powerfulnaturekingdom.et

 • Επίπεδο : Από 10 σε 11
 • Βασικές ικανότητες : Κοινωνικές και σχετικές με την ιδιότητα του πολίτη / Μεταγνωστικές / Ξένη γλώσσα / Ψηφιακή
Μεταφόρτωση του πακέτου έργου σε PDF
 • Στόχοι

  • Εκπαιδευτικοί και παιδαγωγικοί: να αναπτυχθούν τα αισθήματα των μαθητών, τα συναισθήματά τους και ο τρόπος με τον οποίο θα βλέπουν της φύση με "πράσινα" μάτια
  • Να γνωρίσουν και να συμμετέχουν ενεργά στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και να γίνουν υπεύθυνοι, περιβαλλοντικά ενήμεροι και ενεργοί αυριανοί πολίτες
  • Να μυηθούν οι μαθητές στην περιβαλλοντική εκπαίδευση μέσω του σεβασμού στα φυτά και τα ζώα, μέσω της φροντίδας και του αγώνα ενάντια σε στοιχεία που οδηγούν στην καταστροφή τους
  • Να αναπτύξουν οι μαθητές τις προφορικές και γραπτές τους ικανότητες
  • Να δοθούν κίνητρα στους μαθητές να χρησιμοποιούν τα Αγγλικά μέσα από την εξάσκηση των τεσσάρων δεξιοτήτων: ακρόαση, ομιλία, ανάγνωση και γραφή
  • Να ωθήσει τους μαθητές να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία της μάθησης, κάνοντάς τους να επανεξετάσουν τις δικές τους στρατηγικές
  • Να αναπτύξουν οι μαθητές τη δημιουργικότητά τους μέσα από τις γνωστικές δεξιότητες τους
  • Να προωθήσουν τη δουλειά τους μέσα από τη συνεργασία, τη σύμπραξη και την επικοινωνία
  • Να επεκτείνουν τα αποτελέσματα αυτής της συλλογικής εργασίας εκτός σχολικής κοινότητας (σχολείο, πόλη, χώρα)
  • Να αναπτύξουν ψηφιακές γνώσεις με ένα διδακτικό τρόπο
  • Να βοηθήσουν τους μαθητές να εκφράσουν την ανησυχία τους για το θέμα μέσα από τη ζωγραφική, τη φωτογραφία, τη θεατρική αγωγή και την τέχνη

 • Διαδικασία

  Υπάρχουν πολλά βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε κατά την εκτέλεση αυτού του έργου. Προφανώς, πρέπει να ξεκινήσετε με την πρώτη στη σειρά δραστηριότητα. Μετά από αυτό το βήμα, μπορείτε να επιλέξετε τις δραστηριότητες ανάλογα με το διαθέσιμο χρόνο και τους στόχους του προγράμματος σπουδών.

  Σημείο Συνάντησης.
  1. Οι μαθητές θα συστηθούν και θα συζητήσουν τα ενδιαφέροντά τους, τα χόμπι, τις συμπάθειες και τις αντιπάθειες τους και τις ανησυχίες τους για το ισχυρό βασίλειο της φύσης. Οι μαθητές στέλνουν στους συνεργάτες τους μια λεπτομερή περιγραφή του εαυτού τους και οι εταίροι τους δημιουργούν ένα avatar σύμφωνα με τις πληροφορίες που έλαβαν. (μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Voki ή το bitstrips.com ή οποιοδήποτε από τα προτεινόμενα εργαλεία)
  2. Οι μαθητές μιλάνε για το άμεσο περιβάλλον τους: το σχολείο τους και την πόλη τους (χρήση εργαλείου σαν το Smilebox). Οι συνεργάτες απαντούν σε ένα μικρό ερωτηματολόγιο σχετικά με το σχολείο των συνεργατών τους και την πόλη τους, χρησιμοποιώντας εργαλεία όπως το photopeach, για παράδειγμα.

  Μαγικοί φίλοι.
  Μόλις οι μαθητές γνωρίσουν ο ένας τον άλλον, θα αρχίσουν να εργάζονται για το πρώτο μέρος του έργου: Μπορούν να κάνουν μία ή όλες τις ακόλουθες δραστηριότητες
  o βρείτε μια μασκότ (έργα τέχνης)
  o σχεδιάστε ένα κοινό λογότυπο διαδικτυακά, χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο, όπως το DrawItlive.com
  o δημιουργήστε ένα τραγούδι για το έργο.

  Οι μαθητές μπορούν να ψηφίσουν για το καλύτερο λογότυπο/μασκότ/τραγούδι που θα αντιπροσωπεύει το έργο τους.

