Επαγγελματική ανάπτυξη

banner

Ένα σημαντικό στοιχείο της κοινότητας eTwinning είναι ότι προσφέρει ευκαιρίες στους εκπαιδευτικούς να βελτιώσουν τις δεξιότητες, τις ικανότητες και τις παιδαγωγικές του προσεγγίσεις!

Από εργαλεία αυτο-αξιολόγησης (MeTP) και υλικά αυτο-βοήθειας (Υλικά Αυτο-Διδασκαλίας) ως διαδικτυακά σεμινάρια, εκδηλώσεις μάθησης και μάθηση μέσω ομοτίμων μέσω των εξέχουσων εκδηλώσεων eTwinning, θα βρείτε πληθώρα εργαλείων που θα σας βοηθήσουν να βελτιώσετε τις διδακτικές σας μεθόδους.