Latvia

  • 2895

    Projects
  • 5865

    Teachers
  • 1110

    Schools

Meet the country ambassadors

A good ambassador is enthusiastic and excited about the work they are doing. They have some experience of working in an eTwinning project and they are willing to share this experience with others.

ambassador picture

Anna Beļska

J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija Latvia
ambassador picture

Edgars Bajaruns

Siguldas pilsētas vidusskola Latvia
ambassador picture

Edīte Sarva

eTwinning National Support Service (Latvia) Latvia
ambassador picture

Gunita Pugeja

Balvu pamatskola Latvia
ambassador picture

Ilze Veidmane

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Zvaniņš" Latvia
ambassador picture

Ilze Šmate

Sērmūkšu pamatskola (Slēgta) Latvia
ambassador picture

Inese Zvaigznone

Dobeles 1. vidusskola Latvia
ambassador picture

Ināra Vimba

Siguldas pilsētas vidusskola Latvia
ambassador picture

Irina Soloncuka

Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskola Latvia
ambassador picture

Iveta Milta

Dundagas vidusskola Latvia
ambassador picture

Ivita Saldava

Jelgavas 4. vidusskola Latvia
ambassador picture

Kristīna Bernāne

Priekuļu pirmsskolas izglītības iestāde "Mežmaliņa" Latvia
ambassador picture

Kristīne Gereiša

Tukuma 2. vidusskola Latvia
ambassador picture

Liene Millere

Majoru vidusskola Latvia
ambassador picture

Līga Kraukle

Kokneses internātpamatskola - attīstības centrs Latvia
ambassador picture

Natālija Karpenko

Daugavpils Saskaņas pamatskola Latvia
ambassador picture

Oskars Kaulēns

Ventspils Valsts 1. ģimnāzija Latvia
ambassador picture

Tanja Gvozdeva

BJC Rīgas Skolēnu pils Latvia

Contact information

Country flag

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra

(Agency for International Program for Youth)
Contact: Kristaps Auzāns kristaps.auzans@jaunatne.gov.lv, info@etwinning.lv
Website: http://www.etwinning.lv