article image

Το eTwinning στην Ισπανία: Φέρνοντας το σχολείο στο σπίτι

Το κλείσιμο των σχολείων εξακολουθεί να επηρεάζει εκπαιδευτικούς και μαθητές σε όλο τον κόσμο, με πολλές συνέπειες που επιφέρουν σημαντική αναστάτωση στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία.

Από την έναρξη της πανδημίας το 2020, το eTwinning έχει προσπαθήσει να ανταποκριθεί σε όλες τις ανάγκες που έχουν πρόσφατα προκύψει για μια διδακτική πλατφόρμα που θα αποτελεί σημείο συνάντησης και που θα μπορέσει να φέρει τον ενθουσιασμό του σχολείου στο σπίτι. 

Ο Javier Gascuena, ένας Ισπανός εκπαιδευτικός με δωδεκαετή εμπειρία, διδάσκει στο IES Ciudad Jardin, ένα σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μεσαίου μεγέθους με 53 καθηγητές και περίπου 600 μαθητές που βρίσκεται στις παρυφές της Μάλαγας.  

 Austria1

Το σχολείο παρέχει υποχρεωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση, bachillerato (προ-πανεπιστημιακά μαθήματα) και επαγγελματική κατάρτιση (με ειδίκευση στις ΤΠΕ). Το eTwinning είναι για τον Javier μέρος των προσπαθειών της διεύθυνσης του σχολείου να εισαγάγει μεθοδολογίες ενεργής μάθησης και μια μαθητοκεντρική προσέγγιση που θα βοηθήσει την κοινότητα να καταπολεμήσει τον εκπαιδευτικό αποκλεισμό, τις χαμηλές επιδόσεις και την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου.

Για τον Javier, όπως και για κάθε άλλον εκπαιδευτικό στον κόσμο, η τρέχουσα περίοδος βρίθει προκλήσεων: 

Από τις 14 Μαρτίου 2020 έως το τέλος του σχολικού έτους, όλα τα σχολεία στην Ισπανία έκλεισαν με κυβερνητική εντολή λόγω της εμφάνισης της πανδημίας. Οι εβδομάδες που ακολούθησαν ήταν το απόλυτο εκπαιδευτικό χάος: εκπαιδευτικοί, ειδικοί (κοινωνικοί) παιδαγωγοί και σχολικοί ψυχολόγοι υπερέβαλαν εαυτόν για να αποκαταστήσουν επικοινωνία με τους μαθητές, ενώ οι ηγέτες των σχολείων κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια να οργανώσουν τα μαθήματα μέσω διαδικτύου, συχνά δημιουργώντας βιντεοσκοπημένα tutorial και εγχειρίδια για εκπαιδευτικούς με λιγότερες ψηφιακές ικανότητες. 

Όταν ένας σεβαστός αριθμός μαθητών και εκπαιδευτικών ήταν έτοιμοι να ξεκινήσουν να εργάζονται μέσω διαδικτύου, η διδασκαλία και η μάθηση επέστρεψαν στους κανονικούς ρυθμούς.  Σε μια τυπική μέρα, ξεκινούσα ελέγχοντας την ηλεκτρονική αλληλογραφία μου, προσπαθώντας κυρίως να καταφέρω να συνδεθούν περισσότεροι μαθητές και να βοηθήσω άλλους εκπαιδευτικούς που αντιμετώπιζαν δυσκολίες τεχνολογικής φύσης. Αργότερα, έλεγχα αν οι μαθητές μου είχαν συνδεθεί στο Moodle, την πλατφόρμα που αποφασίσαμε να χρησιμοποιούμε, και φρόντιζα να διορθώνω όλες τις εργασίες και να στέλνω την ανατροφοδότηση στους μαθητές. Για κάθε μάθημα που δίδασκα, έψαχνα να βρω ελκυστικά υλικά με γνώμονα τις ικανότητες, τα οποία θα κρατούσαν την προσοχή και το ενδιαφέρον των μαθητών μου.  Επίσης, πραγματοποιήσαμε κάποιες βιντεοδιασκέψεις με τους εταίρους μας στο eTwinning και αφιερώσαμε διάφορα μαθήματα στην προετοιμασία τους.

