eTwinningu sõbrad

eTwinningu sõbrad on asutused, organisatsioonid ja algatused, mis jagavad eTwinningu väärtusi ja eesmärke. eTwinningu ja tema sõprade koostöö eesmärk on jagada õpetajatele teadmisi veebiseminaride, töötubade ja levitatavate kvaliteetsete materjalide kaudu.

picture

Anne Franki maja

Anne Franki maja, rajatud 3. mail 1957, on iseseisev mittetulundusühendus, mis peab muuseumi majas, kus Anne Frank peitis end Teise maailmasõja ajal. Selle ühenduse peaeesmärk on tutvustada Anne elulugu kogu maailmas. Veebitööriist Stories that Move (Liikuvad Lood) on tasuta vahend: interaktiivne veebisait, kus on viis õpirada, mis aitavad noortel uurida vihakõne, tõrjutuse ja diskrimineerimise mõju.

picture

Better Internet for Kids („Parem internet lastele“)

Projekti Better Internet for Kids (BIK) eesmärk on luua lastele ohutu internetikeskkond. Iga-aastase turvalise interneti päeva (TIP) tähistamine peaks suurendama teadlikkust ohutumast ja paremast internetist, kus igaühe võimuses on kasutada tehnoloogiat vastutustundlikult, lugupidavalt, kriitiliselt ning loovalt.

picture

CittaSlow

Aeglasem elu on parem elu! Selline on CittaSlow’ filosoofia. Tegemist on rahvusvahelise linnade võrgustikuga, kus on hea elada. Cittaslow’ liikumine sai alguse 1999. aastal Itaalias ning selle eesmärk on avardada aeglase toidu filosoofiat kohalikes kogukondades ja linnajuhtimises, rakendades ökogastronoomiat oma igapäevaelus. eTwinningu ja CittaSlow’ koostöö on tekitanud dialoogi Euroopa kõige perifeersemate hariduskeskkondade seas.

picture

COFACE Families-Europe

COFACE Families Europe ja eTwinning alustasid koostööd 2014. aastal. COFACE on võrgustik, mis propageerib heaolu, tervist, perede turvalisust muutuvas ühiskonnas ning tegutseb usaldusväärse kogukonnana perekondlike väärtuste süvalaiendamisel, seistes ELis ja mujal elavate perede vajaduste eest. COFACE Families Europe’i põhivaldkonnad on mittediskrimineerimine, võrdsed võimalused, inimõiguste austamine, võimestamine, sotsiaalne kaasatus ja solidaarsus.

picture

Eco-Schools

Eco-Schools (Ökokoolid) on suurim ülemaailmne jätkusuutlike koolide programm, mille peamine eesmärk on kasvatada jätkusuutlikult mõtlevaid ja keskkonnateadlikke inimpõlvkondi. Eco-Schools julgustab õpilasi tegelema keskkonnaprobleemidega tasandil, kus näeb käegakatsutavaid tulemusi, mis innustavad veelgi keskkonda hoidma. Seda programmi on suurepäraste tulemuste eest tunnustatud ÜRO säästvat haridust toetava aastakümne 2005–2014 raames.

picture

EUROCLIO

EUROCLIO on Euroopa ajalooõpetajate assotsiatsioon, üle 70 ajaloo-, kultuuriloo- ja kodanikuõpetuse õpetajate ning teiste selles valdkonnas aktiivsete ühenduste katusorganisatsioon. See võrgustik ühendab ajalooga seotud haridustöötajaid kogu Euroopas, toetades uuenduslikku ja vastutustundlikku ajaloo, kodanikuõpetuse ja kultuuriloo õpetamist ning edendades kriitilist mõtlemist, mitme perspektiivi vaatenurka, vastastikust austust ja vastuoluliste teemade käsitlemist.

picture

Europa Nostra

Europa Nostra, juhtiv kodanikuliikumine, mis kaitseb ja tõstab esile loodus- ja kultuuripärandit, kujundab ja rakendab pärandiga seotud Euroopa poliitikat ja strateegiaid, korraldab kampaaniaid maailmapärandi kaitsmiseks programmi „7 Most Endangered“ abil ning tunnustab silmapaistvaid saavutusi Euroopa Liidu kultuuripärandi / Europa Nostra auhinna kaudu.

