduslaadad... Kas olete neist huvitatud? Liituge!

Säästvat arengut toetava hariduse võrgustiku teenus eTwinningus (SENSE)

SENSE

Moderaator: Agustín Bastida Rodríguez

Õpetage roheliselt! Säilitagem planeeti tuleviku põlvkondade heaks. Süsiniku jalajälg. Kasvuhooneefekt. Kliimamuutus. Taaskasutus. Energia. Vesi... Need on keskkonnast rääkides kõige tavapärasemad teemad, kuid jätkusuutlikkuse haridus tähendab palju enamat. Tule ja saa teada. Säästvat arengut toetav haridus (ESD): tead, et selles on SENSE.

Kuidas hoiduda soostereotüüpidest

Gender - Know how to stop stereotypes

Moderaator: Marie Louise Petersen

See grupp on avatud tvinnijatele, kes soovivad jagada oma teadmisi ja õpetamiskogemusi soo ja seksuaalsuse teemadel inglise, prantsuse ja Skandinaavia keel(t)es. Selles grupis jagatakse teavet soostereotüüpide ja seksismi vastu võitlemise kohta, samuti selle kohta, kuidas tagada sooline võrdsus, vabadus ja mitmekesisus klassiruumis, mänguväljakul ja ühiskonnas tervikuna. See grupp jagab häid ideid, kuidas eeltoodud teemasid koolis käsitleda, jagab häid tavasid ning käsitleb soolise võrdsuse teemaga seotud probleeme. Idee on anda inspiratsiooni ja julgust tegeleda sooteemaga eri õppeainetes.

Rändajatest õpilaste lõimimine koolis

Integrating Migrant Students

Moderaator: Carol Barriuso

Kuidas lõimida noori kooli saabunud rändajaid? Milliste raskustega tuleb koolikogukonnal silmitsi seista ja kuidas neid ületada? Millised hariduskontseptsioonid ja õppematerjalid on osutunud nii edukaks, et olla teistele koolidele eeskujuks? See grupp on mõeldud peamiselt vastastikuse abi keskkonnana, kus koolijuhid ja -õpetajad saavad vahetada kogemusi ning jagada materjale.

Kodeerimine koolis

Coding at schools

Moderaator: Stefania Altieri

Tutvustagem koolis kodeerimise mõistet ja arendagem oma arvutuslikku mõtlemisvõimet! Üks tähtsamaid aspekte kodeerimise õppimises on see, et õpilased tutvuvad koolis uue mõtlemisviisiga probleemilahendamise kaudu. Veelgi enam, õppides ja mängides parandavad nad oma pehmeid oskusi, nagu analüütiline mõtlemine, koostöö ja loovus. See on õpetajatele suurepärane võimalus õpetada kodeerimist ja robootikat.