Όλα τα έργα

Interesteen: An on-line MAGAZINE for cultural exchanges

  • Βραβευμένο : 12-15(Επιλαχών, 2015)
  • Επίπεδο : Από 14 σε 17
  • Βασικές ικανότητες : Κοινωνικές και σχετικές με την ιδιότητα του πολίτη / Μεταγνωστικές

Teachers of European schools and their students work together and create an e-magazine to show cultural differences and similarities.

Ακολουθήστε τις αναλυτικές οδηγίες για να δημιουργήσετε το δικό σας έργο

Μεταφόρτωση του πακέτου