article image

Koostöö

Projektipartnerite suhtlus võib viia koostööni. Koostöötegevused on sellised tegevused, mis viivad materiaalse tulemuseni. Selleks võivad olla digiproduktid, näiteks filmid, e-raamatud, mõistekaardid, slaidiesitlused, viktoriinid jne. Samuti võivad need olla foorumi arutelu või veebikohtumise käigus saadud tulemused.

eTwinningu projektid pakuvad raamistikku projektipõhiseks õppeks, mis hõlmab õpilastevahelist koostööd. Koostöötegevused eTwinningu projekti raames võivad toimuda näiteks ainult ühe klassi rühma liikmete vahel, kes loovad toote, mida nad saavad teiste projektipartneritega jagada. Tõeliseks eTwinningu koostööks peaksid teised projektipartnerid samuti sisusse panustama ja tööd jagama, näiteks kasutama partneritelt saadud andmeid uue sisu loomiseks.

Veel üks samm koostöös edasi on see, kui eri klasside õpilaste rühmad teevad vahetult ühise produkti nimel koostööd. NäiteksTwinSpace’is saab anda veebilehti kasutamiseks eri riikidest pärit õpilaste rühmadele, et neil oleks ruum, kus koos töötada ja tulemusi jagada.

Projektijuhid peaksid otsima viise, kuidas anda õpilastele tunne, et nad panustavad ühe ühise tulemuse valmimisse.

SOOVITUSI TEGEVUSTEKS

        1. Jagage õpilased gruppidesse, mis koosnevad kas ühe või mitme riigi õpilastest ning paluge neil luua projekti logo. Laadige kõik logod üles ja paluge õpilastel hääletada enda lemmiku poolt ning põhjendada enda valikut pildialuses kommentaaris.

        Soovituslik tehnoloogia: www.dotstorming.com

        2. Leidke laule, mis on tuntud ka partnerriikides ning õppige laulu laulma ühe enda partneri keeles.

        3. Looge ühine video, kus laulu lauldakse eri keeleversioonides.

        4. Kirjutage ühiselt kindlal teemal jutustus, nii et üks riik alustab lugu ja teised riigid jätkavad seda. Seejärel saab üks partner teise partneri lugu illustreerida.

        Soovitatav tehnoloogia: http://meetingwords.com, http://colorillo.com

        5. Õpilased otsustavad, milliseid sõnu nad soovivad teistes keeltes õppida ning joonistavad sõnad üles. Seejäel salvestavad kõigi klasside õpilased väljavalitud sõnad ning loovad veebisõnastiku.

        Soovitatav tehnoloogia: www.voicethread.com