Ψηφιακή ασφάλεια και eTwinning

Η ψηφιακή ασφάλεια αφορά στους παράγοντες που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όταν βρισκόμαστε στο διαδίκτυο.

Το eTwinning προσφέρει μια ασφαλή πλατφόρμα για το προσωπικό (εκπαιδευτικούς, διευθυντές σχολείων, βιβλιοθηκονόμους κ.λπ.) που απασχολείται σε κάποιο σχολείο μίας από τις συμμετέχουσες Ευρωπαϊκές χώρες, για να επικοινωνούν, να συνεργάζονται, να εκπονούν έργα, να ανταλλάσσουν υλικό και, εν συντομία, να νιώθουν και να αποτελούν κομμάτι της πιο συναρπαστικής μαθησιακής κοινότητας στην Ευρώπη. Οι εκπαιδευτικοί που εγγράφονται στο eTwinning ελέγχονται από τoν Εθνικό Οργανισμό Υποστήριξης (ΕΟΥ) και η συμμετοχή τους επικυρώνεται, προκειμένου να χρησιμοποιούν όλα τα γνωρίσματα του eTwinning.

Ωστόσο, υπάρχουν ζητήματα σχετικά με το πώς μπορούμε να εργαζόμαστε στο διαδίκτυο με ασφαλή και προστατευμένο τρόπο, τα οποία όλοι, εκπαιδευτικοί και μαθητές εξίσου, θα πρέπει να γνωρίζουν και για τα οποία θα πρέπει να έχουν εφοδιαστεί κατάλληλα προς όφελος όλων, από τις διαδικτυακές αγορές ως την δημοσίευση φωτογραφιών. Όλοι οι πολίτες του κόσμου σήμερα είναι ταυτόχρονα πολίτες του ψηφιακού κόσμου και πρέπει να κατανοούν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ιδιότητα του ψηφιακού πολίτη.

Μια καλή αφετηρία για να γνωρίσουμε τις τελευταίες τάσεις και ζητήματα βρίσκεται εδώ.

Στις παρακάτω περιοχές, μπορείτε να βρείτε ορισμένες Συχνές Ερωτήσεις που σχετίζονται με το έργο των εκπαιδευτικών στο σχολείο:

  • Environmental Education