  Κίνδυνοι γύρω μας.
  Παρατηρούμε, κρατάμε σημειώσεις και μοιραζόμαστε τις ευθύνες ως πολίτες αυτού του κόσμου. Οι μαθητές εργάζονται σε μικρές ομάδες, επιλέγουν ένα ζώο / φυτό σε κίνδυνο.
  α) Διαγωνισμός φωτογραφίας. Οι μαθητές βγάζουν φωτογραφίες από διαφορετικά μέρη, ζώα, φυτά που έχουν στο τοπικό τους περιβάλλον. Η καλύτερη φωτογραφία θα επιλεγεί ως η εικόνα που θα μπει σε μια αφίσα μαζί με ένα εκπαιδευτικό μήνυμα. Ένα καλό εργαλείο για αυτό είναι το Glogster.
  β) Μικρές ομάδες εργάζονται για τη δημιουργία μιας ιστορίας για ένα ζώο / φυτό, το οποίο κινδυνεύει με εξαφάνιση. Η ομάδα των συνεργατών θα συνεχίσει την ιστορία. Ένα εργαλείο όπως το Storybird είναι καλό να χρησιμοποιηθεί εδώ.
  γ) Ένα έργο για κάθε ιστορία. Κάθε ομάδα λαμβάνει τυχαία μία ιστορία που δημιουργήθηκε από μια άλλη ομάδα και προετοιμάζει μία παντομίμα / θεατρικό έργο για αυτή (δημιουργία βίντεο).
  δ) Οι δημοσιογράφοι. Διάφοροι δημοσιογράφοι παίρνουν συνεντεύξεις από τους ηθοποιούς και τους συγγραφείς των έργων.

  Μάγισσες. Μαθαίνουμε για ιστορίες από το παρελθόν, για το πώς η φύση συμμετέχει σε πολλούς μύθους και πραγματικές ιστορίες που συνέβησαν κάποτε στο παρελθόν. Χρησιμοποιήστε την τηλεδιάσκεψη του eTwinning Live ή καλέστε έναν ειδικό στο θέμα των μαγισσών να επισκεφθεί την τάξη και να αφηγηθεί ιστορίες για φανταστικούς χαρακτήρες που ήταν μέρος της φύσης.
  Ως τελικό προϊόν οι μαθητές θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ένα κοινό eBook για φαρμακευτικά φυτά και τις θεραπευτικές τους ιδιότητες.

  Άνθρωποι. Το ισχυρό βασίλειο της φύσης είναι στα χέρια μας. Οι μαθητές μαθαίνουν, αναλύουν και αποφασίζουν τι θα κάνουν με τον κόσμο μας μέσα από ορισμένες προτεινόμενες δραστηριότητες.
  Συνεντεύξεις από ενήλικες που εργάζονται στον τομέα της διατήρησης του περιβάλλοντος.
  Έρευνα για τους ενήλικες και τους μαθητές του έργου σχετικά με τη στάση τους απέναντι στη διατήρηση του περιβάλλοντος, τη φύση, τα πουλιά, τα ζώα κ.λπ. Τα ερωτήματα θα μπορούν να προετοιμαστούν από τους μαθητές του σχολείου Α και να απαντηθούν από ομάδες μαθητών του σχολείου Β κ.λπ. Ένα απλό εργαλείο όπως μια φόρμα Google μπορεί να χρησιμοποιηθεί εδώ. Τα αποτελέσματα των ερευνών μπορούν να συγκριθούν και να παρουσιαστούν στο TwinSpace.

 • Αξιολόγηση

  Η διαδικασία αξιολόγησης αναπτύχθηκε με διαφορετικούς τρόπους: συνεντεύξεις και έρευνες από τους μαθητές μας. Εδώ οι δάσκαλοι θα μπορούσαν να πάρουν μια ανατροφοδότηση από τις πιο επιτυχημένες δραστηριότητες του έργου και να δουν τι πρέπει να κάνουν για να βελτιώσουν αυτές που ήταν λιγότερο επιτυχημένες.

  Η γνώμη των γονέων ήταν επίσης πολύ ενδιαφέρουσα και πλούσια. Η Μεγάλη Ημέρα Εορτασμού ήταν μια εξαιρετική στιγμή (στο τέλος) για να ελέγξουμε τις εντυπώσεις τους και να εξετάσουμε τις απόψεις τους σχετικά με το έργο που είχαμε υλοποιήσει με τα παιδιά τους κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.
  Οι δύο εκπαιδευτικοί αξιολογούσαν επίσης όλες τις δραστηριότητες τη στιγμή που αυτές ολοκληρώνονταν και στο τέλος του έργου και μπορούσαν να μοιραστούν τις απόψεις μας για τα πάντα: τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς, αλλά και το προσωπικό του σχολείου.

