Physical Awareness 13-14

 • Επίπεδο : Από 15 σε 17
 • Βασικές ικανότητες : Κοινωνικές και σχετικές με την ιδιότητα του πολίτη / Μαθηματικά / επιστήμη και τεχνολογία / Μεταγνωστικές / Ξένη γλώσσα / Πολιτισμική έκφραση / Ψηφιακή
Μεταφόρτωση του πακέτου έργου σε PDF
 • Στόχοι

  Να προωθηθεί η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας.

  Να μάθουν περισσότερα για τους άλλους ευρωπαϊκούς πολιτισμούς.

  Να αυξήσουν τις γνώσεις στα μαθηματικά (χρήση τύπων, αναλυτική γεωμετρία, κωνικές τομές) και Φυσική (Κινηματική, Δυναμική, Ρευστά) μέσα από πειράματα στους νόμους και τις τροχιές των αντικειμένων κατά τη διάρκεια της Φυσικής Αγωγής

  Να βελτιωθούν οι δεξιότητες των μαθητών στις ΤΠΕ.

  Να μάθουν πώς να εργάζονται και να συνεργάζονται σε διεθνείς ομάδες από απόσταση.

 • Διαδικασία

  Οι συνεργάτες εκπαιδευτικοί εργάζονται μαζί για να αποφασίσουν ποιες δραστηριότητες θα επιλέξουν στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής για τη μέτρηση ορισμένων νόμων της Φυσικής και ποιοι μαθηματικοί υπολογισμοί θα ταιριάζουν καλύτερα για να τις αναλύσουν. Ή κατάλληλες δραστηριότητες για να τις συνδυάσουν με τη Βιολογία ή με τις Επιστήμες Υγείας.

  Οι μαθητές συστήνονται στο TwinSpace χρησιμοποιώντας το Voki ή άλλα μέσα, και περνάνε λίγο χρόνο επικοινωνώντας ο ένας με τον άλλο μέσω της τηλεδιάσκεψης του eTwinning Live.

  Οι μαθητές στη συνέχεια χωρίζονται σε ομάδες σε επίπεδο σχολικής μονάδας και κάθε ομάδα του ενός σχολείου συνεργάζεται με μία ομάδα του σχολείου-συνεργάτη.

  Οι δραστηριότητες θα ολοκληρώνονται από κάθε σχολική ομάδα που θα επικοινωνήσει στη συνέχεια με την ομάδα-συνεργάτη της για να συζητήσουν και να ανταλλάξουν στοιχεία. Κάθε ομάδα θα είναι υπεύθυνη για τη δημοσίευση ενός μέρους του έργου.

  Ο τελικός στόχος θα είναι η προετοιμασία ενός ηλεκτρονικού βιβλίου με τη συνεργασία όλων των μαθητών της κάθε ομάδας. Όλοι οι μαθητές θα δουν όλες τις παρουσιάσεις και θα απαντήσουν σε ένα κοινό τεστ με ερωτήσεις, μαθαίνοντας έτσι πολλά πράγματα για την Φυσική και τον Αθλητισμό.

  Προτεινόμενες δραστηριότητες θα μπορούσαν να είναι δραστηριότητες ‘παγοθραύστες’, δραστηριότητες Συνδυασμένης Εκμάθησης Διδακτικού Αντικειμένου και Ξένης Γλώσσας (CLIL) στο συγκεκριμένο λεξιλόγιο, φόρουμ συζητήσεων σε συγκεκριμένα θέματα φυσικής κατάστασης ή θέματα υγείας, ειδικές αποστολές που η μία ομάδα θα αναθέτει στην άλλη, τηλεδιασκέψεις, ηλεκτρονικά βιβλία που συνοψίζουν τις δραστηριότητες που γίνονται κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, και μία κοινή γραπτή δοκιμασία.

