Όλα τα έργα

Ulysse 2014 : l'odyssée du twinspace

  • Βραβευμένο : French language(Νικητής, 2015)
  • Επίπεδο : Από 8 σε 15
  • Βασικές ικανότητες : Ξένη γλώσσα

“Lorsque tu mettras le cap sur Ithaque, souhaite que ton voyage soit long, plein d'aventures et d'expériences.”