Η δουλειά που είχε γίνει στο πλαίσιο του eTwinning τα τελευταία χρόνια βελτίωσε σημαντικά, τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους μαθητές, την αργή διαδικασία της μετάβασης από την αναλογική μάθηση με φυσική παρουσία στην ηλεκτρονική μάθηση μέσω οθόνης. Η συνεργατική δουλειά μέσω διαδικτύου είναι κάτι με το οποίο είχαμε ήδη πειραματιστεί, οπότε βασίσαμε μεγάλο μέρος του χρόνου των μαθημάτων σε δεξιότητες που είχαν αναπτυχθεί κατά την εκπόνηση έργων στο eTwinning.

Από τότε που ξεκίνησα στο eTwinning, ήμουν αποφασισμένος να το χρησιμοποιώ ως μέσο για τη διδασκαλία της ύλης στο μάθημα των Αγγλικών και για να αναπτύξω δεξιότητες και ικανότητες βασισμένες στο σχολείο.

Το eTwinning μου επέτρεψε να σχεδιάσω δραστηριότητες οι οποίες καταλήγουν σε ένα προϊόν που δημιουργούν παρέα μαθητές από διάφορα μέρη του κόσμου. Επίσης, υποχρεωτική είναι η επικοινωνία στα Αγγλικά, κάτι που σημαίνει ότι η γλώσσα που διδάσκω γίνεται το μέσο για την επίτευξη στόχων και ότι οι μαθητές παρακινούνται περισσότερο. Τέλος, το eTwinning έχει αλλάξει τον τρόπο που χρησιμοποιούμε την τεχνολογία, επιτρέποντας περισσότερη δημιουργικότητα και εισάγοντας έννοιες, όπως τη δεοντολογική συμπεριφορά στο διαδίκτυο (netiquette) και την ψηφιακή ασφάλεια (eSafety). 

 Austria1

Ο Javier, έχοντας εκτενή εμπειρία στη χρήση του eTwinning, είχε εξαιρετικές ιδέες για μαθήματα και εργασίες στο σπίτι που πραγματοποιήθηκαν μέσω διαδικτύου. Ακολουθεί ένας κατάλογος με ορισμένες από τις ιδέες του: 

  • Δημιουργία τοίχων στο TwinSpace όπου οι μαθητές αναρτούν ιδέες σχετικά με κάποιο συγκεκριμένο θέμα και αντιδρούν στις αναρτήσεις άλλων μαθητών.
  • Επεξεργασία συγκεκριμένων θεμάτων σε συνεργατικά ψηφιακά προϊόντα: βίντεο, παρουσιάσεις, έγγραφα. 
  • Σχεδιασμός δωματίων διαφυγής (escape rooms) χρησιμοποιώντας περιεχόμενο από διάφορα διδακτικά αντικείμενα. 
  • Δημιουργία διαδραστικών διαδικτυακών μαθημάτων στα οποία οι μαθητές πρέπει να συνεργαστούν και να λάβουν αποφάσεις, αντί απλά να ακούν τον εκπαιδευτικό. 
  • Δημιουργία βιντεοπαιχνιδιού με τα περιεχόμενα του έργου, το οποίο στη συνέχεια οι μαθητές παίζουν παρέα μέσω βιντεοκλήσης.

Ο Javier προσπαθεί να κρατήσει τους μαθητές τους ενεργούς, εμπλέκοντάς τους στον σχεδιασμό των δραστηριοτήτων και επιτρέποντάς τους να έχουν λόγο σχετικά με τη θέσπιση των στόχων του μαθήματος.  Ταυτόχρονα, τους εμπλέκει ενεργά στη (διαμορφωτική) αξιολόγηση. Οι εργασίες που τους αναθέτει επικεντρώνονται πάντα στα ενδιαφέροντα των μαθητών. Η μέθοδος της μάθησης μέσω συνθετικών εργασιών (project-based learning) είναι καταλυτικής σημασίας, προκειμένου η μάθηση από το σπίτι να καταστεί εξίσου συναρπαστική με τη μάθηση που πραγματοποιείται στο σχολείο.