article image

Εκδήλωση Μάθησης “Learning in a Museum” στο eTwinning

Τα μουσεία προσφέρουν στους μαθητές εμπειρίες που υπερβαίνουν κατά πολύ την καθημερινότητα τους, οι οποίες τους πλουτίζουν - και διευρύνουν - τη διδασκαλία και τη μάθηση στην τάξη. Η Εκδήλωση Μάθησης 'Learning in a Museum' (Μαθαίνοντας στο Μουσείο) έδειξε στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς τρόπους αξιοποίησης των μουσειακών πόρων, καθώς μοιράστηκαν με τους συναδέλφους τους τα έργα των μουσείων που εξερεύνησαν και έμαθαν από τις εμπειρίες των άλλων. Daniela Bunea, καθηγήτρια Αγγλικών ως ξένης γλώσσας, Πρέσβειρα του eTwinning

Η Εκδήλωση Μάθησης του eTwinning “Learning in a Museum” (Μαθαίνοντας στο μουσείο) εστίασε στη μάθηση μέσω των μουσείων στο πλαίσιο του eTwinning. Βασικός της στόχος ήταν να διερευνήσει την εκπαιδευτική αξία και τις εκπαιδευτικές δυνατότητες των μουσείων τον 21ο αιώνα και μια σειρά στρατηγικών σχετικά με το πώς μπορούμε να μετασχηματίσουμε τον ενθουσιασμό των νεαρών επισκεπτών σε συλλογικές, ενδιαφέρουσες και ολοκληρωμένες δραστηριότητες που οδηγούν σε περισσότερες γνώσεις.

Περισσότεροι από 200 εκπαιδευτικοί πήραν μέρος και συμμετείχαν ενεργά στις εργασίες της Εκδήλωσης Μάθησης. Τα είδη των ασκήσεων και ο βαθμός διαδραστικότητας διαφοροποιούνταν ανάλογα με τη μέρα, ενώ τα μαθήματα χωρίζονταν σε τέσσερις επιμέρους ενότητες δραστηριοτήτων:

“Μουσεία - φορείς κοινωνικής αλλαγής”

Οι συμμετέχοντες συζήτησαν την πρόσβαση και συμμετοχή σε μια κουλτούρα που διευκολύνει τη σφυρηλάτηση της προσωπικής ταυτότητας, προάγοντας διαδικασίες κοινωνικής συμπερίληψης, υποστηρίζοντας μια πολυεπίπεδη ανάπτυξη - τόσο ατομική όσο και συλλογική - και τη διά βίου μάθηση. Οι συμμετέχοντες είδαν, επίσης, πώς οι νέες τεχνολογίες μπορούν να ενισχύσουν το ενεργή αλληλεπίδραση με τα μουσεία. Με βάση τους πόρους που διάβασαν και την οπτικοποίηση των βίντεο, ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να συζητήσουν σε ένα φόρουμ και να καταθέσουν τα σχόλιά τους σχετικά με τα εξής ερωτήματα: Τι καταλαβαίνουν όταν μιλάμε για "μουσείο"; Τι συνιστά μουσείο κατά τη γνώμη τους; Η δεύτερη άσκηση προκαλούσε τους συμμετέχοντες να στοχαστούν σχετικά με τις μαθησιακές ευκαιρίες που δυνητικά ενυπάρχουν σε ένα μουσείο.

“Εμπειρία επισκεπτών”

Στο δεύτερο σύνολο δραστηριοτήτων, οι συμμετέχοντες διερεύνησαν την έννοια της διαδραστικότητας. Οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να αναλύσουν το περιεχόμενο μουσείων και χρησιμοποιώντας το Coggle να προτείνουν τρόπους για να γίνει πιο διαδραστικό και να εξηγήσουν πώς αυτοί θα μπορούσαν να αποτελέσουν γέφυρα μεταξύ των μαθητών και του περιεχομένου.

“Εκδρομές σε μουσεία”

Οι συμμετέχοντες διερεύνησαν το πώς πρέπει να προετοιμάζονται οι εκδρομές σε μουσεία και σε ζεύγη δημιούργησαν ένα φύλλο εργασίας για τους μαθητές τους, μόνους ή σε ομάδες, σε μια φανταστική σύμπραξη στο πλαίσιο του eTwinning πριν/κατά τη διάρκεια/μετά την επίσκεψη σε ένα εικονικό μουσείο. Στην τελευταία άσκηση της παρούσας ενότητας, οι εκπαιδευτικοί έπρεπε να δημιουργήσουν τη δική τους εικονική γκαλερί με εικόνες/φωτογραφίες από κάποιο έργο eTwinning στο οποίο συμμετέχουν/συμμετείχαν, οι οποίες να ήταν συστατικά μιας υπερεθνικής συνεργατικής δραστηριότητας.

“Ανάπτυξη έργων σχετικών με μουσεία”

Οι συμμετέχοντες έπρεπε να εργαστούν σε ζεύγη για να σχεδιάσουν μια υπερεθνική συνεργατική μαθησιακή δραστηριότητα βασισμένη σε κάποιο μουσείο. Ήταν υποχρεωτικό να ακολουθήσουν συγκεκριμένα βήματα και μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν ένα έγγραφο Google doc, μια σελίδα Adobe Spark Page και το φόρουμ του Μαθησιακού Εργαστηρίου για να κοινοποιήσουν τις δημιουργίες τους.

Παραδείγματα δραστηριοτήτων που δημιούργησαν οι συμμετέχοντες θα βρείτε εδώ:

  1. Εικονική γκαλερί τέχνης
  2. Υπερεθνική συνεργατική εκδήλωση μάθησης βασισμένη στα μουσεία

Τα θέματα των Εκδηλώσεων Μάθησης διαφοροποιούνται κάθε χρόνο και συνήθως πραγματοποιούνται περισσότερες από 20 Εκδηλώσεις Μάθησης ετησίως. Για να κάνουν αίτηση οι εκπαιδευτικοί, θα πρέπει να μεταβούν στην περιοχή του eTwinning Live που αφορά στην Επαγγελματική Ανάπτυξη, να επιλέξουν την εκδήλωση στην οποία ενδιαφέρονται να πάρουν μέρος και να δηλώσουν συμμετοχή εντός του προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος.