article image

Riiklik kvaliteedimärk

eTwinningu kvaliteedimärgid antakse õpetajatele silmapaistvate eTwinningu projektide eest. Märgid on tõestuseks, et projekt on saavutanud teatud riikliku ja Euroopa taseme.

RIIKLIK KVALITEEDIMÄRK

quality label icon

 1. Kas teie eTwinningu projektil on ühised eesmärgid ja kooskõlastatud kava?
 2. Kas see on lõpetatud või lõpufaasis?
 3. Kas teie ja teie õpilased on panustanud kõikidesse projektitegevustesse?
 4. Kas teie ja teie partnerid on korraldanud koostöötegevusi?
 5. Kas olete järginud e-turvalisuse ja autoriõiguse põhimõtteid?

Kui vastasite JAH kõigile viiele kriteeriumile, siis miks mitte kandideerida riiklikule kvaliteedimärgile?

Riiklik kvaliteedimärk antakse suurepäraste eTwinningu projektide õpetajatele ning see näitab, et projekt vastab teatud kvaliteeditasemele teie riigis.

Kuidas kandideerida

quality label icon

 1. Logige sisse eTwinning Live’i.
 2. Minge rubriiki Projektid.
 3. Leidke enda projekt ja klõpsake nupul „Taotlege kvaliteedimärki“.
 4. Täitke kõik väljad nõutud teabega ning esitage tõendeid enda tööst.
 5. Võite ülaltoodud samme korrata kõikide enda projektide puhul, mis teie arvates kvaliteedimärki väärivad.

Kasulikke näpunäiteid

quality label icon

Sisestage kogu info eelnevalt Wordi dokumenti ning seejärel kopeerige ja kleepige oma vastused taotlusvormi. Sellega väldite vormi kirjutatud info kaotsiminekut, kui selle täitmine võtab üle 30 minuti aega! Andke rohkem infot projekti mittenähtavate aspektide kohta, sest hindajad saavad kogu nähtava tööga tutvuda teie TwinSpace’is.

Kvaliteedimärk antakse õpetajale ning see on isiklik. Isegi kui töötate koos teiste enda kooli kolleegidega, peaks igaüks ise kvaliteedimärgile kandideerima ja selgitama, kuidas ta on projekti panustanud. Kvaliteedimärk antakse õpetajatele, kes on aktiivselt ja nähtavalt projektitegevusse panustanud. 

Miks kandideerida

quality label icon

Konkreetne tunnustus õpetajatele ja koolidele kõrgetasemelise tegevuse eest eTwinningus. Innustab õpilasi jätkuvalt eTwinningu tegevustes osalema ja töötama ning näitab neile konkreetsel viisil, et nende pingutusi on märgatud. Kui õpetaja saab riikliku kvaliteedimärgi, saavad õpilased õpilaste kvaliteedimärgi. Avalik kinnitus, et kool on pühendunud kvaliteetse ja avatud Euroopa koostöö tegemisele.

Kes kvaliteedimärke jagavad?

Iga riigi riiklikud kasutajatoed (NSSid) hindavad koolidelt saadud riikliku kvaliteedimärgi taotlusi. Märke antakse kogu aasta vältel, kuid mõnes riigis on taotlemiseks kindlad tähtajad, nii et suhelge enda riigis kehtivate tähtaegade ja info osas kindlasti oma NSSiga. Kui taotlus võetakse vastu või lükatakse tagasi, võtab NSS teiega ühendust.

KVALITEEDIMÄRKIDE KRITEERIUMID

Pedagoogiline uudsus

quality label icon

 • Projekti teema on originaalne.
 • Projektis kasutatakse erinevaid pedagoogilisi meetodeid.
 • Õpilased on juhirollis.
 • Õpilased suhtlevad oma partneritega ja teevad koostööd, kasutades selleks eri meetodeid, sealhulgas: info kogumine, probleemide lahendamine, uurimistöö, võrdlev töö.
 • Õpilased võtavad eri rolle, kehastudes kunstnikeks, ajakirjanikeks, tehnikuteks, teadlasteks, näitlejateks jne.

Seotus õppekavaga

quality label icon

 • Projekti aluseks on kooli õppekava ja ainekava.
 • Suurem osa projektitööst tehakse koolitundide vältel.
 • Õppekava lõimimine projekti on selge.
 • Projektitöö võimaldab õpilastel enda oskusi ja pädevusi arendada.
 • Õpetaja on projektipõhist pedagoogilist raamistikku selgitanud ja dokumenteerinud.

Partnerkoolide koostöö

quality label icon

 • Koostöötegevused hõlmavad rohkemat kui suhtlus.
 • Partnerkoolid teevad ühiste tegevuste läbiviimisel koostööd.
 • Partnerid pole üksnes info vastuvõtjad.
 • Koostöötegevused viivad sisulise tulemuseni.

Tehnoloogia kasutamine

quality label icon

 • Tehnoloogiat kasutatakse, et aidata partneritel enda pedagoogilisi eesmärke saavutada.
 • Tööriistad aitavad partneritel paremini üksteisega koostööd teha.

Tulemused, mõju ja dokumentatsioon

Nähtavad tulemused annavad kinnitust selle kohta, et:

 • projekti tulemusi on esitletud veebis;
 • õpilased on kaasatud TwinSpace’i;
 • kõik projekti etapid on dokumenteeritud, sealhulgas kavandamine – tegevuste kirjeldus – hindamine – tagasiside;
 • olete hinnanud ja avalikustanud mõju, mida projekt selles osalenud õpilastele ja õpetajatele avaldas.