All Project Kits

eTwinauts in the (in)visible cities

 • Επίπεδο : Από 16 σε 18
 • Βασικές ικανότητες : Κοινωνικές και σχετικές με την ιδιότητα του πολίτη / Μαθηματικά / επιστήμη και τεχνολογία / Μεταγνωστικές / Ξένη γλώσσα / Πολιτισμική έκφραση / Ψηφιακή
Μεταφόρτωση του πακέτου έργου σε PDF
 • Στόχοι

  - Να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της διαλειτουργικής και ομαδικής μάθησης.
  - Να αναπτυχθούν δεξιότητες στις ΤΠΕ και ικανότητες στα Μαθηματικά, τη Λογοτεχνία, την Ιστορία, την Τέχνη, τη Χημεία, τη Φυσική, τις Ξένες γλώσσες.
  - Να υπάρξει κατανόηση και σεβασμός της διαφορετικότητας.
  - Να τεθεί σε εφαρμογή η μάθηση μέσω ερευνητικής εργασίας (PBL) και η διδασκαλία ενός γνωστικού αντικειμένου μέσω μιας ξένης γλώσσας (CLIL).
  - Να οικοδομήσουμε ένα χώρο πολυπολιτισμικής συνεργασίας.
  - Να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της αποτίμησης και της διατήρησης της. ανθρώπινης παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και να προωθηθεί ο σεβασμός προς τους άλλους πολιτισμούς.
  - Να βελτιωθούν οι δεξιότητες επικοινωνίας.
  - Να γνωρίσουμε ευρωπαϊκές πόλεις, τους πολίτες, τις παραδόσεις και τα έθιμά τους.
  - Να μοιραστούμε γνώσεις με ανθρώπους από διαφορετικές χώρες.

 • Διαδικασία

  1. Εγγραφή όλων των συμμετεχόντων στο TwinSpace (εκπαιδευτικών και μαθητών).

  2. Δουλέψτε το χρονοδιάγραμμα του έργου. Οργανώστε συνεδριάσεις συντονισμού με τους εκπαιδευτικούς: συνάντηση για την αρχική αξιολόγηση ώστε να γνωρίζετε το επίπεδο των μαθητών στις διάφορες χώρες-εταίρους, να αποφασίσετε ποια μέρη κληρονομιάς της UNESCO θα επιλεγούν για το έργο, να αποφασίσετε για τις δραστηριότητες, για θέματα σχετικά με το πρόγραμμα των μαθημάτων, τη μεθοδολογία και τα εργαλεία ΤΠΕ που θα χρησιμοποιήσετε. Για να οργανώσετε αποτελεσματικές συναντήσεις, είναι σημαντικό να υπάρχει λίγη πειθαρχία (να έχετε δημιουργήσει εκ των προτέρων ένα σχέδιο με τα θέματα που θα συζητήσετε και τα συμπεράσματα να είναι στη διάθεση όλων των μελών μετά τη συνάντηση, μέσω του TwinSpace / e-mail).

  3. Σχεδιάστε δραστηριότητες για τους μαθητές και την πλατφόρμα του TwinSpace με τρόπο που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες του έργου σας. Μία καλή συνεργασία και συμφωνία μεταξύ των εταίρων είναι πολύ σημαντική σε αυτό το στάδιο.

  4. Δημιουργήστε συνεργατικές περιοχές για μαθητές και εκπαιδευτικούς μέσα στο TwinSpace (θέσεις για να μοιράζονται έγγραφα, φόρουμ, ιστολόγιο ...).

  5. Δημιουργία wikis στην πλατφόρμα του TwinSpace που θα δοκιμαστούν, ώστε οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί να μάθουν πώς να δημιουργούν ηλεκτρονικό υλικό για τις μελλοντικές δραστηριότητες του έργου και για την εξερεύνηση των εργαλείων του TwinSpace (ένα wiki για κάθε δραστηριότητα UNESCO-πόλεις).

  6. Ελέγξτε και δημοσιεύστε τις προτεινόμενες εργασίες για τους μαθητές. Είναι πολύ σημαντικό για τους εκπαιδευτικούς να συμφωνήσουν σε αυτό το κομμάτι, τηρώντας τα επίπεδα δυσκολίας των δραστηριοτήτων και θεμάτων σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών της κάθε χώρας. Είναι επίσης σημαντικό να είστε διατεθειμένοι να κάνετε αλλαγές ανάλογα με τις νέες προτάσεις των συνεργατών σας και τις ιδέες των μαθητών.

  7. Δραστηριότητες για ‘σπάσιμο του πάγου’ (βίντεο, ετικετοσύννεφα, φόρουμ. Οι ενότητες eTwinning είναι, επίσης, χρήσιμες σε αυτή τη φάση ) Μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη σε αυτό το βήμα η δημιουργία ενός φόρουμ (εικονικό καφέ) για να συζητήσετε ελεύθερα και άλλα θέματα και όχι μόνο εκείνα που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του έργου. Είναι πολύ σημαντικό να αναζωογονήσετε αυτή την περιοχή, ελέγχοντάς την τακτικά και να ενθαρρύνετε τους μαθητές να είναι ενεργοί, ξεκινώντας οι ίδιοι συνομιλίες και συμμετέχοντας ενεργά (ορισμένα θέματα συζήτησης μπορεί να είναι: να μοιραστούν τις μουσικές τους προτιμήσεις, τα βιβλία, τα ταξίδια, οι παραδόσεις, τα χόμπι τους ...).

