Χωριό του Ουράνιου Τόξου

Βαθμός Δυσκολίας : Ενδιάμεσο
  • Επίπεδο : Από 10 σε 15
  • Βασικές ικανότητες : Ενεργού Πολίτη / Επιχειρηματικότητα / Πολιτισμική συνείδηση και έκφραση / Προσωπική / κοινωνική και μαθησιακή

    Μαθήματα : Γλώσσα και Λογοτεχνία / Μουσική / Ξένες Γλώσσες / Πληροφορική/ΤΠΕ / Πολιτότητα / Τέχνες / Φυσικές Επιστήμες
Project Kit picture
Η γη έχει καταστραφεί ολοσχερώς. Κάποιοι επιζώντες ξεκινούν μια αποστολή: να δημιουργήσουν το δικό τους φανταστικό κόσμο με τη δική του πολιτιστική ταυτότητα μέσω κοινών νόμων, μια σημαία, έναν εθνικό ύμνο και την εκλογή του δικού τους δημάρχου. Μέσω αυτής της παγκόσμιας προσομοίωσης, οι μαθητές συνδιαλέγονται με σκοπό να συστηθούν, να περιγράψουν το περιβάλλον τους, να οργανώσουν το χωριό τους και να προετοιμάσουν ένα μεγάλο πάρτι σε μια προσέγγιση που εστιάζει στις δραστηριότητες.

Επικοινωνία

Συνεργασία

Προβολή περισσότερων

Αξιολόγηση

Προβολή περισσότερων

Follow-up δράση

Προβολή περισσότερων