Mis on eTwinningu kooli märk?

eTwinningu koolid on suurepärane näide sellest, kuidas koolid saavad eTwinningust kasu. Sellised koolid on aktiivsed eTwinningu väärtuste ja pedagoogika edendajad, tugipunktid oma kohalikus kogukonnas ja eeskujuks teistele koolidele.

Label

eTwinningu koolides tunnistatakse eTwinningu tähtsust ja väärtusi ning neid rakendatakse kooli põhimõtetes, praktikas ja kutsealases arengus koolijuhtkonna toetusel. 

eTwinningu kooli märgiga tunnustab ja hindab eTwinning nii üksiktvinnijate kui ka kogu kooli osalemist, pühendumust ning õpetajate meeskonna ja koolijuhtide koostööd.

eTwinningu kooli staatuse idee seisneb kooli arenguteekonnas, mille komponente saab objektiivselt hinnata. See pole võistlus, vaid pigem areng ühelt tasemelt järgmisele.

Kõigi eTwinningu koolide võimete proovilepanek on eTwinningu kooli missioon.

Mis kasu see annab?

eTwinningu koole:

Auhinnatud koolide personali ja juhtkonda julgustatakse osalema kutsealase arengu programmides ning nad võivad osaleda eTwinningu grupis, et jagada häid tavasid, teha koostööd ja osaleda spetsiifilistel veebiüritustel.

Kuidas teie kool saaks eTwinningu kooli märgi?

eTwinningu kooli märgi saamise teekond koosneb kahest etapist.

1. etapp

Hõlmab automaatset kontrolli järgmise kolme punkti suhtes:

Kui kool vastab eeltoodud tingimustele, saavad kõik selle kooli registreerunud tvinnijad e-kirja kutsega täita enesehindamise rakenduse vorm, mis on saadaval eTwinning Live’is.

2. etapp

Kandidaadid peavad kooli nimel täitma kandideerimistaotluse enesehindamise vormi.

See enesehindamise vorm toetub neljale eTwinningu tugisambale:

Kuidas kandideerida

Nõuandeid:

2. ETAPI NÕUDED

Enne kandideerimistaotluse esitamist peavad kandidaadid tõendama, et nad vastavad järgnevatele nõuetele.

eTwinningu auhinnatud koolide nimekiri 2021-2022 avaldatakse 2021. aasta märtsi lõpus või aprilli alguses.

Tähelepanu: üksnes selle taotlusvooru puhul, arvestades ettenägematut olukorda seoses COVID-19ga, on see tingimus (eTwinningut reklaamivad üritused) valikuline. Hoolimata sellest, kas õpetajad korraldasid üritusi või mitte, saavad nad selle küsimuse eest 1 punkti. Palun teavitage sellest ka oma kolleege.

Vaadake siit järele, millised koolid on saanud eTwinningu kooli märgi.

eTwinningu kooli märgi saajad 2018–2019

Klõpsake siia, et näha märgi saanud koolide täisnimekirja.

eTwinningu kooli märgi saajad 2019–2020

Klõpsake siia, et näha märgi saanud koolide täisnimekirja.

eTwinningu kooli märgi saajad 2020–2021

Klõpsake siia, et näha märgi saanud koolide täisnimekirja.

eTwinningu kooli märgi saajad 2021–2022

Klõpsake siia, et näha märgi saanud koolide täisnimekirja.