Juriidiline teave

European Schoolneti eesmärk selle veebilehe haldamisel on tutvustada oma tegevust avalikkusele. Veebilehe materjal on mõeldud vaid info edastamiseks.

Meie eesmärk on hoida see info värske ja täpne.  Kui meid teavitatakse vigadest, püüame neid parandada.  Siiski ei võta European Schoolnet endale lehel esitatava info osas vastutust ega kohustusi.

See info:

· onvaid üldine ja ei ole suunatud ühegi konkreetse inimese või ühenduse kindlate asjaolude edastamisele;
· ei pruugi tingimata olla kõikehaarav, täpne, täielik ega värske;
· on mõnikord seotud teiste veebilehtedega, mille üle European Schoolnetil kontroll puudub ja mille eest European Schoolnet ei vastuta;
· ei paku professionaalset ega juriidilist abi (kui vajate spetsiifilist abi, peaksite alati konsulteerima vastava kvalifikatsiooniga professionaaliga).

European Schoolnet jätab endale oma õiguse oma valikul veebilehel sisalduvat materjali kõrvaldada, muuta, piiritleda, lisada ja eemaldada.

See vastutusest vabastus ei piira European Schoolneti vastutust kohaldatava riikliku õiguse poolt kehtestatud nõuete rikkumiste eest ega välista vastutust probleemide eest, mida riiklik õigus ei pruugi olla välistanud.

Autoriõiguse märge
Materjali kopeerimine on lubatud tingimusel, et välja on toodud ka autor, välja arvatud juhtudel, kus on lisatud sellekohane keeld. Kui materjali kopeerimiseks on vajalik eelnev luba, tühistab sellise loa andmine eelpooltoodud üldise loa ning väljendab selgelt, et materjali kasutamine on piiratud.

  • Administration