  8. Δημιουργία διακρατικών ομάδων με μαθητές από κάθε σχολείο και συντονιστές σε καθεμία από αυτές για καλύτερη οργάνωση και ομαδική εργασία.

  9. Συνεχής παρακολούθηση και διάχυση. Είναι σημαντικό να μοιραστείτε την εμπειρία σας με τα άλλα μέλη της άμεσης εκπαιδευτικής κοινότητας (να ενσωματώσετε τη σχολική βιβλιοθήκη στο έργο, για παράδειγμα). Η συχνή αξιολόγηση και διάδοση των δραστηριοτήτων μέσω ιστοσελίδων, εφημερίδων, εκπαιδευτικών περιοδικών, ραδιοφώνου, τηλεόρασης ... Συνιστάται να δημιουργήσετε και να ενημερώνετε τακτικά μια εξωτερική ιστοσελίδα, ένα ιστολόγιο, το ημερολόγιο του έργου για την ευρύτερη διάχυση του έργου. Αυτό μπορεί να γίνει κάνοντας συγκεκριμένες περιοχές του TwinSpace δημόσιες , ή σχεδιάζοντας μία ξεχωριστή ιστοσελίδα, η οποία μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη για το σχεδιασμό άλλων έργων.

  10. Αξιολόγηση του περιεχομένου, ανατροφοδότηση, παρουσιάσεις, αναστοχασμός (τηλεδιάσκεψη) και οργάνωση των προϊόντων που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια του έργου.

 • Αξιολόγηση

  - Αρχική αξιολόγηση: συνεντεύξεις (αυτοπροσώπως και μέσω τηλεδιάσκεψης)

  - Ενδιάμεση αξιολόγηση: ομαδική συνεργασία, ατομική και ομαδική εργασία, ενεργός συμμετοχή (προετοιμασία και συζήτηση για μια κοινή ρουμπρίκα αξιολόγησης για το έργο)

  - Τελική αξιολόγηση: αξιολόγηση με συνεντεύξεις + γραπτές αναφορές των βασικών συντονιστών, συνεργατών και μαθητών

 • Παρακολούθηση

  Διοργανώστε μία ημέρα/ένα απόγευμα παρουσίασης του έργου και προσκαλέστε γονείς/ φορείς διαχείρισης του σχολείου κτλ στην εκδήλωση.

Σχόλια (12)

 • Hi! I am an English teacher at a high school in Kayseri, Turkey, and I would like to join this project. My email is mdorukozcan_38@hotmail.com Thank you.

  Ömer Özcan 02.03.2016
 • Parece-me muito interessante. Gostaria de participar neste projeto. A pensar...

  Caetana Paulo 10.03.2016
 • I am a teacher of English at Foreign language high school in Vidin, Bulgaria. My students are 14-15 years old. I would like to join this project. My email is kamy_vidin@yahoo.com

  Kameliya Georgieva 15.03.2016
 • Hi! greetings from Mostar...I would like to join to your group. ma e-mail is: ivona.susac@gmail.com

  Ivona Sušac 18.04.2016
 • Hello! I am Haluk ÖZOĞUR. I am an English teacher at high school in Gediz,Kütahya.I would like to join this Project. Looking forward to your reply. My e-mail : 99haluk@mynet.com 99spacehulk@gmail.com Thank you .Yours sincerely.

  Haluk ÖZOĞUR 03.05.2016
 • I can join thus project

  Fikriye HAMMUTOĞULLARI 04.05.2016
 • Hi! Greetings from Budapest..I would like to join to your group. My students are 13-14 years old. my e-mail is: marinaremeli@gmail.com

  Marina Aleksandric Remeli 16.05.2016
 • very nice

  Irena Hysesani 23.05.2016
 • Dear colleague, I enjoyed reading your ideas bout it. If you looking for a students same ages ( 16-18), we are here, in Begrade, regards from Jagoda, geographer and civic education teacher. My e-mail is bebaukaj@yahoo.com

  Jagoda Petrovic-Ukaj 01.07.2016
 • Salve a tutti, mi chiamo Daniela Romeo e sono una docente di Lettere in un Liceo scientifico in Calabria, sono felice di essere entrata a far parte di questa community ,spero di trovare presto dei partner per organizzare collaborazioni utili a noi ed ai nostri alunni. Dimenticavo...la mia email: danielaromeo64@libero.it

  daniela romeo 16.10.2016
 • The project is really interesting. I'm from Albania and I would like to join your project with my students.

  ROVENA HOXHA 18.10.2017
 • Interesting!

  DRITA SULEJMANI 08.02.2018