 • Παρακολούθηση

  The powerfulnaturekingdom celebration Day.
  Οργανώνοντας μια εκδήλωση στο eTwinning Live, γιορτάστε με ένα διαδικτυακό πάρτυ, όπου οι συμμετέχοντες θα απολαύσουν και θα παρουσιάσουν ένα διάσημο φυσικό φαινόμενο: Κουίζ, τραγούδια, βίντεο και διπλώματα θα μπορούσαν να υπάρχουν κατά τη διάρκεια της γιορτής.

  The powerfulnaturekingdom dictionary.
  Δημιουργήστε ένα λεξικό παράλληλα με την υλοποίηση του έργου. Οι πιο σχετικές λέξεις θα συμπεριλαμβάνονται σε αυτό στις γλώσσες των χωρών των εταίρων.

  Powerfulnaturekingdom.et magazine.
  Ένα διαδικτυακό περιοδικό / εφημερίδα μπορεί να δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια του έργου. Εδώ τα συμμετέχοντα σχολεία θα μπορούσαν να δημοσιεύσουν τα σημαντικότερα σημεία του έργου.

Σχόλια (15)

 • Hi, I' m a German teacher in a secondary school and this project would be perfect for my students. Please contact me if you are interested in a collaboration with an Italian school:sabry.sv@libero.it

  Sabrina Venti 23.02.2016
 • Interesting ideas!

  Maria Silva 26.02.2016
 • Hi! I´m a bilingual teacher in a Spanish school and I´m looking for a project related to environment, ecosystems, endangered species, etc. My students are 10-11. If someone is interested to work with us, please let me know: nabascalp03@educantabria.es Thanks

  NOEMI ABASCAL 28.02.2016
 • Hi, I'm a schoolhead in Sicily near Syracuse. Our scholl is searching for european partners . This project seems very interesting. My email: agata.balsamo@istruzione.it

  Agata Balsamo 19.03.2016
 • I would like to join in this project with my students!

  Luljeta Koçi 24.03.2016
 • Hi! I`m interested. I`m a Romanian teacher from Bucharest, Gymnasium School. My students are 10-11 years old and they are very curious. Please contact me: bataus_cornelia@yahoo.com. The best wishes!

  BATAUS CORNELIA 26.04.2016
 • Shume domethenes

  Zemrite Hereni 26.07.2016
 • zovem se Tatjana Krpović i sviđa mi se projekat. Ideja je zanimljiva. Srdačan pozdrav od Tanje

  Tatjana Krpović 28.08.2016
 • Hi, I am an English language teacher from Italy, working with a class of middle school students aged 13-15. Together with the Science teacher, we would like to start a project which involves our class and students from a different country (approx. January - April). The aim of the project is to initiate a vegetable garden under guidance of teachers and provide an opportunity to learn by doing. We are looking for partners (any nationality but the project must be carried out in English). School gardens are an effective way to use the schoolyard as a classroom, reconnect students with the natural world and the true source of their food, and teach them valuable gardening and agriculture concepts and skills that integrate with several subjects, such as Science, Art, Health and Physical education, as well as educational goals, including personal and social responsibility. The end product could be a short film/documentary/tutorial in which students would explain benefits of own vegetable gardens from a "scientific" point of view, and film operations like land preparation and sowing with a commentary in English. Finally, students could share own end products and compare/contrast projects based on the experience in each country. This is a general idea and we are quite flexible about implementing the project, so if you are interested in starting a collaboration, get in touch asap. Thank you!

  Licia Arcidiacono 03.12.2016
 • I M a french teacher in Martinique, an Island of Caraibes. This project is perfect for the students of my school. The nature of pur Island is a good subject !

  GAELLE ALBIN 24.05.2017
 • I'm a teacher of English in a highschool in Valencia, Spain and I'm very interested in this project. It would be perfect for my students of second year, 13-14. if you would like to contact with me, this is my email: morbice@gmail.com XELO BIENDICHO

  XELO BIENDICHO 11.10.2017
 • An interesting project! The project addresses a topical theme for the environment. The purpose of the project was to look, to observe, to analyze and to understand how important nature is in our lives in our world. Through the activities it was intended to teach students how to treat nature, respect it, love it and take care of it. The project targets key competencies digital / foreign language / learning to learn / social and civic. The plan is organized, it contains all the important elements of an integrated approach. The process is clear and suitable for the age of the students. The tools are varied, The products produced within the project are particularly useful. The project is a good example for a similar eTwinning project.

  Veturia Seserman 20.10.2017
 • This is a well balanced project. I would be interested to adapt it to my kindergarten children. Congratulations to the teachers and children for your inspiration for the choice of the theme and tools and also for the hard work.

  Ionela Camelia Lazea 29.10.2017
 • useful for education

  DRITA SULEJMANI 08.02.2018
 • merhaba adım Pınar KOYUNCUOĞLU.Edebiyat öğretmeniyim. proje yapmak istiyorum.Guzel sanatlar ve Spor Lisesinde çalışıyorum

  pınar KOYUNCUOĞLU 13.03.2018