article image

Suhtlus

eTwinningu projektide lisaväärtus on see, et need loovad seinadeta klassiruumid. Õpilased saavad suhelda kaaslastega teistest Euroopa riikidest ja kaugemaltki. Nad saavad jagada enda vaatenurki ja kultuuri. Nad saavad võrrelda ning enda identiteeti üles ehitada. Kõige olulisem on see, et suhtlus toimub turvalisel viisil ja üksteist vastastikku austades. Suhtlust ei tohiks kunagi peale suruda .

Suhelda võib eri viisidel. See võib olla verbaalne või mitteverbaalne. Piltide, videote ja kirjalike tekstide jagamine on samuti teatud tüüpi suhtlus.

TwinSpace’i koondatud suhtlustööriistad annavad võimaluse vahetumaks suhtluseks. Õpetajad saavad üles seada arutelufoorumeid. Foorumeid võib kasutada õpilaste kaasamiseks mitte üheaegselt toimuvasse suhtlusse. Kasutades Twinmaili, saab iga projekti liige saata individuaalseid sõnumeid. Lisaks saavad õpetajad korraldada kõiki TwinSpace’i liikmeid kaasavaid live-üritusi ja broneerida virtuaaltoa, kus on võimalik kasutada videokonverentsisüsteemi.

SOOVITUSI TEGEVUSTEKS

        1. Korraldage debatt, kus osalevad kõikide partnerkoolide kõik õpilased ning laske neil kindlal teemal enda arvamust avaldada. Küsige küsimus ja paluge neil enda arvamuse toetuseks argumente esitada ja teiste õpilaste kirjapandut lugeda. Õpilased hääletavad nende seisukohtade poolt, mis nende mõtteid peegeldavad.

        Soovitatav tehnoloogia: TwinSpace’i foorum, www.tricider.com, http://www.createdebate.com, www.voxopop.com

        2. Korraldage live-üritus, kuhu kaasake kõikide klasside õpilased. Õpilased peavad valmistama enda partneritele ette kindlal teemal küsimusi ning nad peaksid olema valmis vastama ka partnerite küsimustele.

        Soovituslik tehnoloogia: Adobe Connect (TwinSpace’i osa)

        3. Suhtlustoad. Õpetaja loob riikidevahelised grupid ning annab igale grupile eraldi vestluskasti. Osalejad arutavad reaalajas kindlal teemal.

        Soovituslik tehnoloogia: http://todaysmeet.com