article image

eTwinningu auhinnad

Põhikategooriat toetab Euroopa Komisjon ning sellel on kolm tasandit.

Kolm auhinda jagatakse projektide vahel, kus osalevad:

kuni 6aastased õpilased

õpilased vanuses 7-11 aastat;

õpilased vanuses 12-15 aastat;

õpilased vanuses 16-19 aastat. 

Osalemistingimused

Võistlusel osalemiseks peab projektile olema antud projekti läbiviimise mistahes aastal Euroopa kvaliteedimärk. Kõik projektid peavad näitama, et on 2017-2018. õppeaastal aktiivsed olnud.

NB! Kui projekt osutub võitjaks, saavad auhinnaga seotud tegevustes osaleda ainult need partnerid, kes on saanud selle projekti eest riikliku kvaliteedimärgi.

Üks projekt saab eTwinningu auhinnale kandideerida vaid ühe korra, kuid projektid, mis näitavad, et on aja jooksul jõudsalt edasi arenenud, saavad riikliku kasutajatoe valikul kandideerida ka teist korda.

Reeglid

Missugune peab olema võistlustöö?

Võistlustöö on Euroopa eTwinningu projekt, mis on valminud koolide koostöö tulemusel ning milles kasutatakse info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat. Projektil peab olema konkreetne idee, mis näitab hindajatele projekti väärtust, tegevust ja tulemusi. Iga võistlustöö kohta peab esitama järgmised andmed:

  • Projekti pealkiri
  • Muu teave: vanusekategooria, lingid, dokumendid ja tulemused
  • Projekti erinevate osade kirjeldus (määratlus kriteeriumide järgi, kuni 150 sõna iga kriteeriumi jaoks)

NB!:

  ** Tööde autorid peaksid avaldama oma tööst võimalikult palju materjali. Hindajad ei pääse ligi piirangutega materjalile, näiteks privaatsele Mestimisruumile. Palun võimaldage külalistele ligipääs ja salasõna, et hindajad saaksid hinnata Mestimisruumis tehtud tööd. **

Töödes peaks olema ka taustteave, näiteks varasematel võistlustel esitatud tööde ja võidetud auhindade, ettevõtte rahastamise ja muu kohta.

Õigus- ja eetikatingimused

Kõigi võistlustööde autorid peavad järgima Euroopa autoriõigusleppeid. Kui on kasutatud kellegi teise materjali, tuleb allikale selgelt viidata. Pilte, filme, audio- ja muud multimeediat tohib kasutada ainult siis, kui need on tootnud oma kool, kui on saadud selleks autoritelt luba või kui on kasutatud tasuta allikaid, näiteks Clip Arti.

Võistlusele eTwinningu Auhinnad esitatud tööde omanikuks jääb kool/ühendus või õpetaja. Euroopa Komisjonil ning eTwinningu kesksel ja riiklikel kasutajatugedel on õigus avaldada materjali harimiseesmärgil tasuta veebis, CD-ROMil või muul meediumil alates tööde esitamise alguskuupäevast kuni lõputähtajani.

Hindamine

Hindajad võtavad arvesse järgnevat:

  • Pedagoogiline uudsus: kuidas projekti erinevad aspektid peegeldavad selle sisu, eesmärkide, lähenemisnurkade, tegevuste, metoodika, tulemuste, levitamise ja avaldamise uuenduslikkust ja loovust.
  • Seotus õppekavaga: kuidas projekt on suudetud ühendada õppekava eesmärkidega.
  • Suhtlus ja vahetus partnerkoolide vahel: kuidas eri koolide õpetajad ja õpilased üksteisega projekti kestel suhtlevad ja koos töötavad (see ei tähenda vaid tulemuste jagamist, vaid aktiivset koostööd).
  • Partnerkoolide koostöö
  • Tehnoloogia kasutus: kuidas e-kirjade saatmisest edasi liikuda; kuidas projektis IKT-tööriistu loovalt kasutati.
  • Tulemused, mõju ja dokumentatsioon: millised olid projekti tulemused ning miks on just teie projekt väärt auhinda.

Kuidas kandideerida

Kõik tööd saab esitada eTwinning Live'is asuva lingi kaudu.

