eTwinning on Euroopa koolide kogukond.

eTwinning on Euroopa koolide virtuaalne kogukond, mis on töökeskkonnaks koolitöötajatele (õpetajatele, õppealajuhatajatele, raamatukogutöötajatele jne), kes töötavad Euroopa eri riikides. Koolid, kes on otsustanud liituda Euroopa kõige põnevama kogukonnaga, saavad seal suhelda, koostööd teha ja projekte luua.

eTwinning edendab koolide koostööd Euroopas info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) kaudu, pakkudes koolidele tuge, tööriistu ja teenuseid. Samuti pakub eTwinning haridustöötajatele tasuta võimalusi jätkuvaks veebipõhiseks kutsealaseks arenguks.

eTwinning käivitati 2005. aastal Euroopa Komisjoni e-õppe programmi raames ning on alates 2014. aastast kindel osa Erasmus+ist, ELi hariduse, koolituse, noorte ja spordiga tegelevast programmist.

eTwinningu keskset kasutajatuge juhib European Schoolnet, mis kujutab endast rahvusvahelist partnerlust 34 Euroopa haridusministeeriumi vahel ning mille eesmärk on edendada haridust Euroopa koolide, õpetajate ja õpilaste seas. eTwinningu tegevust juhivad siseriiklikul tasemel ka 38 riiklikku tugiorganisatsiooni.

eTwinningu portaal

eTwinningu portaal avab ukse eTwinningu maailma. Veebisait eTwinning.net, mis on saadaval 28 keeles, pakub uudiseid eTwinningu riikidest, kutsealase arengu võimalusi, teavet tunnustusvõimaluste kohta ning näiteid edukatest projektidest.

eTwinninguga liitudes pääsevad õpetajad ligi

eTwinning Live’ile.

Seal saavad õpetajad kasutada eTwinningu kogukonna täielikku potentsiaali. Õpetajad saavad otsida teisi registreeritud tvinnijaid ja koole, nendega ühendust võtta ja nende tegevust jälgida. Õpetajad pääsevad ligi kõigile veebipõhistele ja kohapeal toimuvatele üritustele, mille tvinnijad on loonud, ja ka enda üritusi korraldada.

eTwinning Live’is saavad õpetajad luua projekte ning viia läbi eri teemadel ja eri võtmepädevusi arendavaid tegevusi, tehes koostööd kahe või enama õpetaja ja nende õpilastega.

Õpetajad leiavad sealt veebipõhiseid kutsealase arengu võimalusi, mida eTwinning Euroopa tasandil pakub. Õppimisüritused on lühikesed, intensiivsed ja nauditavad kursused, kus õpetajatele tutvustatakse ürituse teemat, antakse inspiratsiooni uuteks ideedeks ning aidatakse neil enda oskusi arendada. Õppimisüritused nõuavad enamasti 4-6h pikkust tööd. Online-seminarid on reaalajas ühetunnised videosessioonid, kus õpetajad saavad eri teemadel teadmisi hankida, arutada ja rääkida.

Samuti saavad õpetajad liituda eTwinningu gruppidega - need on virtuaalsed ruumid, kus tvinnijad kohtuvad ja arutavad kindlaid teemasid, aineid või muud huvipakkuvat. Praegu on 14 esiletõstetud gruppi, mida koordineerib CSS ning modereerivad kogenud tvinnijad. Need on:

 1. Coding at schools
 2. English as a Second Language
 3. Entrepreneurship in education
 4. Bringing eSafety into eTwinning projects
 5. French as a Second Language
 6. STEM
 7. Sustainable Schools Network
 8. Game-based classroom
 9. Inclusive Education
 10. Creative Classroom
 11. Virgilio - Your eTwinning Guide
 12. Gender - Know How to Stop Stereotypes
 13. Integrating Migrant Students at School
 14. School Leadership

eTwinning Live’i rakendus

eTwinningu mobiilirakendus annab kasutajatele võimaluse pääseda ligi eTwinning Live’i teenustele ja teavitustele mobiilseadeid kasutades. Tänu rakenduse saadetavatele teavitustele saavad tvinnijad hoida end kursis eTwinning Live’i platvormil toimuvaga ning teha põhilisi toiminguid, näiteks võtta vastu kontaktikutse. 

Rakenduse saab alla laadida Apple App Store’ist ja Google Play Store’ist. Seda saab kasutada nii nutitelefonides kui ka tahvelarvutites. Ärge viitke aega ning liituge eTwinningu mobiilikogukonnaga juba täna!

TwinSpace

Koht, kus eTwinningu võlumaailm tõeliselt avaneb, on TwinSpace. See on turvaline platvorm, mis on nähtav üksnes projektis osalevatele õpetajatele. TwinSpace’i saab kutsuda ka õpilasi, kes saavad seal partnerkooli kaaslastega kohtuda ja koostööd teha.

School Education Gateway

Õpetajad on teretulnud külastama School Education Gateway’d, mis on 23 keelde tõlgitud Euroopa koolihariduse platvorm. See on ühtne ligipääsupunkt õpetajatele, koolijuhtidele, poliitikutele, ekspertidele ja teistele koolihariduse valdkonna spetsialistidele. Liituge juba täna ning hoidke end kursis Euroopa poliitika ja koolidele suunatud ettevõtmistega.