article image

Suunaseadmine

Iga projekti alguses on suunaseadmise etapp, kus tutvustatakse projekti valdkonda ja teemat. Samuti saavad õpilased teada, mida ja kuidas nad projekti vältel õpivad, milline on ajakava, kuidas neid hinnatakse, kuidas näeb välja suhtlusraamistik jne.

Tähtis on õpilased kaasata päris algusest ning luua neis omanikutunne. eTwinninguga õppimine annab õpilastele vabadusetunde, kuid koos sellega käib kaasas vastutus.

Osalejatel peaks olema võimalus projekti alguses enda ootusi väljendada. Siiski peaks neile ka projekti kestel andma lisavõimalusi tagasisideks.

Suunaseadmise etapp hõlmab kaasahaaravaid tegevusi projekti teema tutvustamiseks. See peaks olema seotud reaalse elu ja õpilaste maailmaga. Õpilastel peaks olema tunne, et nad on sisu loojad ning et on jäetud ruumi isiklikuks algatuseks.

SOOVITUSI TEGEVUSTEKS

        1. Mõistete kaardistamine: osalejad mõtlevad teema kohta välja juhtküsimuse või kirjutavad üles seosed teema ja enda isikliku elu vahel. Tulemused esitletakse mõistekaardina.

        Soovituslik tehnoloogia: http://bubble.us, http://mindmeister.com, http://mindomo.com

        2. Ajakava: osalejad loovad ajakava, millesse märgivad kõik projekti tegevused ning igaks tegevuseks vajalikud ülesanded ja tähtajad. Sel viisil on õpilased ja õpetajad ajakavast teadlikud ning saavad enda tööd tõhusamalt korraldada.

        Soovituslik tehnoloogia: www.timetoast.com

        3. Arutelu netiketi (võrgu etiketi) teemal, millele järgneb dokumendi (infograafik, plakat) loomine projekti netiketi kohta.

        Soovituslik tehnoloogia: TwinSpace’i foorum