Klõpsates projektide vahelehel, leiate lingi projekti kirjelduse all asuvast tegevuste nimekirjast.

Erikategooriate auhinnad

Hispaania keele auhind

Auhinna paneb välja Hispaania Haridus- ja Kutsekoolitusministeerium.

Selles erikategoorias auhinnatakse projekti, kus on kasutatud hispaania keelt peamise suhtluskeelena või kus keskendutakse hispaania keele õppimisele uudsel viisil.

Prantsuse keele auhind

Auhinna annavad ühiselt välja Prantsuse Keele Õpetajate Rahvusvaheline Föderatsioon ja eTwinningu riiklik kasutajatugi Prantsusmaal.

Selles erikategoorias antakse auhind projektile, kus kasutatakse põhilise suhtluskeelena prantsuse keelt või kus keskendutakse prantsuse keele õpetamisele uudsel viisil.

Marie Skłodowska Curie auhind

Auhinna annab välja Poola eTwinningu riiklik kasutajatugi.

See erikategooria on loodud Marie Skłodowska Curie elu ja töö auks. Marie Skłodowska Curie on teedrajav naisteadlane, kes on võitnud Nobeli preemia nii füüsikas kui ka keemias. Selles erikategoorias antakse auhind parimale projektile, mis on tehtud loodusteaduste või matemaatika valdkonnas. Kategoorias võivad osaleda ka projektid, kus on põhiteemana käsitletud Marie Skłodowska Curie elu ja töö mõnda aspekti.

Yunus Emre humanismi ja kultuuridevahelise mõistmise auhind 

Auhinna paneb välja Türgi riiklik kasutajatugi.

Yunus Emre oli lihtne Türgi luuletaja ja sufi müstik, kes elas 13. ja 14. sajandil. Ta kirjutas, laulis ja räägis tolleaegses tõelises Türgi keeles. Yunus Emre filosoofia kõige olulisem mõte oli inimesearmastus ning ta saatis inimkonnale selge sõnumi: elada koos rahus, olenemata usust, keelest või rassist. Auhinna saavad projektid, mis tõstavad inimeste teadlikkust ja mõistmist, edendades eri riikidest pärit projektipartnerite rahvusvahelist dialoogi.

Inglise keele auhind

Auhinna annab välja Briti Nõukogu

See auhind on mõeldud projektidele, kus peamise suhtluskeelena kasutatakse inglise keelt ja kus on keskendutud ühtekuuluvusele või kogukondade või riikide vaheliste probleemide lahendamisele. Projekt peab hõlmama 12-15aastaseid või 16–19aastaseid õpilasi .

Vahemere auhind

Auhinna väljaandmist toetavad Kreeka, Küprose, Prantsusmaa, Hispaania, Itaalia, Portugali, Albaania ja Horvaatia riiklikud kasutajatoed.

Vahemere auhind antakse projektidele, mis on seotud Vahemere ning selle keskkonna, ajaloo, kultuuri, toidu, turismi ja muude Vahemere teemadega. Vahemeri on keskne superkiirtee transpordiks, kaubavahetuseks ja kultuurivahetuseks erinevate inimestega. Auhind on avatud kõigile vanusekategooriatele ja riikidele, kes on teinud Vahemerega seotud projekti.

Auhind „Peyo Yavorov“ – projektile, milles edendatakse noorte seas armastust lugemise vastu

Auhinna väljaandmist toetab Bulgaaria riiklik kasutajatugi

See auhind antakse projektile, mille peaeesmärk on edendada noorte seas armastust lugemise vastu. Auhind on nimetatud Bulgaaria kirjanduse suurkuju Peyo Yavorovi järgi. See auhind on avatud kõigile vastusekategooriatele ja riikidele.

Kodaniku auhind

Auhinna väljaandmist toetab Prantsuse ja Saksamaa riiklik tugiteenistus

See auhind antakse projektide eest, milles uuritakse aktiivset kodanikuosalust ajaloolisest perspektiivist või käsitletakse kodanikuõigusi ja -vastutust nii päriselus kui ka 21. sajandi digimaailmas.