 • Αξιολόγηση

  Οι μαθητές μπορούν να δοκιμάσουν τις γνώσεις τους στο τέλος του έργου, απαντώντας σε μια κοινή δοκιμασία σχετικά με τα αποτελέσματα του έργου (μπορείτε να βρείτε ένα υποδειγματικό τεστ στο TwinSpace του αρχικού έργου σε σύνδεσμο που υπάρχει στην καρτέλα Συνδέσεις).
  Μέσα από συζήτηση στην τάξη ή μεταξύ των μαθητών διαφορετικών τάξεων.

 • Παρακολούθηση

  Αυτό το έργο θα μπορούσε να επεκταθεί, ώστε να περιλαμβάνει την ανταλλαγή μαθητών, είτε με χρηματοδότηση από το Erasmus + κινητικότητας ή μέσω χρηματοδότησης του σχολείου.
  Οι μαθητές θα μπορούσαν να φιλοξενηθούν από τους εταίρους τους στο σπίτι για να μειώσουν τα έξοδα.
  Το περιεχόμενο των δραστηριοτήτων σε κάθε ανταλλαγή θα μπορούσε να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
  1. Εξάσκηση αθλημάτων και συλλογή δεδομένων (θέση, χρόνος, ταχύτητα, ενέργεια, κ.λπ.)
  2. Εφαρμογή Φυσικής και Μαθηματικών στα δεδομένα. Διεθνείς ομάδες κατά τη διάρκεια των ανταλλαγών
  3. Δημοσίευση των αποτελεσμάτων
  Θα μπορούσατε επίσης να σχεδιάσετε μια παρουσίαση στο σχολείο για τους γονείς και τα άλλα μέλη της τοπικής κοινότητας, ή να έχετε μια γωνιά διάδοσης της δράσης με αφίσες και φωτογραφίες κλπ σε κάθε σχολείο.

Σχόλια (8)

 • I m a physics teacher and ı m doing phd in physics field in the same time. so we want a part of this project with my students. contact me. ayazahmet@msn.com

  Ahmet Ayaz 21.12.2015
 • Hi! I am an English teacher at a high school in Kayseri, Turkey, and I would like to join this project. My email is mdorukozcan_38@hotmail.com Thank you.

  Ömer Özcan 02.03.2016
 • I'd like to partecipate. I'm an italian physics teacher. antonio.zanazzo@istruzione.it

  Antonio Zanazzo 25.04.2016
 • I'm very interesting in this kind of project. We alredy do this in my schoo for the "día de la Ciencia" and always is fun and students learn a lot in a different way. Any volunteer to develop in an international dimension??

  mónica garcía martínez 08.09.2016
 • Bellissimo questo Kit di progetto. Sono un insegnante di Educazione Fisica nella Scuola Secondaria di secondo grado, attualmente utilizzata come docente potenziatore nell'attuazione di un progetto di Educazione Alimentare e cibo. Ma questo progetto mi ha incuriosita perché mi ha riportata ai tempi dell'università che ho frequentato ad Urbino, quindi alle lezioni di "Cinesiologia del movimento" e di "Ginnastica Artistica", in cui la rappresentazione mentale del movimento prima di eseguirlo e la la percezione sensoriale della fase aerea di alcuni movimenti (come ad esempio la l'uscita dalla trave alta) sono soggetti alle leggi della fisica. Per questo penso che tale progetto sia utile agli alunni a far capire l'importanza dello "schema mentale di un movimento" nell'apprendimento delle prassie (movimenti coordinati in vista di uno scopo e un fine, come ad es, nuotare, andare in bicicletta, guidare l'auto ecc.) utili per la vita quotidiana. Quindi un imparare ad imparare, ossia il saper essere e il saper fare per la VITA non solo per la Scuola.

  Anna Maria Fiore 02.11.2016
 • I like this project,I'm a physics teacher from Albania, I am interested in the field of electricity and magnetism,my e-mail:mehja1962@gmail.com,thank you

  Murat Mehja 16.11.2017
 • I like it

  DRITA SULEJMANI 08.02.2018
 • Türkiye'de Fizik Öğretmeniyim.Bu proje sadece Beden Eğitimi dersinde değil doğa sporları içinde geçerli, bu yüzden bu projeye katılmak istiyorum.

  Ersan ÇETİN 16.02.2018