article image

Κάνοντας φίλους από άλλες χώρες! Μια ιστορία επιτυχίας των ΙΚΕ

Η χρήση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση– ένα έργο για ιδρύματα κατάρτισης εκπαιδευτικών (ΙΚΕ)

TTI1

Μια ομάδα καθηγητών από ιδρύματα κατάρτισης εκπαιδευτικών στη Δανία, τη Νορβηγία και την Ιταλία έχουν δημιουργήσει ένα έργο στο eTwinning για φοιτητές, δυνάμει εκπαιδευτικούς. Το έργο αφορά τη χρήση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο University College Southern Denmark (UC Syd) πρόσφατα εντάχτηκε στο δίκτυο ΙΚΕ και η Κα Sofia Rontini, λέκτορας της Αγγλικής Γλώσσας, είναι μία από τις εισηγήτριες του προγράμματος.

TTI2

Το 2011 κατέστη δυνατό για τους φοιτητές που σπουδάζουν στα ιδρύματα κατάρτισης εκπαιδευτικών να εργάζονται χρησιμοποιώντας το eTwinning και να γίνουν ικανοί χρήστες της πλατφόρμας. Τα κολέγια Denmark UC North, UC South και Absalon προσχώρησαν στο δίκτυο προκειμένου οι φοιτητές τους να γίνουν ενεργοί χρήστες του eTwinning στη διάρκεια των σπουδών τους και έτσι να το εντάξουν στη διδακτική τους πράξη.

Η ομάδα-στόχος του έργου ήταν οι φοιτητές δυνάμει εκπαιδευτικοί. Μέσω συνεργασίας, τους δόθηκε η ευκαιρία να στοχαστούν σχετικά με τον ρόλο της τεχνολογίας στην εκπαίδευση και την καθημερινότητα στο σχολείο (εξαιρετικής σημασίας επί του παρόντος, καθώς παρότι όλοι βρεθήκαμε απομονωμένοι λόγω του Covid-19, μπορούσαμε να συναντιόμαστε και να συνεργαζόμαστε μέσω διαδικτύου). Το eTwinning ήταν η πλατφόρμα μέσω της οποίας οι φοιτητές αντάλλασσαν γνώσεις, εμπειρίες και ιδέες με φοιτητές άλλων Ευρωπαϊκών χωρών. Το έργο διεξήχθη τον Μάρτιο και Απρίλιο του 2020.

Η δομή και οι εργασίες του έργου λειτούργησαν ως πλαίσιο που κατεύθυναν τους φοιτητές, ώστε να γνωρίσουν τα πολλά διαφορετικά εργαλεία και τις δυνατότητες του eTwinning. Οι καθηγητές δημιούργησαν το έργο στο eTwinning και στη συνέχεια απέκτησαν πρόσβαση σε ένα TwinSpace (την αρχική σελίδα του έργου). Εδώ οι φοιτητές, δυνάμει εκπαιδευτικοί μπορούσαν να συστηθούν, να συζητήσουν, να προσθέσουν φωτογραφίες, κείμενα και βίντεο.

Οι 85 φοιτητές χωρίστηκαν σε 15 ομάδες με 3-4 φοιτητές από κάθε χώρα.

Ακολούθως, κάθε ομάδα δημιούργησε τη δική της σελίδα στο TwinSpace και παρουσίασε τις απαντήσεις και τα αποτελέσματα των εργασιών που εκπόνησαν παρέα. Η πρώτη άσκηση είχε εισαγωγικό χαρακτήρα:

  • Συστηθείτε: γνωρίστε ο ένας τον άλλον και το eTwinning. Παρουσιάστε τις εθνικές σας παραδόσεις, ιδιαίτερα αυτές στη σχολή, με επίκεντρο την τεχνολογία.

TTI4

Η άσκηση αυτή απαιτούσε την ικανότητα συνεργασίας σε μια «παγκόσμια» τάξη, την ικανότητα των συμμετεχόντων να επικοινωνούν, να κατανοούν και να γίνονται κατανοητοί.

