article image

eTwinning on Euroopa koolide kogukond.

eTwinning on Euroopa koolide virtuaalne kogukond, mis on töökeskkonnaks koolitöötajatele (õpetajatele, õppealajuhatajatele, raamatukogutöötajatele jne), kes töötavad Euroopa eri riikides. Koolid, kes on otsustanud osaleda Euroopa kõige põnevamas kogukonnas, saavad seal suhelda, koostööd teha ja projekte luua.

eTwinning edendab koolide koostööd Euroopas info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) kaudu, pakkudes koolidele tuge, tööriistu ja teeuseid. Samuti pakub eTwinning haridustöötajatele tasuta võimalusi jätkuvaks veebipõhiseks kutsealaseks arenguks.

eTwinning käivitati 2005. aastal Euroopa Komisjoni eÕppe programmi raames ning on alates 2014. aastast kindel osaErasmus+, EU hariduse, väljaõppe, noorte ja spordiga tegelevast programmist. eTwinningu keskset kasutajatuge juhibEuropean Schoolnet, mis kujutab endast rahvusvahelist partnerlust 31 Euroopa haridusministeeriumi vahel ning mille eesmärk on edendada haridust Euroopa koolide, õpetajate ja õpilaste seas. eTwinningu tegevust juhivad siseriiklikul tasemel ka 38 riiklikku kasutajatuge.

  • Collaboration
  • Professional Development
  • Project