Αίθουσα σύνταξης

Οι τελευταίες ειδήσεις από τον κόσμο του eTwinning

Προτεινόμενες ειδήσεις

Η ενότητα αυτή σας φέρνει τις ειδήσεις από όλο το δίκτυο του eTwinning. Ρίξτε μια ματιά στα παρασκήνια, για να ανακαλύψετε τα οφέλη που αποκομίζουν οι εκπαιδευτικοί από τη συνεργασία μεταξύ τους αλλά και με τους μαθητές τους, υπερβαίνοντας τα σύνορα. Αντλήστε έμπνευση από βραβευμένα έργα eTwinning και ενημερωθείτε για τις ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης, για εργαστήρια και εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται σε όλη την Ευρώπη.

Έρευνα και Παρακολούθηση

Οι Εκθέσεις του eTwinning είναι χρήσιμες για δημοσιογράφους, ερευνητές και στελέχη υπουργείων, προκειμένου να κατανοήσουν καλύτερα την παιδαγωγική διαδικασία, τον αντίκτυπο και τις μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται στο eTwinning. Οι Εκθέσεις του eTwinning είναι αντικειμενικές, καλά τεκμηριωμένες και κυμαίνονται από περιπτωσιολογικές μελέτες ως αναλύσεις ερευνών.