Βραβεία

Ίσως δεν το συνειδητοποιείτε, αλλά οι πρακτικές που εφαρμόζετε στα  έργα σας, είτε είναι απλές ή σύνθετες, είναι διδακτικοί θησαυροί και   τεχνικές που αξίζουν να κοινοποιηθούν και πρέπει να γίνουν γνωστές και να αναγνωριστούν από ολόκληρη την Ευρωπαϊκή εκπαιδευτική κοινότητα. 

Υπάρχουν 2 είδη δημόσιας αναγνώρισης που διατίθενται στο eTwinning.
- Τα Ευρωπαϊκά Βραβεία eTwinning
- Οι Ετικέτες Ποιότητας

 • Τα Ευρωπαϊκά Βραβεία eTwinning

  Η κύρια κατηγορία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αποτελείται από τρία επίπεδα. 

  Τα τρία βραβεία είναι για έργα στα οποία συμμετέχουν:

  1.     Μαθητές ηλικίας από 4 έως 11 ετών

  2.     Μαθητές ηλικίας από 12 έως 15 ετών

  3.     Μαθητές ηλικίας από 16 έως 19 ετών 

  Εκτός από την κύρια κατηγορία των Βραβείων eTwinning, υπάρχει επίσης μία σειρά ειδικών κατηγοριών που χρηματοδοτούνται από άλλους οργανισμούς. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τις ειδικέςφετινές κατηγορίες εδώ.

  Επιλεξιμότητα

  Για να υποβάλετε αίτηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, τα έργα θα πρέπει να έχουν τιμηθεί με την Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας κάποιο από τα έτη της διάρκειας ζωής τους. Όλα τα έργα θα πρέπει να φαίνονται ενεργά κατά το σχολικό έτος 2016-2017.

  Σημείωση: Αν το έργο έχει διακριθεί ως νικητής, μόνο οι εταίροι που έχουν λάβει Εθνική Ετικέτα Ποιότητας για το συγκεκριμένο έργο έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε εκδηλώσεις σχετικές με απονομή βραβείου.

  Είναι δυνατή μόνο μία υποβολή συμμετοχής των έργων στα Βραβεία eTwinning. Ωστόσο, τα έργα που έχουν επιδείξει μία σημαντική βελτίωση κατά την εξέλιξή τους, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για δεύτερη φορά, κατά τη διακριτική ευχέρεια των εμπλεκόμενων Εθνικών Υπηρεσιών Υποστήριξης.

  Όλες οι συμμετοχές υποβάλλονται κάνοντας κλικ στο link που βρίσκεται στο eTwinning Live.

  Πατήστε στην καρτέλα των έργων και θα βρείτε τον σύνδεσμο στον κατάλογο των ενεργειών που παρατίθεται μετά την περιγραφή του έργου.

  Κάθε χρόνο διαγωνίζονται αρκετές εκατοντάδες έργα σε διάφορες κατηγορίες για να έχουν την τιμή να βραβευθούν. Το επίπεδο του διαγωνισμού είναι υψηλό και το πρότυπο που επιτυγχάνεται από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, που συμμετέχουν στα έργα, αυξάνεται κάθε χρόνο.

 • Ετικέτες Ποιότητας

  Οι Ετικέτες Ποιότητας του eTwinning χορηγούνται στους καθηγητές που έχουν διεξάγει άριστα eTwinning έργα. Υποδηλώνουν ότι το έργο έχει αγγίξει κάποια εθνικά και Ευρωπαϊκά πρότυπα. Γι’αυτό το λόγο, υπάρχουν δύο ετικέτες: η Εθνική Ετικέτα Ποιότητας και η Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας.

  ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – Κάντε σήμερα αίτηση!

  Αν πιστεύετε ότι το eTwinning έργο σας αξίζει έναν ακόμη βαθμό επιτυχίας, μπορείτε να κάνετε αίτηση για την Εθνική Ετικέτα Ποιότητας μέσω του eTwinning Desktop σας, στον τομέα ‘Ετικέτες’. Αν διεξάγετε περισσότερα από ένα έργα τα οποία πιστεύετε ότι αξίζουν την Ετικέτα, συμπληρώστε απλά από μία αίτηση για το καθένα.