Οι φοιτητές ενδυνάμωσαν περαιτέρω τις προφορικές και διαπολιτισμικές τους ικανότητες και τις δεξιότητες του 21ου αιώνα μέσω του eTwinning. Κλήθηκαν να συνεργαστούν, να επικοινωνήσουν, να σκεφτούν κριτικά και να επιδείξουν δημιουργικότητα. Οι φοιτητές κάθε ομάδας, που προέρχονταν από την Ιταλία, τη Δανία και τη Νορβηγία, έπρεπε να συνεργαστούν υπερβαίνοντας τα σύνορα, εκπονώντας εργασίες, συζητώντας και δημιουργώντας προϊόντα που στη συνέχεια παρουσίαζαν μέσω διαδικτύου.

Στη συνέχεια, οι ομάδες εκπόνησαν τις παρακάτω εργασίες:

  • Μια διδακτική εργασία σχετικά με τη δημιουργία σχεδίων μαθημάτων με τη βοήθεια της τεχνολογίας.
  • Μια άσκηση αξιολόγησης: πώς μπορούμε να συνδέσουμε τη θεωρία με την πράξη; Η παρουσίαση της εργασίας έπρεπε να γίνει με κάποιο ψηφιακό εργαλείο.

TTI2

Το έργο συνέβαλε στη διαμόρφωση ενός διεθνούς οράματος και στην ενδυνάμωση των διαπολιτισμικών ικανοτήτων μέσω της «διεθνοποίησης στο σπίτι». Οι συναντήσεις των συμμετεχόντων πραγματοποιήθηκαν μέσω διαδικτύου και όχι (ακόμα) διά ζώσης, κάτι που θα μπορούσε να είναι το επόμενο βήμα για το συγκεκριμένο έργο eTwinning.

Όλοι οι φοιτητές γνώρισαν διεξοδικά το eTwinning ως μια διαδικτυακή πλατφόρμα συνεργασίας. Επίσης, αποκόμισαν γνώσεις σχετικά με τη χρήση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες και ενίσχυσαν τις ψηφιακές τους ικανότητες.

Επιπλέον, χάρη στο έργο οι καθηγητές και οι φοιτητές απέκτησαν ένα Ευρωπαϊκό δίκτυο (μελλοντικών συναδέλφων) το οποίο μπορούν να επεκτείνουν μέσω μελλοντικών έργων στο eTwinning. Χάρη στις εργασίες που εκπόνησαν οι ομάδες, οι φοιτητές διαθέτουν πλέον επαγγελματικές και προσωπικές γνώσεις αναφορικά με τις Ευρωπαϊκές παραδόσεις, τα σχολικά συστήματα, τα ιδρύματα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών και ψηφιακά διδακτικά υλικά.

Η Sofia Rontini από το UC Syd μας ενημέρωσε ότι οι καθηγητές και οι φοιτητές, δυνάμει εκπαιδευτικοί από τη Νορβηγία, την Ιταλία και τη Δανία ολοκλήρωσαν μια αξιολόγηση του έργου, το οποίο όλοι θεωρούν εξαιρετική επιτυχία. Το έργο επηρέασε θετικά τους φοιτητές, καθώς είχαν την ευκαιρία να αναπτύξουν προφορικές, διαπολιτισμικές και διδακτικές ικανότητες και να σκεφτούν πώς μπορούν να αξιοποιήσουν τη δουλειά τους κατά τη διδασκαλία των μαθητών τους. Tο έργο eTwinning έδωσε στους φοιτητές μια πραγματικά καλή ευκαιρία να συνδυάσουν τη θεωρία και την πράξη με αυθεντικό και ουσιαστικό τρόπο. Αρκετοί φοιτητές επέλεξαν να συμπεριλάβουν το eTwinning στην πτυχιακή τους εργασία. Οι μαθητές τους θα έχουν την εξαιρετικά συναρπαστική και ενδιαφέρουσα ευκαιρία να γνωρίσουν εκπαιδευτικούς που ενώ αποφοίτησαν από τη σχολή πρόσφατα είναι ήδη ένθερμοι υποστηρικτές του eTwinning.

TTI2

Συγγραφέας: Lisbeth Kodal, πρέσβειρα του eTwinning