Όλα τα έργα

The new adventures of the Twinnies around the world

  • Βραβευμένο : (Νικητής)
  • Επίπεδο : Από 7 σε 12
  • Βασικές ικανότητες : Κοινωνικές και σχετικές με την ιδιότητα του πολίτη / Μητρική γλώσσα / Πολιτισμική έκφραση

The project aims to create a story written by the pupils of all the partners schools. Each school has to write a part of the story set in its own country, showing the main characters near famous landmarks and places, in particular towns, eating traditional dishes, playing traditional games and so on . The story has to be written in English

Ακολουθήστε τις αναλυτικές οδηγίες για να δημιουργήσετε το δικό σας έργο

Μεταφόρτωση του πακέτου