  Ποια είναι τα οφέλη; Η Ετικέτα Ποιότητας είναι η απτή αναγνώριση στους καθηγητές και τα σχολεία για το υψηλό επίπεδο των eTwinning δραστηριοτήτων τους. Στους μαθητές, προσφέρει μία ενίσχυση στην προσπάθειά τους, και στο σχολείο γενικότερα, μία δημόσια επιβεβαίωση της δέσμευσής του για την ποιότητα και την ειλικρίνεια σε μία Ευρωπαϊκή συνεργασία.

  Ποιος χορηγεί την εθνική Ετικέτα Ποιότητας; Η Εθνική Υπηρεσία Στήριξης (ΕΥΣ) σε κάθε χώρα αξιολογεί τις αιτήσεις των σχολείων για την εθνική Ετικέτα Ποιότητας. Οι Ετικέτες απονέμονται καθ΄όλη τη διάρκεια του έτους, ωστόσο, σε κάποιες χώρες, οι προθεσμίες είναι προκαθορισμένες, γι΄αυτό μην παραλείψετε να συμβουλευτείτε την ΕΥΣ σας και να πληροφορηθείτε σχετικά με τις προθεσμίες στη χώρα σας . Μόλις η αίτηση γίνει αποδεκτή ή απορριφθεί, η ΕΥΣ θα επικοινωνήσει μαζί σας. Ισχύουν τουλάχιστον 5 συγκεκριμένες προϋποθέσεις, προκειμένου η ΕΥΣ να χορηγήσει την Ετικέτα Ποιότητας σε ένα έργο. Πρέπει να πληρούνται και οι 5 προϋποθέσεις:

  Οι προϋποθέσεις είναι οι εξής:

  1.     Το έργο πρέπει να έχει κοινούς στόχους και σχέδιο.

  2.    Πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ή να βρίσκεται στο τελευταίο στάδιό του.

  3.    Ο εκπαιδευτικός, που υποβάλλει την αίτηση, πρέπει να έχει συνεισφέρει σημαντικά στο έργο.

  4.    Πρέπει να εμφανίζεται ένας ορισμένος βαθμός συνεργασίας. 

  5.    Τα αποτελέσματα του έργου πρέπει να είναι εμφανή.

  Εφόσον πληρούνται αυτές οι 5 προϋποθέσεις, το έργο αξιολογείται βάσει των έξι κριτηρίων που απαιτούνται.

  Ποια είναι τα κριτήρια; Ένα έργο πρέπει να αγγίξει την τελειότητα στους ακόλουθους τομείς: 

  (1) Παιδαγωγική Καινοτομία

  (2) Ενσωμάτωση στη Διδακτέα ύλη

  (3) Επικοινωνία και ανταλλαγή μεταξύ σχολείων συνεργατών

  (4) Συνεργασία μεταξύ των σχολείων-συνεργατών

  (5) Χρήση της τεχνολογίας

  (6) Αποτελέσματα, αντίκτυπος και τεκμηρίωση

  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ :Δεν χρειάζεται υποβολή αίτησης!

  Η Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας είναι ένα δεύτερο σήμα επιτυχίας. Από τον Οκτώβρη του 2012 θα απονέμεται από την Κεντρική Υπηρεσία Στήριξης στα σχολεία τα οποία διεξάγουν ένα έργο και που:

  1.    Έχουν προταθεί για την Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας από δύο τουλάχιστον Εθνικές Υπηρεσίες Στήριξης, μετά τη διαδικασία επιλογής.

  2.    Τουλάχιστον δύο συνεργάτες έχουν ήδη λάβει την Εθνική Ετικέτα Ποιότητας. Η Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας απονέμεται μόνο μία φορά ετησίως και παρουσιάζεται στη Διαδικτυακή Πύλη του eTwinning.

  Πρέπει να έχετε μία Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας για να συμμετάσχετε στο διαγωνισμό των Βραβείων eTwinning.

 • Βραβεία eTwinning – Κανονισμοί

  1. Τι είναι συμμετοχή;

  - Συμμετοχή είναι ένα Ευρωπαϊκό eTwinning συλλογικό έργο, στο οποίο συμμετέχουν σχολεία από διαφορετικές χώρες χρησιμοποιώντας τις ΤΠΕ.
  - Το έργο πρέπει να οδηγεί σε κάποιο απτό αποτέλεσμα, το οποίο θα προσφέρει στους αξιολογητές μια συγκεκριμένη αντίληψη της αξίας, της διαδικασίας και των αποτελεσμάτων του έργου. 