picture

Europeana

Europeana muudab maailma kultuuri abil. Selle missioon on lihtsustada inimestel Euroopa rikka pärandi kasutamist tööks, õppimiseks või niisama oma lõbuks. Koostööd tehakse tuhandete Euroopa arhiivide, raamatukogude ja muuseumidega, et jagada kultuuripärandit heaolu, hariduse ning teadustöö tarvis. Europeana kogud võimaldavad ligi pääseda üle 50 miljonile digiteeritud vahenditele – raamatud, muusika, kunstiteosed jm –, pakkudes kõrgtasemel otsingusüsteeme ja filtreerimistööriistu, mis aitavad otsitavat leida.

picture

Euroopa Ajaloo Maja

Euroopa Ajaloo Maja eesmärk on algatada arutelu riikidevaheliste perspektiivide üle kogu Euroopas. See on foorum, kus saab õppida, reflekteerida ja arutleda, ning see on avatud kõigile põlvkondadele olenemata nende taustast. Peamine missioon on suurendada Euroopa ajaloo mõistmist kogu oma keerukuses, julgustada mõtteid vahetama ja oletustes kahtlema.

picture

Lie Detectors

Auhinna võitnud projekti Lie Detectors eesmärk on muuta Euroopa kooliõpilased vanuses 10–15 võimekateks valedetektoriteks ja kriitiliselt mõtlejateks veebimaailmas, kus on üha rohkem propagandat ja faktide moonutamist. See projekt aitab lastel mõista uudiseid edastavat meediat, teha teadlikke valikuid ja seista vastu eakaaslaste survele mõelda nii, nagu nemad soovivad.

picture

OperaVision

OperaVisioni moto on „Ooper ühendatud maailma heaks“. Opera platvorm võimaldab teil vaadata etteasteid ning õppida seda kunstivormi ja selle tulemeid tundma, sirvides noortele ja artistikarjääri huvilistele mõeldud mahukat digiraamatukogu, lugusid ja -artikleid. OperaVisioni veebisait on saadaval inglise, prantsuse ja saksa keeles ning see on põhjalikult kureeritud ning seda saab tasuta sirvida ja uurida.

picture

Peace Jam

PeaceJami sihtasutus on ülemaailmne mittetulundusühendus, mille missioon on luua uus põlvkond juhte, kes sooviksid ennast, oma kogukonda ja kogu maailma paremaks muuta, saades inspiratsiooni 14 lt Nobeli rahupreemia võitjalt. Alates selle loomisest 1996. aastal on PeaceJami programmis osalenud üle 1,25 miljoni noore rohkem kui 41 riigis.

picture

SALTO Youth

SALTO-YOUTH ühendab seitset teabekeskust, mis tegutsevad Euroopa noortevaldkonna prioriteetvaldkondades, pakkudes noorsootöötajatele ja noortejuhtidele mitteformaalse õppe vahendeid ning korraldades kontaktide loomise tegevusi, mis toetavad organisatsioone ja riiklikke agentuure Euroopa Komisjoni „Erasmus+“ noorteprogrammi raames jm.

picture

Scientix

Scientix, loodusteaduste hariduse kogukond edendab ja toetab üleeuroopalist koostööd STEMi (loodusteadus, tehnoloogia, inseneriteadus ja matemaatika) õpetajate, haridusteadlaste, poliitikute ja muude STEM-hariduse spetsialistide vahel, pakkudes neile materjale, korraldades õpitube ja soodustades eri riikidest pärit inimeste koostööd.

picture

Terre des Hommes

Terre des Hommes (TDH) seisab laste õiguste eest, et tagada neile võrdväärne areng ilma rassilise, usulise, poliitilise, kultuurilise või soolise diskrimineerimiseta. TDH toetab ja rakendab arengu- ja humanitaarabiprojekte, mis parandavad puudust kannatavate laste ja nende perede ning kogukondade elutingimusi.

picture

UNHCR - ÜRO Pagulasamet

UNHCR (ÜRO Pagulasamet) on üleilmne organisatsioon, mis on pühendunud põgenike, jõuga ümberasustatud kogukondade ja kodakondsuseta inimeste elude päästmisele, õiguste kaitsmisele ja nende parema tuleviku ülesehitamisele. Alates 1950. aastast on organisatsioon töötanud kogu Euroopas ja mujal, et tagada igaühe õigus otsida varjupaika ja leida turvaline pelgupaik, aidates neid, kes on kodust põgenenud vägivalla, tagakiusamise, sõja või õnnetuse eest. UNHCR on pakkunud elutähtsat tuge põgenikele, varjupaigataotlejatele, riigisiseselt ümberasustatud ja kodakondsuseta inimestele, kellest paljudel pole kuhugi mujale pöörduda.