article image

Εκδηλώσεις Μάθησης

Τι είναι; Οι Εκδηλώσεις Μάθησης είναι σύντομες εντατικές διαδικτυακές εκδηλώσεις πάνω σε διάφορα θέματα. Τα θέματα σχετίζονται ειδικότερα με πτυχές της παιδαγωγικής. Οι εκδηλώσεις κατευθύνονται από έναν ειδικό και περιλαμβάνουν ενεργή δουλειά και συζήτηση μεταξύ των εκπαιδευτικών. Οι Εκδηλώσεις Μάθησης περιλαμβάνουν ασύγχρονες αλλά και ενίοτε σύγχρονες δραστηριότητες και οργανώνονται σε κάποια ευρέως διαδεδομένη Ευρωπαϊκή γλώσσα. Είναι δυνατή η λήψη πιστοποίησης για τη συμμετοχή στις εκδηλώσεις.

Ποιος τις διοργανώνει; η Κεντρική Υπηρεσία Υποστήριξης του eTwinning

Ποιος έχει δικαίωμα συμμετοχής; Όλοι οι εγγεγραμμένοι στο eTwinning εκπαιδευτικοί. Η επιλογή των συμμετεχόντων μπορεί να γίνει ανάλογα με το θέμα της εκδήλωσης. Οι Εκδηλώσεις Μάθησης δέχονται κατά μέσο όρο 200 συμμετέχοντες.

Διάρκεια; Οι Εκδηλώσεις Μάθησης διαρκούν 10 - 15 ημέρες.

Πού; Οι εκδηλώσεις αυτές διεξάγονται μέσω διαδικτύου στο Εργαστήρι Μάθησης του eTwinning.

Πώς να κάνω αίτηση; live.etwinning.net/professionaldevelopment

Αν ενδιαφέρεστε να πάρετε μέρος σε κάποια από τις παρακάτω ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης, συνδεθείτε στο eTwinning Live και συμβουλευτείτε την καρτέλα "Επαγγελματική Ανάπτυξη".

Entrepreneurial learning across all subjects (Επιχειρηματική μάθηση σε όλα τα διδακτικά αντικείμενα)
Ειδικοί: Anusca Ferrari και Tomislava Recheva
11 - 22 Σεπτεμβρίου 2017
Γλώσσα: Αγγλικά
Κοινό: Όλοι οι εκπαιδευτικοί

Η Εκδήλωση Μάθησης αποσκοπεί στην επιμόρφωση και ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Επαγγελματικής εκπαίδευσης) για την καλλιέργεια του αισθήματος πρωτοβουλίας και του επιχειρηματικού τρόπου σκέψης των μαθητών τους μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων και δημιουργικών στάσεων και δεξιοτήτων.

Using Mobile devices in the primary classroom (Χρήση κινητών συσκευών στις τάξεις του δημοτικού)
Ειδικοί: Rose-Anne Camilleri / Antonella Giles
14 - 28 Σεπτεμβρίου 2017
Γλώσσα: Αγγλικά
Κοινό: Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Σε αυτήν την Εκδήλωση Μάθησης, θα συζητήσουμε τη χρήση Εφαρμογών και διαδικτυακών εργαλείων που προσφέρονται για χρήση στις τάξεις του δημοτικού.

eTwinning in kindergarten (Το eTwinning στο νηπιαγωγείο)
Ειδικός: Adrijana Višnjić Jevtić 
25 Σεπτεμβρίου - 06 Οκτωβρίου 2017
Γλώσσα: Κροάτικα
Κοινό: Νηπιαγωγοί και διευθυντές νηπιαγωγείων

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί ένας αναλυτικός οδηγός για το πώς να σχεδιάζουν και να υλοποιούν έργα eTwinning στο νηπιαγωγείο και μία λίστα των καλύτερων εργαλείων Web 2.0 που μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά με μαθητές τόσο μικρής ηλικίας.

The Power of DNA Technology (Η δύναμη της Τεχνολογίας του DNA)
Ειδικός: Agnes Szmolenszky
25 Σεπτεμβρίου - 06 Οκτωβρίου 2017
Γλώσσα: Αγγλικά
Κοινό: Εκπαιδευτικοί φυσικών επιστημών

Η εν λόγω Εκδήλωση Μάθησης επιδιώκει να κινητοποιήσει τους καθηγητές φυσικών επιστημών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση να εφαρμόζουν γνώσεις και νέες δεξιότητες για τη μελέτη των πιο πρόσφατων εξελίξεων στη γενετική μηχανική και να εξοικειωθούν με μία γκάμα συναρπαστικών δραστηριοτήτων που μπορούν να διεξαχθούν στο πλαίσιο της τάξης.