  Κάθε συμμετοχή πρέπει να περιγράφεται με τον εξής τρόπο:

  - Τίτλος του έργου.
  - Πληροφορίες για το έργο, που εμπεριέχουν τη σωστή κατηγορία ηλικίας, καθώς επίσης συνδέσμους και έγγραφα για τα αποτελέσματα του έργου.
  - Οι περιγραφές για τα διάφορα στοιχεία των έργων σας, όπως καθορίζεται από τα κριτήρια (έως 150 λέξεις ανά ενότητα κριτηρίων).

  ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

      ** Οι υποβάλλοντες πρέπει να δημοσιεύσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος της εργασίας τους. Οι αξιολογητές δεν έχουν πρόσβαση σε περιορισμένης χρήσης υλικό, όπως τα ιδιωτικά TwinSpaces. Παρακαλείσθε να παράσχετε πρόσβαση και κωδικό πρόσβασης στους επισκέπτες, ώστε να μπορέσουν οι αξιολογητές να εκτιμήσουν την εργασία που γίνεται στο TwinSpace.**

  Όπου απαιτείται, η υποβολή πρέπει να περιέχει επίσης συγκείμενες πληροφορίες, όπως συμμετοχή ή απόκτηση βραβείου από προηγούμενους διαγωνισμούς, χρηματοδότηση επιχείρησης, κ.λπ).

  2. Νομικά και Ηθικά Ζητήματα

  Όλες οι συμμετοχές πρέπει να ακολουθούν τις Ευρωπαϊκές συμφωνίες περί πνευματικών δικαιωμάτων. Επιτρέπονται οι σύντομες παραπομπές, εφόσον η αναφορά στην πηγή είναι σαφής. Εικόνες, φιλμ, ακουστικό υλικό ή άλλα πολυμέσα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο αν παράγονται από το σχολείο ή από παρεμφερές οργανισμό, ή εάν ο ιδιοκτήτης έχει επιτρέψει ρητώς τη χρήση τους, ή αν προέρχονται από πηγές που διαθέτουν δωρεάν υλικό, όπως το Clip Art. 

  Οι συμμετοχές που υποβάλλονται στα Βραβεία eTwinning παραμένουν ιδιοκτησία του σχολείου/οργανισμού ή του καθηγητή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Κεντρική και Εθνικές Υπηρεσίες Στήριξης του eTwinning διατηρούν το πλήρες δικαίωμα της δωρεάν διάθεσης του υλικού, για εκπαιδευτικούς σκοπούς, στο Διαδίκτυο, σε CD-ROM ή άλλα πολυμέσα, και αυτό από την ημερομηνία υποβολής έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017.

 • Βραβεία eTwinning – Αξιολόγηση

  Γενικά κριτήρια

  Οι αξιολογητές θα λάβουν υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:

  -   Παιδαγωγική Καινοτομία: Πώς οι πτυχές του έργου μπορούν να θεωρηθούν πιο καινοτόμες και δημιουργικές όσον αφορά στο περιεχόμενο και τους στόχους, την προσέγγιση, τις δραστηριότητες και τη μεθοδολογία, τα τελικά προϊόντα, τη διάδοση και τη δημοσίευση
   
  -   Ενσωμάτωση στη Διδακτέα ύλη: Πώς ενσωματώθηκε το έργο στην υπάρχουσα διδακτέα ύλη. 
   
  -   Επικοινωνία και ανταλλαγή μεταξύ σχολείων-εταίρων: Πώς επικοινωνούν και συνεργάζονται οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές των σχολείων, καθόλη τη διάρκεια του έργου (π.χ. όχι απλά με το να μοιράζονται τα αποτελέσματα αλλά συνεργαζόμενοι ενεργά). 
   
  -   Συνεργασία μεταξύ των σχολείων-εταίρων
   
  -   Χρήση της τεχνολογίας: Πώς να ξεπεράσουμε τα email και να κάνουμε χρήση και άλλων μέσων, πώς το έργο χρησιμοποίησε δημιουργικά τα εργαλεία των ΤΠΕ. 
   
  -   Αποτελέσματα, αντίκτυπος και τεκμηρίωση: Τι προέκυψε από το έργο και γιατί το έργο σας αξίζει να βραβευθεί.