article image

Η συμμετοχή στο eTwinning προάγει την υψηλής ποιότητας συμπεριληπτική εκπαίδευση για όλους τους νέους

Στην Ανακοίνωση που εξέδωσε στις 30 Mαΐου 2017 σχετικά με την «Ανάπτυξη του σχολείου και άριστη διδασκαλία για ένα καλό ξεκίνημα στη ζωή» (School development and excellent teaching for a great start in life), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει συγκεκριμένες δράσεις για να βοηθήσει τα κράτη-μέλη να προσφέρουν υψηλής ποιότητας συμπεριληπτική εκπαίδευση σε όλους τους νέους ανθρώπους, να υποστηρίξει την κατάκτηση της γνώσης και των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την πλήρη συμμετοχή στην κοινωνία, ενώ υπογραμμίζει την ουσιαστική συμβολή του eTwinning προς την κατεύθυνση αυτή.

Για την επίτευξη του στόχου, το eTwinning θα βασιστεί σε δράσεις που ήδη εφαρμόστηκαν το 2017 για να εστιάσει το θέμα της «Συμπερίληψης». Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκεται η ενημέρωση σχετικά με την ανάγκη να ανταποκριθούμε στις ετερόκλητες ανάγκες, ικανότητες και δυνατότητες όλων των μαθητών, ιδιαίτερα εκείνων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες ή απολαμβάνουν λιγότερες ευκαιρίες. Στα παραδείγματα συγκαταλέγονται μαθητές με ειδικές ανάγκες ή μαθητές με αναπηρία, μαθητές που προέρχονται από μη προνομιούχα κοινωνικο-οικονομικά στρώματα, από οικογένειες μεταναστών ή από γεωγραφικά υποβαθμισμένες περιοχές ή εμπόλεμες ζώνες. Επιπλέον, το eTwinning θα εξετάσει τη συμπερίληψη υπό μια ευρύτερη έννοια, πώς η εκπαίδευση μπορεί να κινητοποιηθεί αποτελεσματικά για να προάγει τις θεμελιώδεις αξίες της συμπερίληψης.

Προκειμένου να συμβάλει στη δημιουργία καλύτερων και πιο συμπεριληπτικών σχολείων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των σχολείων διευκολύνοντας τις μεταξύ τους συμπράξεις και την κινητικότητα των μαθητών και εμπλουτίζοντας την ψηφιακή και διαπολιτισμική μάθηση, μέσω της προώθησης της συμμετοχής στο eTwinning.

Στην Ανακοίνωση της ΕΕ υπογραμμίζεται ότι η διάδοση της χρήσης του eTwinning σε όλα τα σχολεία της Ευρώπης μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση των ψηφιακών ικανοτήτων και να καταστήσει πιο ανοιχτές τις τάξεις. Τονίζει ότι το eTwinning προσφέρει ένα ασφαλές διαδικτυακό περιβάλλον για διασυνοριακά εκπαιδευτικά έργα και παρέχει στα σχολεία ευπρόσιτα εργαλεία για να βελτιώσουν την προσφερόμενη ψηφιακή μάθηση και να υποστηρίζουν τις διασυνοριακές επαφές μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών.

Ένας ακόμα στόχος που έχει θέσει η Επιτροπή είναι να υποστηρίξει τους εκπαιδευτικούς και τους σχολικούς ηγέτες ώστε να επιτύχουν υψηλά πρότυπα διδασκαλίας και μάθησης. Για τον σκοπό αυτό, η ΕΕ θα εξακολουθήσει να δημιουργεί διαδικτυακές κοινότητες και πόρους για επαγγελματίες που εργάζονται σε σχολεία, συμπεριλαμβανομένων νέων ευκαιριών eTwinning για υπό κατάρτιση εκπαιδευτικούς.

Μέσω του eTwinning, η ΕΕ ενθαρρύνει επίσης τη συνεργασία και τη μάθηση από άλλους εκπαιδευτικούς με διαδικτυακά μαθήματα και κοινές επιμορφωτικές εκδηλώσεις, οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας για την επαγγελματική ανάπτυξη του προσωπικού του σχολείου.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε ολόκληρο το κείμενο:
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/school-com-2017-248_en.pdf