Ako rozvíjať rezilienciu v škole
Ειδικός: Kornelia Lohynova 
02 - 13 Οκτωβρίου 2017
Γλώσσα: Σλοβάκικα
Κοινό: Εκπαιδευτικοί που καταλαβαίνουν τη Σλοβακική γλώσσα

Στόχοι της συγκεκριμένης Εκδήλωσης Μάθησης είναι να κατανοηθούν οι διαστάσεις τoυ σθένους και της σημασίας του για μια επιτυχημένη ζωή, να ενθαρρυνθούν οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία, ανεξαρτήτως του αντικειμένου τους, να αναπτύσσουν το ψυχικό σθένος των μαθητών και να προσφέρει στους εκπαιδευτικούς τον τρόπο να καλλιεργούν τις δεξιότητες που είναι σημαντικές για την ανάπτυξη του σθένους και ενός ισχυρού τρόπου σκέψης.

Future School - Trends and Challenges (Το σχολείο του μέλλοντος - Τάσεις και Προκλήσεις)
Ειδικός: Tiina Sarisalmi 
02 - 13 Οκτωβρίου 2017
Γλώσσα: Αγγλικά
Κοινό: Όλοι οι εκπαιδευτικοί του eTwinning Plus 

Πώς θα αλλάξουν τα περιβάλλοντα μάθησης, ο ρόλος των εκπαιδευτικών και η ίδια η μάθηση στο προσεχές μέλλον; Ποιες είναι οι τρέχουσες τάσεις και προκλήσεις στη διδασκαλία και τη μάθηση; Σε αυτήν την Εκδήλωση Μάθησης, θα συζητήσουμε πώς το σχολείο και η εκπαίδευση του μέλλοντος θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις προκλήσεις και να εμπνευστεί από νέες δυνατότητες.

Cyberbullying: when the virtual threat becomes real (Εκφοβισμός στο διαδίκτυο: όταν η εικονική απειλή γίνεται πραγματική)
Ειδικός: Sonia Seixas 
16 - 30 Οκτωβρίου 2017
Γλώσσα: Αγγλικά
Κοινό: Όλοι οι εκπαιδευτικοί, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας κατώτερης και ανώτερης εκπαίδευσης

Σε αυτήν την Εκδήλωση Μάθησης, σκοπεύουμε να πραγματευτούμε τη διαφορά μεταξύ εκφοβισμού και διαδικτυακού εκφοβισμού, καθώς και τους βασικούς παράγοντες που διευκολύνουν την εμφάνιση ή τη μετάβαση από τη μία μορφή εκφοβισμού στην άλλη. Επίσης, θα πραγματευτούμε τις προληπτικές και παρεμβατικές προσεγγίσεις.

Codage et apprentissage
Ειδικοί: João Torres & Miguel Figueiredo 
17 - 28 Οκτωβρίου 2017
Γλώσσα: Γαλλικά
Κοινό: Όλοι οι εκπαιδευτικοί του eTwinning

Η γλώσσα προγραμματισμού και η υπολογιστική σκέψη είναι εργαλεία που μπορούν να υποστηρίξουν την ανάπτυξη ικανοτήτων του 21ου αιώνα. Οι εκπαιδευτικοί θα έχουν τη δυνατότητα να στοχαστούν σχετικά με τις αναρίθμητες ευκαιρίες που προσφέρει η συγγραφή κωδίκων και ενδεχομένως να τη χρησιμοποιήσουν σε έργα eTwinning.

Values-based education in daily teaching and project work (Εκπαίδευση βασισμένη στις αξίες στην καθημερινή διδασκαλία και την εκπόνηση έργων)
Ειδικός: Adam Stępiński 
06 - 19 Νοεμβρίου 2017
Γλώσσα: Αγγλικά
Κοινό: όλοι οι εκπαιδευτικοί

Σε αυτήν την Εκδήλωση Μάθησης, θα προσπαθήσουμε να μελετήσουμε την εκπαίδευση με βάση τις αξίες ως εκπαιδευτική προσέγγιση που μπορεί να αποφέρει πολλά οφέλη στην καθημερινή διδασκαλία και τα έργα eTwinning που εκπονούμε.

