article image

eTwinners, θα θέλαμε να μας πείτε την άποψή σας: νέα δημόσια διαβούλευση για την πρωτοβουλία «Pathways to School Success»

Η νέα πρωτοβουλία «Pathways to School Success», υπό την ηγεσία της Ευρωπαίας Επιτρόπου Mariya Gabriel, αποσκοπεί να προωθήσει καλύτερα εκπαιδευτικά αποτελέσματα για τους νέους Ευρωπαίους

Από το ξεκίνημά της, το 2005, οι εκπαιδευτικοί που απασχολούνται σε έργα eTwinning θέτουν ως έναν από τους στόχους τους τη διεύρυνση των οριζόντων των μαθητών τους, αντιμετωπίζοντας τις εκπαιδευτικές δυσκολίες και προσφέροντας απαντήσεις με τον πλέον δημιουργικό και αποτελεσματικό τρόπο.

Σε όλη τη διάρκεια του 2017, ο κόσμος του eTwinning ασχολήθηκε με το θέμα της συμπερίληψης. Tο βιβλίο του eTwinning «Σφυρηλατώντας μια κουλτούρα ένταξης μέσω του eTwinning» παρουσιάζει μια επιλογή έργων και δραστηριοτήτων eTwinning που προάγουν τη συμπεριληπτική εκπαίδευση και δείχνουν πώς οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές που συμμετέχουν στο eTwinning συμβάλλουν στην αντιμετώπιση εκπαιδευτικών προκλήσεων, όπως την πλήρη ένταξη των νέων με μαθησιακές δυσκολίες, ζητήματα σχολικής άρνησης και ζητήματα που αφορούν νέους με χαμηλότερα επίπεδα προσόντων ή κακές σχολικές επιδόσεις.

Τα σχολεία eTwinning, τα οποία δραστηριοποιούνται για την προώθηση των αξιών και της παιδαγωγικής μεθόδου του eTwinning, αποτελούν σημείο αναφοράς για την τοπική κοινότητα και πρότυπο για τα άλλα σχολεία, εκτιμούν και ενισχύουν περαιτέρω την προσπάθεια αυτή.

Οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία eTwinning χρησιμοποιούν το eTwinning για να υποστηρίξουν και να διδάξουν το πρόγραμμα σπουδών με καινοτόμα παιδαγωγικά μοντέλα που περιλαμβάνουν, μεταξύ πολλών προσεγγίσεων, συνεργατική μάθηση, μαθητοκεντρική εκπαίδευση, ευέλικτες προσεγγίσεις του μαθησιακού χρόνου και χώρου.

Επιπλέον, ως αποτέλεσμα του έργου που διεξάγεται σε επίπεδο ΕΕ από το 2011 σε σχέση με την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου (ESL), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναπτύξει την Ευρωπαϊκή Εργαλειοθήκη για Σχολεία, η οποία προσφέρει συγκεκριμένες ιδέες για τη βελτίωση της συνεργασίας εντός, μεταξύ και πέρα από τα σχολεία, με στόχο να βοηθήσει όλα τα παιδιά και τους νέους να επιτύχουν στο σχολείο.

Το eTwinning συμβάλλει στην εκπλήρωση του οράματος που θα διατυπωθεί στην παρούσα διαβούλευση και καλούμε τα μέλη της κοινότητας να πουν την άποψή τους!

Η Ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση που ξεκίνησε με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα συλλέξει ιδέες για πιθανά μέτρα που μπορούν να συμπεριληφθούν στη νέα πρωτοβουλία για την οικοδόμηση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου πολιτικής.

Θα προάγει καλύτερα εκπαιδευτικά αποτελέσματα για όλους τους νέους Ευρωπαίους, κυρίως ως εξής:

  • βοηθώντας τους μαθητές να κατακτήσουν ένα στοιχειώδες επίπεδο επάρκειας σε βασικές δεξιότητες, 
  • μειώνοντας την πρόωρη εγκατάλειψη της εκπαίδευσης/κατάρτισης,
  • ενθαρρύνοντας τους μαθητές να ολοκληρώσουν την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

Θα οδηγήσει σε πρόταση για σύσταση του Συμβουλίου, με επίκεντρο τις ομάδες που διατρέχουν κίνδυνο.

Η Ευρωπαία Επίτροπος για την Καινοτομία, την Έρευνα, τον Πολιτισμό, την Εκπαίδευση και τη Νεολαία, Mariya Gabriel, σχολίασε:

«Η διασφάλιση ότι όλοι οι μαθητές μπορούν να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις δυνατότητές τους, ανεξάρτητα από το κοινωνικοοικονομικό τους υπόβαθρο ή την προσωπική τους κατάσταση, είναι ουσιαστικής σημασίας προκειμένου οι κοινωνίες της Ευρώπης να καταστούν πιο δίκαιες, πιο συμπεριληπτικές και πιο καλά προετοιμασμένες για το μέλλον. Αυτό, μάλιστα, είναι πιο επιτακτικό σήμερα, καθώς η πανδημία έχει αποκαλύψει και, σε ορισμένες περιπτώσεις, έχει μεγεθύνει τις υπάρχουσες ανισότητες, χάσματα και ανάγκες στα εκπαιδευτικά μας συστήματα». 

Η δημόσια διαβούλευση είναι ανοιχτή για υποβολές έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021

Βοηθήστε στη διαμόρφωση της πρωτοβουλίας «Help shape the Pathways to School Success». Πρόσβαση στη διαβούλευση εδώ