Όλα τα έργα

Pek, the Traveller Flea 3 - Evolution

  • Βραβευμένο : (Νικητής)
  • Επίπεδο : Από 15 σε 20
  • Βασικές ικανότητες : Κοινωνικές και σχετικές με την ιδιότητα του πολίτη / Ξένη γλώσσα / Πρωτοβουλία και επιχειρηματικότητα / Ψηφιακή

New exciting adventures for Pek, our tiny flea.
More places to explore and share.
A new generation of students are ready to collaborate in order to create funny and unique situations.
Each story is invented by pupils from different countries.
As a result, a lot of real objects and a book in several languages.

Ακολουθήστε τις αναλυτικές οδηγίες για να δημιουργήσετε το δικό σας έργο

Μεταφόρτωση του πακέτου