Developing educational training activities for NAM students (Αναπτύσσοντας εκπαιδευτικές δραστηριότητες για μαθητές νεοαφιχθέντες μετανάστες)
Expert: Νεκταρία Παλαιολόγου
06 - 16 Νοεμβρίου 2017
Γλώσσα: Αγγλικά
Κοινό: όλοι οι εκπαιδευτικοί

Στη συγκεκριμένη Εκδήλωση Μάθησης θα διερευνήσουμε εκπαιδευτικές δραστηριότητες που οι εκπαιδευτικοί μπορούν να προσαρμόσουν στις ανάγκες της τάξης τους για τα παιδιά νεοαφιχθέντων μεταναστών στην προσχολική και πρώιμη πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Active digital Citizenship - Meeting the Challenges (Ενεργή ψηφιακή πολιτότητα - Ανταποκρινόμενοι στις προκλήσεις)
Ειδικοί: Kooperative Berlin 
07 - 20 Nοεμβρίου 2017
Γλώσσα: Γερμανικά
Κοινό: Γερμανόφωνοι εκπαιδευτικοί

Σε αυτήν την Εκδήλωση Μάθησης, οι συμμετέχοντες θα απαντήσουν σε σχετικές ερωτήσεις όπως οι εξής:

  • Πώς μπορούν τα σχολεία να διδάξουν τους μαθητές να γίνουν ενεργοί ψηφιακοί πολίτες;
  • Πώς μπορεί η σχολική ζωή, το κοινωνικό περιβάλλον και η συμμετοχή να συσχετιστούν στο διαδίκτυο και μέσω αυτού και να υποστηριχτούν αμοιβαία;
  • Πώς μπορούμε να ενθαρρύνουμε τους μαθητές να συμμετέχουν στα κοινά (στο διαδίκτυο);
  • Ποιες προσεγγίσεις έχουν αποδειχτεί επιτυχημένες;

Let’s start eTwinning! (Ας αρχίσουμε το eTwinning!)
Ειδικός: Celina Świebocka 
13 - 27 Νοεμβρίου 2017
Γλώσσα: Πολωνικά
Κοινό: Όλοι οι εκπαιδευτικοί που μιλούν Πολωνικά και είναι αρχάριοι στη χρήση του eTwinning

Η εν λόγω Εκδήλωση Μάθησης θα καθοδηγήσει τους εκπαιδευτικούς προς την αποτελεσματική και παιδαγωγική χρήση του eTwinning και επίσης θα λειτουργήσει ως όργανο που θα βοηθήσει να εισάγει τους μαθητές και φοιτητές στην έννοια της ψηφιακής πολιτότητας.

Emotional Intelligence in eTwinning projects (Συναισθηματική ευφυΐα στα έργα eTwinning)
Ειδικοί: Αγγελική Κουγιουρούκη, Ράνια Μπεκίρη
13 - 23 Nοεμβρίου 2017
Γλώσσα: Αγγλικά
Κοινό: eTwinning Plus

Στόχος είναι να δοθεί βοήθεια στους εκπαιδευτικούς να κατανοήσουν πώς μπορούν να λαμβάνουν υπόψη ορισμένες αρχές της συναισθηματικής νοημοσύνης, έτσι ώστε οι μαθητές τους να ωφελούνται και να αποδίδουν καλύτερα στα έργα eTwinning.

Collaborative learning and teaching: from theory to practice (Συνεργατική μάθηση και διδασκαλία: από τη θεωρία στην πράξη)
Ειδικοί: Anna Laghigna / Viola Pinzi 
27 Νοεμβρίου - 15 Δεκεμβρίου 2017
Γλώσσα: Αγγλικά
Κοινό: Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθηγητές επαγγελματικής εκπαίδευσης, επιμορφωτές εκπαιδευτικών και διευθυντές σχολείων

Η συγκεκριμένη Εκδήλωση Μάθησης θα κάνει μια εισαγωγή στη συνεργατική μάθηση και διδασκαλία ως μαθητοκεντρική προσέγγιση, παρουσιάζοντας καίριες θεωρητικές πτυχές καθώς και πρακτικές προτάσεις για τον σχεδιασμό μαθησιακών εκδηλώσεων που περιλαμβάνουν συνεργασία και τρόπους αξιολόγησης των διαδικασιών αυτών.

Pedagogical use of online tools in Language Teaching (Παιδαγωγική χρήση διαδικτυακών εργαλείων για την Εκμάθηση Γλωσσών)
Ειδκός: Rita Zurrapa 
27 Νοεμβρίου - 08 Δεκεμβρίου 2017
Γλώσσα: Αγγλικά
Κοινό: Καθηγητές γλωσσών του eTwinning Plus

Είναι σημαντικό να διαδικτυακά εργαλεία να χρησιμοποιούνται με τρόπο παιδαγωγικό σύμφωνα με τις ανάγκες των εκπαιδευτικών και των μαθητών. Η εξέλιξη των διαδικτυακών εργαλείων είναι ραγδαία. Συνεπώς, είναι σημαντικό να προάγουμε μια στάση δια βίου μάθησης σε μαθητές και εκπαιδευτικούς. Στη διάρκεια της Εκδήλωσης Μάθησης, τα εργαλεία θα παρουσιαστούν με παραδείγματα παιδαγωγικής χρήσης τους.